Jan Hofírek

otec a trenér Benedikta Hofírka, mistra ČR v rapidu 2010 - H12, mistra ČR 2011 - H12

Geniální děti

[14.06.2011 07:26:21]

Když je nějaké dítě v určitém směru lepší (šikovnější, chytřejší...) než jeho "horší" ("nešikovnější", "hloupější"...) vrstevníci, obvykle se říká, že je talentované nebo nadané a pokud je nějak "mimořádně nadané", tak se dokonce používají adjektiva jako "zázračné", "geniální" apod. Já bohužel patřím mezi ty rodiče, jejichž děti jsou právě zmíněnými superlativy označovány - o svém synovi se totiž často dočítám či doslýchám, že je "mimořádně nadaný" nebo dokonce "supertalentovaný".

Přiznám se, že na podobné "lichotky" jsem už dost alergický, protože vyvolávají dojem, že takovéto "supertalentované" dítě dostalo od přírody něco, co ostatní děti nemají a že tedy jeho "supervýkony" jsou "způsobeny" právě oním vševysvětlujícím "talentem". Mohu odpovědně říct, že můj syn - ve smyslu toho, jak se toto slovo obvykle používá - rozhodně talentovaný není a že jeho šachové úspěchy jsou "zapříčiněny" jen a pouze jeho pevnou vůlí, cílevědomostí, pracovitostí a možná i tvrdohlavostí, s níž jde za svým cílem a že namísto označení "supertalent" by se mnohem spíše hodilo slovo "superdříč".

Existují tedy ale vůbec talentované děti? Ano, existují. Nadané, talentované, ba přímo geniální jsou totiž všechny děti bez výjimky! Domnívám se, že každé dítě už v okamžiku početí dostává od Boha (nebo od přírody, chcete-li) do vínku tak obrovský duchovní (duševní, "mozkový") potenciál, že je hned od počátku geniální.

Vezměme si třeba jen to, jak se malé dítě (aniž k tomu potřebuje např. znalost gramatiky!) naučí "cizí" jazyk, totiž svou "mateřštinu" - což to není supervýkon, jaký už nikdy v dospělosti nezopakuje? Všimněme si také toho, že úplně stačí, když rodiče na dítě mluví - nemusí ho učit, dítě se "nový" jazyk naučí "samo od sebe". Ve "vyučovacím procesu" malého dítěte se vlastně od jeho rodičů nic zvláštního nevyžaduje - dítě je totiž geniální a už "od přírody" uzpůsobené pro "sebevzdělávání". Úplně tedy stačí, když mu rodiče nestavějí do cesty překážky.

Samozřejmě se nabízí otázka - proč by to rodiče dělali? Copak by někdo schválně svému dítěti stěžoval nebo dokonce znemožňoval jeho rozumový rozvoj? Tak hloupí přece žádní rodiče nejsou, všichni chtějí mít "chytré" a "talentované" děti!

Bohužel - opak je pravdou a mnoho rodičů svým dětem skutečně (totiž svým "životním stylem", "žebříčkem hodnot") škodí a (byť nepřímo) ubližuje. Když je dítě ve třech letech odloženo do školky nebo dokonce ještě dříve do jeslí - co to asi udělá s jeho psychikou? A posadit dítě před televizi, aby "neotravovalo" - což to není ta nejspolehlivější cesta, jak z něj udělat autistu a hyperaktivistu neschopného soustředit se? Jestliže je malé dítě denně vystavováno působení stovek reklam, jež není schopno vstřebat - jak se může rozumově, emočně a citově vyvíjet? Výchova a vzdělávání dětí jsou dnes postavené na hlavu - dělá se přesný opak toho, co je pro dítě správné a žádoucí. Vždycky přece zcela neoddiskutovatelně platilo, že minimálně do 6. roku je dítě doma. Za komunistického režimu (a bohužel v tom pokračuje i režim demokratický) se začala razit zásada, že dítě patří státu a matka má co nejdříve odejít do "výroby" - dnes se pro to užívá eufemismus "seberealizace". Jaký má tento "moderní model rodiny" vliv právě na malé děti, vidíme všude kolem sebe...

Když chodil syn do 3. třídy, přišli jednou do školy lidé z Mensy, což je prý uznávaná agentura, zabývající se měřením IQ. Benedikt se tohoto asi hodinu trvajícího testu rovněž zúčastnil a po jeho skončení a vyhodnocení mně bylo sděleno, že jeho IQ přesahuje nejvyšší možnou naměřitelnou hodnotu a že tedy neví, jaké IQ vlastně má, resp. že je vyšší než 135 bodů, načež mi vyhotovili jakési lejstro pro pedagogicko-psychologickou poradnu, kam mně doporučili se synem zajít a případně se dohodnout na jeho přeřazení do nějaké speciální školy pro nadané děti.

Školu jsme rozhodně měnit nechtěli a syn se rovněž vyjádřil v tom smyslu, že do žádné zvláštní školy pro "nadance" (jeho výraz) chodit nebude, pro "klid duše" jsem s ním ale do té PPP zašel. Po dvou sezeních mně paní psycholožka víceméně potvrdila to, co mi již řekli lidé z Mensy, k mému velkému ulehčení ale změnu školy nedoporučovala, protože o té, na kterou syn chodí, má prý ty nejlepší reference.

Když jsme potom spolu neformálně hovořili, ukázalo se, že pro paní psycholožku jsme "ojedinělý případ". Vyprávěla mi, že musí řešit situace přesně opačné - chodí k ní totiž rodiče rozumově průměrných či dokonce podprůměrných dětí, o nichž se ovšem domnívají, že jsou géniové - a ona je musí šetrně a citlivě vyvést z jejich omylu. Když se mne mezi řečí ptala, jak "to u nás doma chodí", a mimo jiné se dozvěděla, že nemáme televizi a Benedikt nechodil do školky, ale vždy s ním byl jeden z rodičů doma, podotkla, že právě v tom může spočívat příčina jeho "geniality".

Takže, vážení rodiče - pokud chcete mít chytré a talentované děti, vyhoďte z bytu televizor, protože je to "žrout času" a ničitel dětské psychiky a raději si se svými ratolestmi hrejte, choďte do přírody a věnujte se ušlechtilým koníčkům - jako jsou třeba šachy...A také buďte se svými dětmi doma minimálně do 6. roku jejich věku. Vyplatí se to vám i jim!

 

zobrazeno(12207x) | příspevky(82x)

formulář pro příspvěvky
kontrolní kód

příspěvky k článku

02.12.2011 15:06:19 | Hana Kubíková

Já Vám, pane Hofírku, děkuji za odpověď. Žádná odpověď - taky odpověď.

23.08.2011 19:25:48 | Jan Hofírek

Annie - Děkuji Vám za pěkný a podnětný příspěvek.

23.08.2011 01:50:24 | Annie

Pozdě, ale přece:

Prosím vás, IQ nad 135 tady přece máme kdekdo!  V celosvětovém měřítku jsou sice jen 2% lidí nad 140, ale jak známo, to měření IQ, např. Mensou je dost specifické a omezené, např. evropské děti jsou na podobné typy úloh "trénované" nebo "vychovávané", ale co to udělá např. s těmi africkými, kterým pak vyjde IQ o desítky bodů nižší? Jak bychom my Evropané třeba dopadli v  testech IQ, sestavených nějakými africkými kmeny? Přes tu magickou hranici jsem se dostala dle Mensy i já, a to né jen nějak těsně ... jenže se se mnou v dětství nikdo nemazal, postupně mě rodiče vrazili do jeslí, školky, školy a šli makat. Copak je zajímalo, že jsem se na základce nudila? Nějaký ten sport jsem dělala, ale bohužel asi si rodiče nedali tu práci a nenašli mi obor, ve kterém by se projevila naplno moje genialita (MMCH genialita je od IQ 160, tak to jsme ještě na jiném levelu, že). Ale taky nebrečím a žiju, a takových jsou nás tu zástupy, tak prosím nedělejme z IQ nad 135 bohviečo. Jo a jen tak na okraj, televizi jsme měli, jen jsem se vždycky musela zeptat, zda si ji smím pustit :-)

Jo a já tedy taky strkám děti do školky, družiny a večer jim pouštím "dývídýčko", to abych vydělala dost peněz na jejich turnaje, ME, MS apod.  Ale fakt teda nevím, co je lepší ...  až to všichni zjistíme, našim dětem už bude naše moudro naprd a vše začne nanovo s jejich dětmi ... v lepším případě.                                          

02.07.2011 12:07:40 | Hana Kubíková

Vážený pane Hofírku, váš článek mne nadzdvihl ze židle, vím, že je teď moderní se všude zmiňovat o autismu, ale zajímalo by mne, co o tom víte, když píšete "udělat" z dítěte autistu? Asi nevíte nic, protože autismus se nedá získat, ale je vrozený! A alergická jsem na to proto, že bohužel jedno takové dítko doma mám. A ačkoli jsem všechny své děti vychovávala stejně, každé je úplně jiné. Jedno třeba mistr republiky v šachu a vysokoškolák a další nevychodí ani základní školu.

17.06.2011 18:12:49 | Alžbeta Klučková

Prepáčte za spam, ale táto diskusia ma  zaujala. 

Deti s intelektom nad 130 prirodzene vynikajú nad svojimi vrstovníkmi nielen v oblasti intelektu .  Pokiaľ máte pocit, že šach nepatrí medzi oblasti ,v ktorých sa Váš syn  "našiel" a všetky šachové výsledky si musel vydrieť, možno by bolo správne sa pozastaviť a zistiť, či bol motivovaný touto činnosti, alebo realizuje iba záväzky voči iným. Deti s intelektom nad 130 majú aj iné schopnosi, v ktorých ľahko a prirodzene prevyšujú svojich vrstovníkov a snáď by mu táto činnosť aj viac vyhovovala. Prirodzený talent sám priťahuje "bohov" nadania a cesta pre deti v týchto oblastaich je akosi viac vydláždená... až do takej miery, že sama pritiahne požadované financie.

17.06.2011 16:06:53 | Alžbeta Klučková

 Vznášam do diskusie nasledovné:

Mám syna, ktorý nemá v rodine televízor a mal domáce vzdelávanie  počas celej ZŠ, momentálne je v 9.ročníku. IQ namerané nemal , okrem iného vyniká pred svojimi vrstovníkmi záujmom o štúdium prírodovedných predmetov a nosí medajle zo všetkých olympiád na báze prírodovedných predmetov - MO,FO,BiO,GeO - cez okresné, krajské a celoštátne kolá.  Čiže v podstate by to zodpovedalo teórii pána Hofírka. Napriek tomu by som si nikdy nedovolila tvrdiť, že práve tú či onú súťaž vyhrá! Môže vyhrať, ale aj nemusí. A to i v prípade, že by teória daného rodiča bola 100% platná a dokazateľná... netreba zabúdať, že pokiaľ je tá teória dokazateľne platná, tak práve iba Vaše dieťa nemusí byť jediné na majstrovstvách Európy, ktoré bolo do 6.roku doma a bez TV!  Malý detajl, ale ak ho zanedbáte, môžete navždy raniť detskú dušičku Vám najbližšej bytosti, a to by ste iste nerád ani Vy, a neprajeme Vám to ani my.

 

IQ nad 130 je v SR parameter pre zaradenie dieťaťa do triedy pre mimoriadne nadané deti. Myslím, že celá myšlienka vzdelávať tieto deti metódami blízkymi a vyhovujúcimi ich intelektu nie je zlá a je škoda, že sme vzdelávanie týchto detí zastrešili tak primitívnym názvom "Škola pre mimoriadne nadané deti", ktorý žiaľ automaticky modeluje negatívne emócie voči týmto deťom od zvyšnej časti predovšetkým dospelej populácie s IQ nižším ako 130, ktorých je štatistick väčšina, ako tých drobcov s nadpriemerným intelektom. Kľudne sa to dá zaobaliť pod jednoduchý názov typu "Škola pre deti s rozšíreným základným vzdelaním" - a mali by pokoj od väčšiny populácie a realizovali by sa pokojne v tom, na čo sú predurčené. Názov "Škola pre deti s rozšíreným základným vzdelaním" by u väčšinovej populácie s IQ menším 130 nielenže nevyvolával negativistické pocity voči tým, v porovnaní s ktorými sme málo nadaní, ale dokonca by možno vo väčšine vyvolal súcit s tým, že musia vstrebať väčšie množstvo poznatkov, i keď až tak celkom o tom to vzdelávanie v školách pre nadané deti nie je. Každopádne ,dieťa by v kolektíve seberovných došlo nato, že tie majstrovstvá Európy vôbec nemusí vyhrať a to aj napriek tomu, že otec to tak cíti. 

 

 

 

 

17.06.2011 09:19:41 | chess

Docela s Vámi souhlasím, nicméně dítě do 6 let doma není úplně v pořádku, mohlo by mít trochu problém v sociální orientaci, ne jen Vy pane jako otec dokážete působit na dítě správným směrem a něco dítěti dát, i školka je schopna dítěti něco dát (kamarádi atd). Jinak jste se dotkl tématu velmi složitého a zajímavého.

17.06.2011 08:41:06 | Jan Hofírek

pawel - V Klatovech jde hlavně o družstvo, Lokomotiva má nyní trochu věkové vakuum, ale Vojta Jurásek hraje v poslední době velmi dobře a pokud nebude hrát rychle, může překvapit. Eliška Vavřinková se rychle zlepšuje, i ona může velmi pomoci, Martin Kočí již na sebe upozornil na MČR a Dominik Frýda a Marek Jagoš určitě také ukážou, že šachy hrát umějí...

17.06.2011 06:24:47 | pawel

Již jsem psal, že některé příspěvky zde i na nss opravdu ošklivé. Tak mám připraveno na "novoborský" po neděli, tak trošku s nadsázkou, jak diskutovat. Protože : "Pokusit se někoho utlouct v diskusi na webech svými argumenty, aby uznal mojí pravdu, není jako házet hrách na stěnu, je to horší; Je to jako házet hlínu na kopeček v krajině, s cílem srovnat ho se zemí".

 Chcete-li více humoru "Anekdoty pro tento den č.8" na nss v podobě 3 kameňáků o zpívajícím rozhodčím, zubaři a ......(uvidíte o kom, ale o vás p.Hofírku to již není), jukněte již teď (u článku k Sofijským pravidlům).

PS: Ať se Benovi v Klatovech daří, ale hlavně  týmu, aby se Ben dostal na nejsilnější soupeře, bude to po zisku titulu (a bohužel i diskusích) pro Bena velmi těžká a sledovaná zkouška.

16.06.2011 20:33:08 | Jan Hofírek

JHK - To MČR mladších žáků je rapid - 2X25 a 10s. Benedikt sice teď rapidy skoro nehrává, ale chtěli bychom pomoci Lokomotivě, která teď po přechodu Martina Blahynky a Adama Dvořáka do vyšší věkové skupiny má trochu "mezeru". Je to na 9 kol, myslím, že tam budou i nějaké on-line šachovnice, jinak všechny další informace jsou na stránkách pořadatele, ŠK Klatovy.

16.06.2011 19:37:13 | JHK

 JH:Dík za info..držím palce..jenom se zeptám ještě, to budou vážný partie??kolik bude případně kol..?a jestli budou někde k dohledání průběžné výsledky?dík

16.06.2011 15:26:44 | Jan Hofírek

JHK - Zítra se chystáme do Klatov, je tam MČR mladších žáků, potom za týden Duras Open v Brně a v polovině července Pardubice...

16.06.2011 14:56:12 | JHK

 Samozřejmě vzestupnou..jsem myslel.

16.06.2011 14:54:58 | JHK

 X: To Elo hlavně u dětí není tak směrodatné, a neukazuje většinou pravou sílu hráče(vzhledem k tomu že v tomhle věku má vždy sestupnou tendenci) jiný to je u hráčů 20let a výš..

Jsem hlavně zvědavej na výsledky Benedikta na dalším turnajitam se ukáže

PS: Napsal byste prosím Vás který turnaj teďka Benedikta čeká??(už to tady myslím bylo zmiňovaný, ale nechce se mi to v nekonečný diskuzi hledat..)dík

15.06.2011 23:16:26 | X

 JHK: Jo, a k tomu dál připsal, že Karolína má výkonnost stejnou jako jeho syn, že to bude vyrovnaný zápas a že by byla ostuda, kdyby ho porazila a o Tereze zas pro změnu to, že když je někdo fotogenický, tak to neznamená, že umí hrát šachy :D To je takové nenápadné shazování výkonnosti. Kdyby mi někdo řekl, že si se mnou 1700 zahraje vyrovnanou partii, tak mi to jako shazování mojí výkonnosti taky bude připadat :D

15.06.2011 22:54:54 | JHK

 X: Nevím o tom že by schazoval výkonnost slečen Olšárových, akorát co jsem četl tak jednu z nich vyzval k zápasu...

15.06.2011 21:12:37 | Jan Hofírek

Jan Havlík - Děti dlouho vychovávané doma nemají "našlápnuto ke genialitě", protože geniální (potenciálně) již jsou -  stejně jako všechny ostatní děti. U dětí, které rodiče neodkládají do jeslí, resp. mateřských školek je však mnohem větší pravděpodobnost, že se jejich genialita projeví i prakticky... Co se týče Holandska, není pravda, co píšete, že děti musí ve 4 letech do školy. Vždyť v Holandsku je možné např. domácí vzdělávání. Nehovořil bych o Holanďanech jako o národu debilů (Váš výraz), spíše si myslím, že je to společnost, která zavádí liberální zákony ad absurdum (legalizace drog, euthanázie...), a tím si pod sebou sama podřezává větev...

15.06.2011 19:37:51 | Jan Havlík

článek rozhodně lepší, než články "šachové", diskuze jako již vždy bouřlivá...

mě však zaujala ta myšlenka, že děti dlouho vychovávané doma mají "našlápnuto" ke genialitě. bude totiž třeba tuto tezi neprodleně oznámit do Holadnska, neboť hrozí, že budou velmi brzy národem debilů... v  Holandsku totiž dítě po té co oslaví čtvrté narozeniny musí do týdne (asi aby si ještě užilo oslavu) nastoupit do školy - i kdyby to bylo třeba v dubnu

15.06.2011 16:30:23 | X

 A snad poslední dodatek k tomuto jak by pan Hofírek řekl "slovnímu průjmu". Jestliže někdo publikuje na blogu příspěvky ke všem možným problematikám, je buď všestranně vzdělaný, nebo idiot.

15.06.2011 16:19:27 | X

 A i když původní článek byl prezentovaný ve velkém stylu, ze začátku se mi zdál jako hodně dobrý, nakonec se v diskuzi pod článkem zjišťovalo, že to není zas taková kvalita a dá se říci, že každý další diskuzní příspěvek pana Hofírka mě v tom stále jen ujišťoval. A když je pan Hofírek člověk, který nedokáže přijmout argumentaci ostatních lidí a odpovědět logickými protiargumenty, tak se nemůže divit, že se do něj stále někdo naváží. Některé příspěvky po tom doslova volají.

15.06.2011 16:12:20 | X

 Děkuji, konečně příspěvek někoho, kdo vypadá, že dané problematice rozumí a nepopírá argumenty jiných pouze pomocí vlastních dogmatických názorů (jako pan Hofírek). Nepobuřuje mě ani tak fakt, že pan Hofírek má jiný názor (i když jsou ty názory dost kontroverzní), ale způsob, jakým ho prezentuje. Ve svých příspěvcích (třeba i podvědomě) stále shazuje dovednosti jiných lidí a povyšuje nad ně názory vlastní. V minulé diskuzi to bylo shazování zkušeností a výkonosti sester Olšarových, tady je to pro změnu, dá se říci, vzdělání. A tento přístup stylu "vím vše nejlíp a na všechno jsem přišel a vaše názory mě nezajímají" mě vážně neuvěřitelně provokuje (slušně řečeno). Zajímalo by mě, odkud pan Hofírek své názory bere (jestli má například o dané problematice přečtenou odbornou literaturu, aby měl z čeho vycházet a srovnávat, nemusí zákonitě souhlasit). Fušuje totiž svými názory do jakékoliv problematiky (politika, homosexualita, islám, pedagogika....reprezentativní vzorek na IDnes). Bohužel na mě stále působí dojmem nepříliš vzdělaného člověka, který se pouze tváří jako veliký odborník, ale jeho argumenty jsou pouze velkohubé fráze plné stereotypů (ženy mají vychovávat děti, nevěrník je muž, homosexualita je nemoc...). Asi tak.

15.06.2011 15:56:20 | Martin Formánek

V diskuzi mě zaujala teze na kterou nemohu nereagovat :), že kriminalita je způsobena geneticky (teze podpořená výzkumy). No a musím v tomto souhlasit s panem Hofírkem. Ale asi z jiných důvodů:)
Za důvody vedoucí ke kriminalitě se považovaly vrozené vlastnosti. Jistě to souvisí s bouřlivým rozvojem positivistických věd v průběhu 19. století a 1. pol. 20. století, kdy společenské vědy zcela nepokrytě kopírovaly ve svých metodách vědy přírodn (viz Popper, kterého například zmiňuje David ve svém blogu). Tudíž i v sociologie vznikl v té době obor, který se zoval sociální patologie, která přisuzovala všechny zla ve společnosti vrozeným dispozicím (a "vědecké řešení" tohoto problému nebylo daleko od tzv. "konečného řešení"). Od té doby už jsme ale trochu dál a tak i biologické teorie vzniku kriminality jsou hodně na ústupu.
    Jinak argument s adopcí nepovažuji za příliš rozhodující. Ty výzkumy, aby mohly být přesné, by musely mít hodně nastavený representativní vzorek. Ostatně jsou věci, které se přeci jenom dědí - temperament, inteligence atd. Takže když vezmete dítě, které pochází z jiného etnika (třeba pro názornost Řeka do Norska), tak jistě existuje větší šance, že vývoj osobnosti tohoto dítěte nebude probíhat podle standardních vzorcí a je možné, že z různých důvodů se ocitne na šikmé ploše. (např. nerozumí si s vrstevníky - drogy - krádeže).
    Ještě mě napadlo. Myslíte si, že existují rodiny, které z generace na generaci se živí zločinem (ve větší míře než je obvyklé) a které jsou z hlediska vnějšího pozorovatele biologickými znaky zaměnitelní s většinovou populací?

15.06.2011 15:33:15 | Jan Hofírek

Martin Formánek - Ta Vámi zmiňovaná obsese není moje vina - prostě lidé, kteří si můj blog ani nepřečetli, papouškují cosi, co si přečetli někde v diskusi, aniž si to ověřili - no a já to pouze trpělivě uvádím na pravou míru. Ale už nebudu, máte pravdu, je to házení hrachu na stěnu... No, a Vy teď ke všemu naznačujete, že já chci podle Vás naznačit, že jsem "supertrenér"  - to je vážně logika houpacího koně,,,

15.06.2011 14:59:54 | Martin Formánek

  Bez urážky..
Obsese pana Hofírka v používání slova "supertalent" (ve spojení s tím, že jím malý Ben není), by si zasloužila nějakou lingvistickou analýzu.
  Silně mi to připomíná takové hrané sebepodceňování, kdy kupříkladu řečník na začátku svého projevu řekne, že se nepřipravoval a že asi všecny unudí k smrti, popřípadě se přizná k dalším svým prohřeškům... aby posléze všechny omráčil svým upřímným projevem od srdíčka.
  Sám jsem si kdysi myslel, jak je to "cool", ale to mi bylo asi právě tolik jako Benovi.
  Ve spojení s minulým článkem mě napadá závěr, že Ben sice není supertalent, ale tím jen pan Hofírek chce naznačit, že je supertrenér.
  PS: název příspěvku není náhodný :)

15.06.2011 14:24:09 | Alice

2 Štěpán: a neplatí náhodou 1+1+1=1 ?

Jinak F60.0 to celkem vystihuje.

15.06.2011 14:20:35 | Bond(James)

Jakou úroveň???

BTW Já taky věřím na Járu. Jára není člověk, Jára je bůh!!!

15.06.2011 13:47:23 | Štěpán

X: no mě jen přišlo, že už tu někteří panu Hofírkovi budou vyvracet i to, že 1+1=2, jen proto, že je to prostě pan Hofírek... Ale možná to nebyl Váš případ... Diskuze by pak ztratila úroveň...

15.06.2011 13:47:05 | Ota Válek

Jaké IQ zjistili vám, pane Hofírku? Též je nezměřitelné?

15.06.2011 13:12:06 | vtipálek 2

 Chuck Norris si taky myslel, že poznal podstatu bytí, pak mu to ale pan Hofírek vyvrátil.

15.06.2011 13:02:58 | vtipálek

Chuck Norris byl také jediným člověkem,který vyhrál kámen,nůžky,papír proti zrcadlu.S panem Hofírkem by to ovšem tak snadné neměl...

15.06.2011 12:53:47 |

A jakým způsobem jste otázku boha vyřešil? Jste opět první... Mimochodem jak se na vás dívám, myslím, že vy pocházíte z opice naprosto evidentně.

15.06.2011 12:41:43 | Alice

Chuck Norris napočítal do nekonečna. JEN dvakrát.

Naštěstí my máme lepšího kofra!

15.06.2011 12:39:23 | js

Pane Hofírku, jeden slovenský významnější politik řekl před léty, že homosexualita je nemoc, která se dá léčit. Vzbouřilo se proti němu téměř celé Slovesko a on odstoupil. Vy tvrdíte téměř to samé, když popíráte genovou informaci.

A za druhé, zkuste si vzít dítě z děcáku (po narození) a když ho budete vychovávat jako Bena, opravdu si myslíte, že po republikových turnajích s ním budete jezdit pro medaile? Prostředí, výchova ano, ale geny také.

Říkáte, že Ben hodně čte, dělejte to prosím také tak, dozvíte se.

15.06.2011 11:57:50 | Mladočech

Tak ta vaše poslední věta, pane Hofírek, ledacos vysvětluje. Já se divil, kde vás vykopali, ale vy bude asi z Marzu, to je ono, nejste z opice, jste Marťan, to vysvětluje vše... Genetika x výchova, to je stejný spor jako jestli Bůh je nebo není, nebo jestli něco bude po smrti nebo ne... Myslím, že to tady nevyřešíme, ale klidně na tom exhibujte dál, když vás to baví.

15.06.2011 11:25:06 | Jan Hofírek

X - Já genetiku jako takovou nepopírám. Vždyť je např. zcela evidentní, že děti se vzhledově podobají rodičům. Dokonce mohou zdědit i to, čemu se obvykle říká "temperament". Ale tvrdit, že dítě kriminálníka se s větší pravděpodobností stane kriminálníkem je nesmysl. Pokud si někdo takové dítě např. v 5 letech adoptuje, tam je to pochopitelné, protože už od otce ledacos "odkoukalo", ale pokud by bylo adoptováno hned po porodu do zdravé a funkční rodiny, kriminálníkem se nestane ani náhodou. Genetika je navíc dnes často zneužívána na politickou objednávku - např. se tvrdí (prý na základě genetických výzkumů), že např. homosexuálové se prý už takoví rodí, že k tomu mají geny...Genetikou jako vědou se ostatně jako první zabýval geniální Mendel, jinak tedy "náboženskými předsudky a bludy" trpící katolický kněz v Brně... Ano, otázka Boží existence je otázkou filosofickou - proč ale ze samotného tohoto faktu vyvozujete, že nemá smysl se do ní pouštět? Já jsem se např. do ní pustil a vyřešil jsem ji.

Štěpán - Mluvte v jednotném čísle, já např. z opice nejsem..

15.06.2011 11:21:39 | Bond(James)

Pan Hofírek přece nikde neřekl, že všechny děti jsou stejné. Jen že všechny jsou svým způsobem geniální (oproti dospělým, ti už jsou beznadějně blbí). A poměr genetické předpoklady vs vliv prostředí bych viděl tak 50:50, ani jedno nelze pominout.

15.06.2011 11:12:40 | Inconnu

moc hezká diskuse - ze začátku po šachisticku černo-bílá (naši kontra zlí), teď už se tu i relativizuje (bůh je, bůh není, byl a už není, hraje kulečník, je to jedno,...)

15.06.2011 10:42:31 | X

 Tak to pardon, ale jmenované genetické výzkumy už patří do mého vysokoškolského spektra. Vubec nepopírám existenci Boha, jde mi pouze o to, že pan Hofírek tvrdí, že nějaká genetika nemá vůbec smysl, protože každého si lze převychovat k obrazu svému. A já tvrdím, že genetika je a je na ní založeno mnohem víc věcí, než si "průměrný člověk" myslí.

15.06.2011 10:36:15 | Štěpán

anonym: Popírat existenci boha jen proto, že ho Gagarin nikde ve vesmíru nezahlédl, je hloupost. Bůh existuje v srdcích věřících stejně jako Jára Cimrman v srdcích mnoha Čechů... Gympl nám nenabízí nic než jakýsi ustálený, průměrný názor na široké spektrum otázek. Je tu od toho, aby se podprůměrní jedinci měli o co opřít, ne proto, aby omezovali nadprůměrné jedince ve tvorbě názorů lepších... Jestli např. znalost zahájení na úrovni Konikowského Malé učebnice šachových zahájení patří k průměru, pak podprůměrní šachisté se z ní mohou učit a nadprůměrné bude omezovat... Považovat moudra z gymplu za neotřesitelná fakta není dle mého úplně na místě.

Jinak samozřejmě souhlas, jsme z opic...

15.06.2011 10:12:26 | Mladočech

Zdá se, že pan Hofírek ještě navíc trpí náboženskými předsudky a bludy... Jinak ale trvám na tom, že článek je opět falešný a prázdný. Jak je vidět, do zápasu s ženskou špičkou se panu Hofírkovi už nechce, asi dostal rozum, teď bude pro změnu mlátit prázdnou slámu jinak a řešit, jestli byla dřív slepice nebo vejce... 

15.06.2011 10:11:37 | X

 Mě teda narozdíl od Vás neučili, že člověk vznikl z opice, nybrž pouze to, že člověk a opice mají společného předka. Také mě neučili, jestli je Bůh, což je podle mě filozofická otázka, do které nemá smysl se pouštět. A to, že svět spěje k beztřídní komunistické společnosti byla myšlenka socialismu (inspirováno Marxem), to jste trochu zaspal dobu. Ale myslím, že stejně nemá cenu Vám něco vysvětlovat. Škoda, že nemám ten výzkum o kriminalitě po ruce, šlo tam přibližně o to, že když je adoptován syn kriminálníka, má daleko větší %šanci, že bude také páchat trestnou činnost, narozdíl od syna poctivého otce, také tam byli zahrnuti synové kriminálníků, vychováváni kriminálníky, ale tam je snad výsledek jasný. Adoptovaný syn se samozřejmě s otcem nestýká, aby jste mi tu netvrdil nějaké vnější faktory. Dále jsou také velmi zajímavé výzkumy dvojčat, žijících odděleně, myslím tím současné výzkumy, ať Vás náhodou nenapadne přirovnávat mě k Mengelemu (jestli tedy víte, kdo to je, když jste ve škole nedával pozor).

15.06.2011 08:46:19 | Bond(James)

No nazdar, už jsme se dostali k základní otázce - je bůh nebo není?

O téhle otázce můžeme bezúčelně diskutovat doaleluja, protože se jedná o nelogický problém, tudíž se nedá jeho existence ani logicky dokázat ani logicky vyvrátit.

BTW Existence fylogeneze samozřejmě existenci boha nijak nevyvrací ani nepotvrzuje (tedy pokud ho definujeme jako původního hybatele vesmíru, který "šťouchnul do kulečníkových koulí" a teď už jen čeká, která mu spadne do díry). Samozřejmě takové ty biblické pohádky typu bůh stvořil svět za 7 dní je možno chápat jen jako metaforu.

15.06.2011 07:43:48 |

To, že vás to učili na gymnáziu není argument. To, že to řekl Hofírek argument je. S tím luskem ... každý přece ví, že čím blbější sedlák, tím má lepší brambory. ... Samozřejmě, že se člověk vyvinul z "opice", to je věc stará už z 19. století. Nejprve mikroorganismy, které se zdokonalovaly, zdokonalovaly ... až vznikl člověk. Na boha věřil Havranpírko či Mamutík, to už je ale řádka let a věda od té doby postoupila řádně kupředu. Někdo holt vědu neuzná, protože věří. Někdo věří, někdo ví. Hofírek ale věří, že je nejlepším trenérem v zemi. My ale víme, že o tom ví kulový. I ten Brücker kopal druhou ligu, víme ... ?

15.06.2011 06:09:01 | Jan Hofírek

x - To, že Vás něco učili na gymnáziu, není argument. Kdybych měl vyjmenovávat všechny nesmysly, které učili mě, bylo by to na hodně dlouho. Představte si, že nás tam třeba učili, že se člověk "vyvinul" z opice nebo že není Bůh... Nebo že vývoj lidstva nezadržitelně spěje k tzv. beztřídní, komunistické společnosti... A že je kriminalita podmíněna geneticky? To jste asi nějak popletl, spíše je to tak, že dítě, vyrůstající v rodině např. zlodějů, se asi také stane zlodějem... Jestliže je všechno podmíněno geneticky, jaký význam by potom měla výchova? Nebylo by pak lepší nechat děti růst jako "dříví v lese", když je v nich stejně všechno dopředu nakódováno a nagenováno?

14.06.2011 22:47:47 | PM

Konečně docela fajn článek i diskuse :)

14.06.2011 22:31:21 | X

 To, že je IQ podmíněno genetikou, mě učili už na gymnáziu. Je to kolem nějakých 70% pouze ten zbytek hraje prostředí. Je velmi pravděpodobné, že se 2 retardovaným rodičům narodí hloupé dítě. A ano, IQ je zrovna jedna z věcí, která se moc rozvíjet nedá. A to, že to nějaký Hofírek popírá, je mi úplně ukradené. Tohle mě zase namíchlo. Takže když máte třídu malých žáčků, kterým se rodiče celé dětství věnujou, myslíte si, že to z nich vychová geniály? Měli jsme ve škole v sociologii opravdu hodně výzkumů ohledně genetiky, kromě IQ například i o kriminalitě. I kriminalita je podmíněná geneticky, to by člověk neřekl že? To je, jako kdyby jste řekl, že když mají 2 rodiče 150 cm, může se jim narodit dvoumetrové dítě, samozřejmě stačí správně cvičit...(tohle neberte doslova, je to bráno skutečně už ad absurdum)

14.06.2011 21:56:40 | Jan Hofírek

Štěpán - Chtěl bych reagovat na některé příspěvky ohledně talentu, IQ apod. Nemyslím si, že IQ je podmíněn geneticky, tj., že se člověk prostě s vysokým IQ (myslím už rozvinutým) narodí. Ano, ten potenciál toho IQ mají při narození všechny děti, je však třeba jej rozvinout. Všechny děti jsou od narození (početí) talentované a geniální... ale "pouze" potenciálně. Záleží především na výchově, na tom, jak se rodiče dítěti věnují, kolik času s ním tráví, zda jejich péče nespočívá pouze v tom, že ho oblečou, dají najíst a občas napomenou... Když zasadíte do země např. na jaře hrášek, máte potencionální jistotu, že  v létě budete sklízet lusky. Chce to jen "maličkost" - abyste záhon zbavovali plevele, občas prokypřili půdu a zalévali. Domnívám se, že právě absence rodičovské péče, lásky, porozumění, povzbuzení... zkrátka výchovy je u mnoha dětí příčinou toho, že se jejich talent (genialita) nerozvine.

14.06.2011 20:39:37 | Bond(James)

Jednoduchá otázka - znamená snížování věku velmistrů, že se rapidně zlepšila úroveň trenérů od doby Fischera anebo že se rapidně zlepšily podmínky pro samostudium - tedy všem přístupné šachové databáze s miliony partií na té nejvyšší úrovni, rozsáhlé knihovny zahájení, možnost trénovat a analyzovat se silným motorem (silnějším než jakýkoliv smrtelník)...?

P.S. Z toho si nic nedělejte, prostě to holt nehraju podle běžných strategických pouček ale podle sebe

14.06.2011 20:16:01 | Alice

 Na to se nedá nereagovat.

 
1) anony
Trenér je samozřejmě schopen dotáhnout hráče dále, než je jeho výkonost. Celkem běžně by to mělo být až +200, určitě někdo najde extrémnější výjimky k +300.
Problém je samozřejmě v osobě trenéra a jeho šachové výkonosti a znalostech - asi se shodneme, že je jednodušší mít ELO 1600 a trénovat hráče 1800, než mít 2300 a pracovat s hráčí okolo 2500. Rozdíl je samozřejmě v objemu znalostí a informací, které musí trenér znát, ovládat a pracovat s nimi.
Jedna z věcí, co by měl trenér svého žáka naučit, je vlastní samostatná práce - opět se pojetí bude lišit dle samotné úrovně trenéra. 
Představa, že trenér s výkoností hluboko pod 2000 může mít co předat hráči s výkoností 2200 působí samozřejmě komicky - zkušenosti a souvislosti se pouze z knížek nedozvíte, potřebujete vlatní praxi. Dovolím si ale malou historku na tomto místě - nedávno se ptali jednoho velmistra, co říká na šachovou knihu XY. Jeho odpověď byla, že ho žádná kniha nezajímá, protože všechno je v databázi - zní to sice komicky (a lehce přehnaně), ale celkem jasně popisuje současný stav špičkových hráčů - oni knihy nepotřebují, protože oni sami jsou kniha.
Dokonce to vypadá, že by snad hráč měl mít pouze jednoho trenéra od počátků až po osamostatnění - to je samozřejmě omyl..
2) bond
Doufám že byl žert: že člověk by se měl šachy učit takříkajíc sám od sebe a trenér ho má pouze usměrňovat správným směrem.
To bylo možné - do doby Fischera, dokonce už Spassky i Tal spolupracovali v mládí s trenérem (Toluš) a od dob Karpova návštěva Botvinnikovy šachové školy byla prakticky povinností pro všechny a i západní hráči měli své trenéry již od hodně dětských let. Uvědomte si, že titul GM pro dnešní hráče je otázka cca 15let věku a dosáhnutí KM je někde okolo 10 let - takový hráč má často za sebou již několik let šachového tréninku.
Pokud Vás to uklidní, několik desítek Vašich partií jsem si nedávno přehrála a nemohu říci, že bych úplně vše chápala :-)
 

14.06.2011 20:13:41 | Mladočech

Úplně falešný a prázdý Hofka :-) Proč radši nevyzvete na zápas Terezu, když Karolína se s vámi nebaví ? Chtěl bych vidět, jak se budete tvářit až Benedik dostane po čuni :-)

14.06.2011 19:53:34 | Štěpán

Pane Hofírku, teď pochválím Vašeho syna a Vám se to zas nebude líbit... S Benovým IQ 135+ jste ho možná nemusel naučit vůbec nic, aby se stal mistrem republiky... To mu nabízí obrovský potenciál růstu. Efektivita učení zde oproti konkurenci může být až mnohonásobná. Teď už chápu, co (kromě jeho píle) stojí za jeho náskokem před konkurencí...

14.06.2011 19:21:51 | Bond(James)

Samozřejmě o trenérských schopnostech pana Hofírka nevím vůbec nic, ale s jeho ideou, že člověk by se měl šachy učit takříkajíc sám od sebe a trenér ho má pouze usměrňovat správným směrem a "dokopat" ho k tdůslednému réninku se ztotožňuju.

A pořád si myslím, že ti nejlepší světoví hráči šli touhle cestou. Nejprve se šachy naučili odkoukáváním a při tom už pochytávali základy strategie a taktiky - prostě vstřebávali šachy synteticky, nikoliv analyticky (viz analogie s učením jazyka, jak správně p.Hofírek poukazuje). A teprve až dosáhli řekněme kandidátské úrovně, začali se o ně zajímat renomovaní trenéři, kteří potom slízli smetanu

P.S. Mé ELO je 2123 respektive 2161 k 1.7. a v životě jsem neměl trenéra, takže k tomu rozhodně mám co říct.

14.06.2011 18:46:59 |

2 Bond(James)
 

otazka "kdo si mysli, ze jsem mimo?" se tyka te casti, ktera ji predchazi.

Ta druha cast je tam proto, aby to nevypadalo, ze si myslim, ze sachum buhvi jak rozumim. 2200 spis naznacuje, ze poruzumeni je limitovane, ale ja to dobre vim. Jiste neni dulezite elo, ale pochopeni hry.  Vztahy sice korelovane, ale ne zcela. problem je ze u pana hofirka si myslim, ze chybi nejen to ne tak dulezite (trenersky papir, prakticke vysledky) , ale i to klicove.

 

14.06.2011 18:29:36 |

Dobrý den,

článek velice zajímavý, s něčím souhlasím, s něčím méně. Žít bez televize je určitě pro dítě velké plus, vím o čem mluvím, na druhou stranu když dítě stráví dopoledne ve škole, tak to podle mě nemůže být špatné ani pro jednu stranu. Dítě se dostane do jiné společnosti, do styku s jinými hračkami a učí se s lidmi vycházet. Co je podle mě  úplná hloupost je to o IQ. Je přece všeobeně známo, že IQ je vrozené, tudíž jej můžeme ovlivnit jen velice málo. To žádná televize neovlivní. Na závěr si nemůžu neodpustit asi trochu škodolibou poznámku, tvrdíte, že Váš syn rozhodně taletovaný není, přesto ale všechny děti jsou podle Vás talenti, ba přímo géniové! Prosím Vás, odkud tedy přiletěl Váš syn, superdříč :)?? 

14.06.2011 18:26:30 | Bond(James)

Re Anonyme (za anonyma neoznačuju někoho, kdo důsledně používá svůj nick a tím deklaruje svoji názorovou identitu, ale někoho, kdo se nepodepíše vůbec a díky tomu jeho příspěvek nestojí ani za ho...).

Ano, jsi mimo, trenér nemusí zvýšit šachovou úroveň svěřence jen do výše svého ELA ale i daleko výše. Ale bohužel na tomhle fóru se o ničem rozumně debatovat nedá, takže to dál nebudu rozebírat a nechť si každý ponechá svůj názor.

14.06.2011 18:03:06 |

pozdrav z bezpecnych zakopu anonymity.

Me IQ se sice blizi cislu mych bot, ale mam elo pres 2250 . Tato kombinace mi umoznuje udelat zaver, ze sachum absolutne nerozumite  a z toho duvodu byste mel nechat trenovani sveho syna na nekom jinem.  Je tu nekdo s elem 2100+/2300+/..., kdo si mysli, ze jsem mimo? Jsem ochoten se vsadit, ze hraci od urcite sily se budou mit takove nazory, ze je budete smele moci klasifikovat jako masu bez schopnosti vlastniho usudku.

(pro vyhodnoceni miry vhledu stvaneho objektu do sachove hry viz jeho rozbory synovych partii v prvnim dile opusu Nekoncici cesta ).

http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=hofirek&orderby=225&strankovani=10

Jen aby bylo jasno, nerikam,ze ja sachum extra rozumim - neco ano, neco jsem sto pochopit, kdyz to na sachovnici zahraji lepsi....  A vim, ze bych mozna syna (kdyby hral sachy) mohl trenovat do priblizne stejne sily, ale jako zcela elementarni (mam male boty) mi prijde, ze  by od urcite urovne mel mit nekoho, kdo je s pochopenim o tridu vys nez ja.

 

14.06.2011 17:38:52 | Jan Hofírek

MŠ - Děkuji za kladný ohlas na můj článek. Ovšem nerozumím Vaší poslední větě. Já nepíšu proto, abych se někomu zalíbil nebo abych měl hodně příznivců a málo odpůrců, ale proto, abych vysvětloval své názory na metodiku šachové přípravy, přičemž reakce čtenářů sice reflektuji, ale víc nic. Další články budou zřejmě zase pro někoho "nelíbivé", ale s tím já nic nenadělám. Nepíšu pro masu těch, jejichž IQ je totožné s číslem jejich bot, ale pro ty, kteří jsou schopni vlastního úsudku a zmohou se na víc než jen na nadávky z bezpečných zákopů své anonymity...

14.06.2011 17:10:23 | MŠ

Tento článek je úplně něco jiného než co jsme tu mohli doposud vidět. Kdybych předcházející články nečetl, dle tohoto bych soudil, že musíte být určitě skvělí člověk. Bohužel pro Vás jsem četl i ty ostatní. Avšak to co chci především říci je to, že tehle článek se mi skutečně líbil. Pokračujte v tomtu stylu a uvidíte že Vašich odpůrců bude ubývat a příznivců přibývat ! 

14.06.2011 16:48:36 |

posledni prispevek  uz je docela brutus, me clanek prijde OK. A to jsem pritom luza, ktera si mysli, ze hofirek senior juniorovi skodi. To by uz se mohlo zakazat psat o talentu.

14.06.2011 14:48:02 | je to pro smích

Zase článek s prominutím o hovně. Nejen že jste 3. nejlepší trenér v republice, ale už i radite jak vychovávat děti. Vytahujete se tady jaké má váš syn IQ a koho to zajímá ? Už se nad sebou zamyslete a nevymlouvejte se pořád na ostatní.

14.06.2011 13:53:53 |

Pane Stohl, hazardujete, ani nevite jak. Pan hofirkovi prave ze Svaz treneru s certifikaty byl odeslan ten jeho, protoze splnil jedinou podminku nutnou pro prijeti do tohoto elitniho klubu. Dotycnemu nezbyva nez se skryvat a neprebirat postu.

14.06.2011 13:50:19 | Igor Stohl

Zase vsetcia vedia nieco, co ja nie... Zrejme cim je clovek starsi, tym castejsie sa tento jav opakuje . Kedze okrem inych nedostatkov som strasne zvedavy, Alice mi moze (ale samozrejme nemusi) prezradit svoju identitu na stohl@chello.sk, urcite to nezneuzijem. (Predpokladam, ze sa asi aj tak uz pozname)

14.06.2011 13:32:26 |

snad kazdy tady vi, kdo alice je. Treneri s certifikaty uplne vsichni. Tak jediny, kdo to jeste nevi bude pan Stohl.

14.06.2011 13:15:17 |

 Myslím, že toho honu na Hofírka už stačilo v minulém článku, konkrétně tento není ničím pobuřující. Přestože s autorem v mnohých věcech nesouhlasím , nemyslím si, že je nutné stále kopat do té pověstné mrtvoly. A taky si myslím, že jestli už budou následovat jen články jako je tento, bude tu možná ještě zajímavé počtení.

Radši anonymně (stejně jako v 10:24:27. )

14.06.2011 13:02:03 | Alice

Máte nějaký problém s tím, že jsem řekla, že daný článek jste již publikoval? Je na tom, že jste daný článek publikoval na Idnesu něco tajného, špatného nebo zakázaného, něco za co se máte stydět? Pouze jsem konstatovala fakta, která ne každý čtenář znal.

Znáte kodex blogera na Idnes? Zjevně jste již Idnes kontaktoval:

http://info.blog.idnes.cz/c/30939/Kodex-blogera.html

Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro Blog iDNES.cz nebo Blog OnaDnes.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci Blog iDNES.cz, resp. Blog OnaDnes.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno iDNES.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na iDNES.cz zrušit.

Na rozdíl od ostatních diskutujícíh já Vám rady již nedávám.

14.06.2011 12:45:57 | Jan Hofírek

Alice - Ženská, Vy už jste tady zase? Vás se člověk vážně nezbaví! Ale když už tak ráda diskutujete, povím Vám jedno tajemství - já už vím, kdo jste! Ano, Vaše anonymita je odhalena, můžete se nadále klidně podepisovat svým skutečným jménem a příjmením, Alice už neplatí. Vím, že se jmenujete... no, raději to psát nebudu, abyste neměla u ostatních diskutujících z ostudy kabát.

14.06.2011 12:28:54 | Stepiksure

Ah, nevšiml jsem si nějákého odkazu nebo něčeho podobného. At již v článku nebo pod ním nebo někde prostě :) . To byly koukám "časy" ...

14.06.2011 12:15:41 | Alice

 2Stepiksure:

Trochu Vás poopravím. Vaše věta: Co se vám přihodilo že nepíšete již ty "egoistické články" o tom jaký ste výborný trenér, a všichni ostatní jak jsou na nic jen aby z vás tahali peníze..

nemá správnou časovou souslednost, protože daný článek již vyšel před více jak dvěmi měsíci:

http://hofirekjan.blog.idnes.cz/c/186666/Vsechny-deti-jsou-genialni.html

 

14.06.2011 11:52:28 | Jan Hofírek

To jste řekl velice vtipně - ano, máte asi pravdu...

14.06.2011 11:50:46 | Stepiksure

Paleček nahoru pane Hofírek, a klobouček dolu za zajmavý článek. Sice jste si vypujčil pár obecných řekněme dogmat ( např. že se děti mají schopnost učit lépe než dospělí...). Na druhou stranu nápad s vyhozením televize je v podstatě geniální :) mohuli to takle ubec říci. Co se vám přihodilo že nepíšete již ty "egoistické články" o tom jaký ste výborný trenér, a všichni ostatní jak jsou na nic jen aby z vás tahali peníze.. Myslím že  jako otec nemusíte být špatný, určitě to se synem myslíte dobře. Konec konců to většina otců a matek, ale jak sám píšete někdy ty překážky stavíme nevědomě. A určitě my dáte za pravdu že nikdo není dokonalý, ani vy ne . Proč si tedy všímáte třísky v oku jiných a trám ve svém vlastním oku nevidíte? Ano narážim i na váš článek na NSS o jaké si morální povinosti vám přispět...ano pochopil bych že si zřídíte konto kde vás vaši podpůrci mohou podpořit a dáte o tom vědět, ale napsat že je to morální povinost všech kterým leží na srdci blaho českého šachu.... To je snad nemorální samo o sobě. Ba provokativní, ale dost už tady to má být o tomto článku ne o tom na NSS.  Nechcu být jako vy a psát stylem "o nás bez nás" a vyzývat na zápas všechny různé lidi kterým ste celkem ukradenej, nehledě na kritiku toho že někdo udělal nějáky rozhovor, a to co v něm bylo vás nezajmalo. Skoro bych vám doporučil se omluvit ale to si musíte uvědomit sám.

14.06.2011 11:45:49 |

Ano nejste blbec v davu, jste blbec bez davu. 

14.06.2011 11:28:30 | Jan Hofírek

poslední příspěvek - Ano, peníze nemám, tedy v tom smyslu, že jich nemám "hodně". Ale za to mám dobrý pocit, že mého syna nevychovávali cizí lidé a "kolektiv". Syn je mi za to vděčný. Nespolečenský není - hned od první třídy měl řadu kamarádů, dokonce se tam stal jakýmsi neformálním vůdcem třídy, vymýšlel pro spolužáky různé hry a byl (a je dosud) "v kolektivu oblíben". Nespolečenský jsem spíše já - nepiju pivo, nechodím do hospody, mám jen několik přátel a nemám potřebu být "blbcem v davu". S "kolektivem" se stýkám pomocí blogu a to mně úplně stačí - i tak mám některých diskutujících plné zuby...

14.06.2011 11:15:36 |

... zůstal jste se synem doma,  ten jenespolečenský a vy nemáte peníze

14.06.2011 11:10:22 | Jan Hofírek

poslední příspěvek - Myslím si, že si přínos školky pro vývoj dítěte dost idealizujete. Víte, často mohu vidět, jak plačící a vzpouzející se dítě je jeho "milující" matkou "předáváno" paní vychovatelce, aby se mohlo interaktovat v kolektivu... Dítě ten kolektiv nechce, ono chce maminku!  Školky nebyly vymyšleny pro děti, ale pro rodiče. Opravdu si myslíte, že 6leté se tam "starají" o "tříleté"? Syn do školky chodil také - 3 dny... Učitelka si četla noviny a děti se mlátily florbalovými hokejkami... Syn si přál, aby tam chodit nemusel, tak jsem s ním zůstal doma.

14.06.2011 10:48:57 |

 Ja naopak skolku povazuju za velky prinos pro dite bez sourozencu. Interakce v kolektivu jsou pro rozovoj klicove. Navic ted tridy ve skolkach smisene 3-6 let, tak se ti starsi uci starat se o mladsi. 

14.06.2011 10:42:16 | dickdiver

"Copak by někdo schválně svému dítěti stěžoval nebo dokonce znemožňoval jeho rozumový rozvoj?" To by potom dítě vzneslo ztížnost..

14.06.2011 10:24:27 |

Já mám tedy IQ také nad 135 (také změřeno testy Mensy) a televizi doma máme a také jsem chodil do školky. Není nutné z jednoho případu odvozovat závěry, ale článek je to každopádně zajímavý. Můj pohled na talent-talentované dítě je takový, že dítě má schopnost se věc, na kterou má talent učit mimořádně rychle-rychleji, než ostatní děti. Mozart měl například talent, nebo taky ten šachista, který se šachy naučil odkoukáním od otce (bohužel nevím, který z mistrů světa to byl). Někdo má talent na cizí jazyky a naučí se jich třeba 8 i víc a plynule jimi mluví. Pokud není pro něco předpoklad-tedy talent, člověk se to sice svou pílí mechanicky naučí, ale ve výsledku zůstane průměrný. Na druhou stranu je možné, že každé dítě má talent jen na některé určité věci. Možná v tom hraje roli i genetika, protože právě genetika ovlivňuje i naše IQ, ale vím, že vy mi to jako věřící a ryze "přírodní" člověk určitě nějak vyvrátíte. Často jsou nejvíce talentovaní lidé ti, kteří mají jinak nějakou poruchu, například aspergerův syndrom, nebo jiné. Tihle pak neuvěřitelně vynikají v matematice, nebo mají skvělou paměť a po přečtení znají i telefonní seznam-no nedají se všechny tyto vyjmenované příklady za talent označit? Jinak mě ale tento článek po včerejší diskuzi velmi potěšil a děkuji Vám za něj :)

14.06.2011 10:09:37 | Bond(James)

Přesně tak, člověk je buďto blbec ve stádu, nebo osamělý génius. Obojí být nemůže

14.06.2011 10:00:16 | Luky

To že žijete bez televize Vám schvaluji. Ovšem, když bude žít blbec beze televize, rozhodně to z něj neudělá chytrého či talentovaného. Po 11. nekončící cestě jsem popravdě očekával, že tato nekončící bude konečnou. Bohužel se jen změnil název. Jakkoliv může být tento článek lepší než ty předchozí, zamyslete se nad svými vlastními slovy a Benovi neškoďte. Vy totiž škodíte jiným způsobem. Nechť je tento Váš článek takovej "Borec na konec" či ještě lépe "Konec jednoho borce". ... Mimochodem, to že se s Benem vrstevníci nebaví (jak jste psal dříve) může být způsobeno tím, že není ze školky zvyklý na kolektiv.

14.06.2011 09:40:04 | Štěpán

Zajímavý a řekl bych že v mnohém pravdivý a nadčasový článek Ale bude muset přijít ještě mnoho smysluplných článků a omluv, abych mohl totéž říct i o jeho autorovi...

14.06.2011 09:22:25 | Bond(James)

A teď něco, co by nikdo nečekal - za tento článek uděluji p.Hofírkovi

14.06.2011 08:53:11 | bubla

pekny clanek od vyjimecne nadaneho, nebojim se rict supertalentovaneho trenera sachu!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Untitled Documentceskecasino.com

www.praguechess.cz |
reserved by Pražská šachová společnost, o.s. | designed by pb | optimalized 1024x768 IE, FireFox