Jan Hofírek

otec a trenér Benedikta Hofírka, mistra ČR v rapidu 2010 - H12, mistra ČR 2011 - H12

Funkcionáři nebo mafiáni?!

[16.08.2011 11:25:05]

 

I když prvotním účelem mého blogu měla být metodika šachové přípravy, resp. určitý nástin toho, jak jsem šachově "vychovával" svého syna, nějak se k této ryze odborné problematice nemohu stále dostat. Vždycky mně do toho "vleze" něco, na co je vhodné či nutné reagovat, a i když si stále říkám, že nesmyslným (protože předem k nezdaru odsouzeným) "diskuzím" s různými šachovými činovníky se budu nadále vyhýbat, i tentokrát (snad už naposledy?!) se cítím povinen reagovat na jisté skutečnosti (a zkušenosti), které by možná mohly být poučné i pro ostatní rodiče šachových ratolestí, třeba jen proto, aby ze sebe nenechali udělat takové hlupáky, jako se to "podařilo" mně... Ale konkrétně:

V dobré víře jsem před 2 měsíci ŠSČR zaplatil částku (už tehdy mne mělo "trknout", že byla výslovně označena slovem "nevratná") 3 000 Kč jako tzv. zálohu pro účast syna na ME v Bulharsku. Bylo mi řečeno, že zbylou sumu - která mně připadala s jistými výhradami akceptovatelná - zaplatím později. Když mi nakonec přišla žádost o zaplacení oné "s jistými výhradami akceptovatelné" částky, byl jsem nemile překvapen, neboť se výrazně lišila - samozřejmě v můj neprospěch - od částky původně avizované. Protože jsem tolik peněz neměl, musel jsem synovu účast na ME odříci.

Napsal jsem p. Vokáčovi, že bych považoval za slušné, kdyby mně ony 3 000 Kč byly vráceny, protože jsem byl jeho dřívější informací uveden v omyl, resp. byl ode mne žádán doplatek vyšší, než bylo ujednáno. S odvoláním na "nevratnost" byla má žádost odmítnuta. Mám prý celou věc řešit s p. Kaňovským, kterému byla předána agenda týkající se reprezentace mládeže. Pan Kaňovský mne odkázal na p. Fialu - zkrátka takové to klasické přehazování horkého bramboru. Nakonec jsem si řekl, že ty 3 000 Kč oželím, ostatně mně ani nic jiného nezbývá... Věřím, že tato má zkušenost může být určitým varováním pro ostatní rodiče, aby byli při jednání s vedením ŠSČR obezřetní a hlavně aby neplatili žádné tzv. nevratné částky.

Možná, že tuto svou úvahu bych mohl rozšířit i o některé své subjektivní (nebo snad objektivní?!) dojmy a postřehy poněkud globálnějšího charakteru. Za situace, kdy jsem já svou hloupostí a naivní důvěrou v platnost jednou daného slova přišel o ty 3 000 Kč, platí svaz řádově vyšší částky hráčkám, jejichž šachová výkonnost je - mírně řečeno - problematická, které však patrně patří k oblíbenkyním těch "nahoře". Jestliže tedy sl. K. Olšarová letí do Indie, aby tam svým "výkonem" totálně znemožnila český šach, možná by si mohla uvědomit, že tam byla mimo jiné i za těch mých 3 000 Kč, o něž mne svaz připravil. A pokud druhá z "Olšarek", šachově podprůměrná a zcela bezperspektivní Tereza dostává rovněž štědré "dotace", naprosto neodpovídající jejímu šachovému významu, pak se musím chtě nechtě ptát, zda není pravdou to, o čem si štěbetají vrabci na střeše - totiž že hlavním důvodem tohoto jejího protěžování jsou "nadstandardní" mimošachové vztahy s jistým IM...

No, raději skončím - i tak asi budou potrefené husy kejhat hodně nahlas...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobrazeno(19813x) | příspevky(142x)

vkládání nových příspěvků bylo pozastaveno

příspěvky k článku

06.09.2011 19:31:44 | Alice

Musím se opravit jsou to moje výtvory, spletla jsem se

04.09.2011 12:00:51 | Alice

 Ráda se distancuji od příspěvků:

21.08.2011 20:23:18 | Alice

23.08.2011 13:28:36 | Alice

26.08.2011 12:15:56 | Alice

A tímto zdravím plagiátora.

31.08.2011 17:01:32 | zloděj křičí chyťte zloděje

 že zrovna vy povídáte něco o lžích a pomluvách 

31.08.2011 16:09:32 | METH

Za tento příspěvek, pane Hofírku, děkuji. A ještě jednou se omlovám, pokud jsem svým tvrzením přivodil nepříjemnosti, ale neuvědomil jsem si, že to bude bráno jako potvrzení události. Měl jsem za to, že šlo o dokázanou skutečnost. Naproti tomu souhlasím, že podobné osočování je pro samotného šachistu velmi nepříjemné a bylo by dobré vědět z čích úst vychází. Benedikt talent bezesporu má a (přiznávám se jako ne se všemi) souhlasím s vaším povídáním o tom, že úspěch se u nás neodpouští, takže se bude se zlými jazyky potkávat ještě dlouho, ale bylo by dobré, kdyby toho byl (a to přeci všichni mladí šachisté) aspoň v dětských kategoriích ušetřen.

31.08.2011 15:33:20 | salát

METH: Vidíš pan Hofírek všechno pěkně vysvětlil.  Za lháře se ti omlouvám, ale příště nepíš o něčem, co nevíš. :-)  Pak vznikají lživé historky a těžkou můžeš vysvělit danou situaci, už pak si méně věrohodný.

31.08.2011 15:28:11 | salát

METH: Od lháře si těžko někdo nechá věci vyslvětlit. Co kdyby přece lhal?  To pak je takové vysvětlení o ničem. Prostě se ulhanému člověku nedá věřit a nevíš, kdy mluví pravdu a nebo lže. Po týdnu nám bude tvrdit, že jen mystifikoval.  Je to holt moderní, ale příště než něco napíšeš, tak přemýšlej a nehledej vzory v lháři Kalouskovi a v rychlokvašce Kočí absoloventkou VUMLu.

Na tu tvoji otázku se tady již několikrát odpovídalo a neví se, kdo baťoch prohledával. Můžeš tady umístit fotky účastníků, pak  budou hříšníci identifikovaní. 

31.08.2011 15:22:41 | Jan Hofírek

Když člověk udělá chybu, měl by ji napravit, popř. se omluvit. Přesně to chci nyní učinit:

Jednou večer během MČR mně syn volal, že mu jistý člověk řekl, že se proti němu něco chystá, resp. že si nějací lidé stěžují na jeho batoh a že to mají dokonce řešit rozhodčí a batoh mu zkontrolovat. Byl z toho dost skleslý, protože by nikdy ani nepřišel na myšlenku nějakého podvádění a dost těžce nesl, že ho někdo z něčeho takového může podezírat. Bylo to zrovna před rozhodující partií, zdálo se mi, že je to nějak načasované. Poradil jsem mu, aby tedy s tím baťůžkem nikam nechodil. Celkem logicky namítl, že tím by dal těm pomlouvačům vlastně zapravdu. Navíc, batoh nechtěl z jistého důvodu, o němž zde nechci psát, nikam odkládat. Na druhý den rozhodčí moji ženu požádala, aby syn s batohem na WC nechodil, protože jsou na to stížnosti - syn tedy batoh odložil. Přiznávám, že jsem se domníval, že mu byl batoh prohlížen, což v následné diskusi potvrdil pan Martin Sieber (METH). K prohlížení batohu ve skutečnosti nedošlo. Chci se omluvit všem, koho jsem tímto svým nepřesným popisem nějak poškodil či uvedl v omyl. Zároveň chci požádat M. Olšarovou, aby zde zveřejnila jména oněch dvou lidí, kteří syna z podvádění nařkli - myslím, že my, rodiče mladých šachistů, máme právo znát ty, kdo se neštítí lží a pomluv na adresu našich dětí...

31.08.2011 14:52:56 | METH

A když tedy evidentně došlo, proč je takový problém označit člověka, který k tomu přistoupil, aby bylo konečně jasno? ...

31.08.2011 14:41:25 | METH

O to neměj strach, saláte, když si někdo nenechá věci vysvětlit, tak ať si u toho zůstane. Zrovna tobě by evidentně takový názor měl raději zůstat.

31.08.2011 12:22:18 | salát

 METH: Už to nezakecáš, jsi holt  lhář. Musíme nazývat mystifikátory pravým jménem. Sice nyní módně se nazývají lži mystifikací a dokonce autoři mystifikací tvrdí, my jsme slušní a to ostatní za všechno můžou. Lháři pouze upadají do lží, z kterých se již vykroutit nemůžou. Ke kontrole baťůžku evidentně došlo. Ty pouze nyní využíváš horší pověsti pana Hofírka. Teďka ti už holt nikdy, nikdo věřit nebude.

30.08.2011 11:31:31 | METH

Je výborné, že je vždy někdo, jehož špinavé prádlo se dá propírat. Tedy...

Všem, které jsem mohl jakkoli uvést v omylem se opravdu hluboce omlouvám.

Mým osobním názorem na vzniklou situaci bylo, že pokud se věci udály jak popisoval pan Hofírek, tak by zmiňovaný postup byl v pořádku. (Přiznávám, že prezentace mohla místy být poněkud neobratná)

Na druhou stranu pan Hofírek přišel s jistým tvrzením, že toto musel jeho syn podstoupit, tak jsem byl přesvědčen, že veškeré uskutečněné postupy bude mít na starosti právě slečna MARIANA Olšarová (v poslední době jsou sestry nevhodně zaměňovány).

K honění pubertálního trika děkuji za názor a k rozhořčení z anonymího METHa jak zde již bylo zmíněno, jsem měl jako jeden z mála odvahu se v diskuzi podepsat skutečným jménem.

Onu situaci jsem již musel analyzovat pro šachový svaz a jelikož rozhodcovskou záštitou nad celým sálem měla právě slečna Mariana, která o ničem neví, vidím jako nejjednodušší řešení přijít s prohlášením Benedikta komu musel batoh poskytnout.

Ještě jednou se tedy omlouvám za neúmyslnou mystifikaci ostatních diskutujících, v té době jsem o panu Hofírkovi věděl jen málo a věřil jsem jeho slovům. Tuto chybu nezopakuji.

28.08.2011 19:04:21 | salát

js: Ono to začíná tím, že lidem vadí chození s baťůžkem na záchod, pak jim budou vadit velké kapsy u kalhot, pak  budou vyžadovat, aby na záchod vůbec nechodil a nakonec, aby byl zcela svlečený u partie. Paranoidní lidi si vždycky najdou důvod proč podezřívat.

Kdyby si stěžoval můj svěřenec na to, že jeho spupeř chodí s baťůžkem na záchod, tak mu řeknu, ať si ho nevšímá a soustředí se na partii. Tam se totiž rozhodne a ne na záchodě.

Ale  v tomto případě si stěžovali paranoidní rodiče, kteří dokáží udělat humbuk  kvůli všelijakým blbostem. 

28.08.2011 18:33:45 | js

Re: Salat: Děkuji, jsem rád, že alespoň na průběh oné kontroly máme podobný názor a vidíš, že se obejdeš i bez nadávek.

Na co máme názor jiný, kdo by se měl především omluvit. Ale předem říkám, že zde nediskutuji proto, abych názory jiných vyvracel, to dělám s fakty (průběh kontroly), nikoliv s "city", to je věc samozřejmě subjektivní, Tvůj názor Ti neberu, je Tvým.

Já být na místě Bena nebo kdyby na jeho místě byl můj žák, bych se omluvil já či za svého žáka, že soupeř byl zbytečně znervózňován (přeci jen toto jednání s opakovaným nošením batohu na WC není tak úplně obvyklé). Jistě by se pak mohla omluvit i druhá strana, vždyť slušnosti není nikdy dost, čtenáři by to ani nezaregistrovali, nemuseli jsme to zde řešit ještě po více než 5 měsících a mohla by tak i vzniknout nová přátelství. Jistě si teď říkáte, jaký idealista sem píše.........

28.08.2011 12:30:11 | skippy

Oprava: Souhlas

28.08.2011 12:29:11 | skippy

Souhaks se salátem.Perfektně napsáno.

28.08.2011 11:55:12 | salát

js: Pěkně si to napsal, ale když je něco sviňské, tak se to slušností nespraví. Samozřejmě to   nebylo slušné, jelikož rodiče byli na Benedikta pěkně nažhavení, byl to konkurent jejich dětí. Ono je pěkné pořád někoho napadat a obviňovat svými paranoidními myšlenkami. Obětmi těchto jedinců se můžeme stát všichni. Tito jedinci by měli, co nejdříve navštívit psychiatrii a ještě před tím se veřejně omluvit lidem, které napadali kvůli svým paranoidním předstávám. Vsadím se, že se mu napadající rodiče neomluvili 

28.08.2011 06:36:40 | js

No to jsem čekal, neočekával jsem, že jsem něco přehlédl (nějaký příspěvek), ten jsem samozřejmě četl, jsou to stále ty samé obecné formulace "přistoupit k prohledání batohu".

Asi takto tedy:
Promiňte mladá paní (Hofírková) a Bene, velice diskrétně bych Vás chtěl(a) o něco požádat.  Přeci jen  odchody na tolaletu s  batohem by mohly vzbudit dojem, že by mohlo dojít k porušení pravidel. Abychom zamezili dohadům, byli byste tak laskavi, a mohli ukázat jeho obsah, jedná se o možnosti elektronické nápovědy či encklopedie, atp.  "Beze všeho" odpověď. "Děkuji, jsem rád, že to tak dopadlo, přesto prosím, nebylo by možné nechávat ho u partie či zde třeba u sl. rozhodčí, určitě se vám neztratí". "Ano, jistě, zařídíme", odpověď.

 Poté napíše člen org. týmu o "přistoupení k prohledání".

A pouze senzachtiví krvelační někteří  diskutující si to mohou ve své myslivně přeložit jako, že: "Bene, bereme Ti batoh, nemáš žádnou šanci obrany, jinak si vyloučen z turnaje", odchod s ním do místnosti organizátorů, vysypání jeho obsahu, podrobení analýze a po dlouhé době vrácení zpět bez vysvětlení.

Chápu, že v našich zeměpisných šířkách jsou tyto metody v mozku lidí bohužel hluboce zakořeněny jako  neblahé vzpomínky (osobní, přátel či alespoń čtené). A tak stačí malý nevinný podnět, jedno slůvko o prohlédání, aby se ve fantazii člověka spustila reakce myšlenek barvitě rekonstruované situace, že tak to určitě bylo, jak se píše v odstavci nad tímto.

 Rozumní čtenáři, ikdyž tam nebyli, znající or. výbor, s předsedou KM, rozhodčí pohybující zde, si jistě představí situaci psanou v odstavci ještě výše, zvlášť, když víc než obecná formulace o "prohledání" zde řečena, i přes opakované výzvy mnohých, nebyla.

27.08.2011 21:32:18 | salát

js: Ty evidentně máš zájem pouze rýpat a nedokážeš si zjistit informace. Radši holt nediskutuj, pak plácáš nesmysly. Pan Hofírek již zprávu citavoval v příspěvku: 23.08.2011 15:21:26 . Pak příjdou noví jelimani do diskuze, kteří si ani nedokáží přečíst příspěvky. Hlavně, že sem napíší rozsáhlý bláboly. Pro tebe znovu příspěvek METHA: Opravdu jsme museli přistoupit k onomu zkontrolování obsahu jeho batohu (mluvím za organizační tým), jelikož se stížnosti na pravidelné odchody Benedikta na toaletu vždy s batohem na zádech množily a bylo to nejmenší zlo.

Porovnávat šachy s cestováním v letadle je zcestné. Nevíš, jak šikanování dítětě obhájit, tak vymýšlíš blbosti. V letadle může jít o životy. U šachů o život nejde, tak jde o hovno...

Význam toho pravidla? pro tebe žádný, jelikož by podle tebe měl rozhodčí ošahávat, prohledávat hráče, ale to nemůže. Pro ostatní aspoň v hrací mísnosti pořád nezvoní mobily. :-)

 

27.08.2011 21:01:42 | js

Stále jen (METH i p.Hofírek) o obecném slovu "prohledávání". Na nss si to pravda od METHa nepamatuji (kdyžtak mi zkopči), ale p.Hofírkem obecné slovo, opakované (a tomu věřím více) znamená, že byl pouze vyzván k ukázání, jistě mu syn a manželka vylíčili, když tam nebyl. 

Vem si saláte do letadla nůž v náprsní kabele a řekni, že ti do ní nemaj co lézt. Jaké by mělo pravidlo o elek. pomůckách význam? Se ptám poněkolikáté.

27.08.2011 19:22:06 | salát

 Pavel, js  mně tady někteří přijdou trochu hloupí a to jsou možná šachisti. METH je Martin Sieber a na nss.cz se přiznal, že k prohledání baťohu došlo a dokonce barvitě vylíčil sicutaci, teďka sice lže a zakecává, ale už se mu to nepovede. Pan Hofírek už několikrát situaci popsal také a nemusí to opakovat pro stále nově přicházející  jelimany.

Je pozoruhodné jak podivně uchylné důvody pro prohledání baťohu se vymyslí.

26.08.2011 13:37:48 | HonzaSvatoš

Odpověď pro nick jadra:

Letenky: Aktuálně se skutečně nelze dostat v daném termínu do Varny a zpět letecky pod 10 kKč na osobu, konkrétně  na daný termín 10.9.-21.9. jsou za 10806 Kč 1 dospělý, http://letenky.letenky.cz/booking/nabidka-letenek?passengers_yth=0&passengers_chd=0&session_id=&to_destination=Varna+%28VAR%29&__from_destination=PRG&from_destination=Praha,+V%C3%ADde%C5%88&source_identity=classic_airticket_booking_form&search_interval=0&from_date=10.09.2011&seller=kralovna&passengers_inf=0&lang=cs_CZ&from_iata=&passengers_adt=1&round_trip=true&travel_class=E&__to_destination=&to_iata=&passengers_ycd=0&pricer=ONP&to_date=21.09.2011&airline=

Hahn air, za 11167 Bulgaria Air, za 12205 ČSA.

Pokud prubnu 1 ks dospělého, 2 ks dětí 2-11 let, datum přesně 10.9. tam, 21.9. zpět, tak se dostávám lehce nad 10 kKč na osobu s ČSA, viz rozpis

Rozpis ceny

Cestující Cena bez poplatků Taxy a poplatky Celková cena
# 1 Dospělý 7 640 CZK 4 565 (4 075 + 490) CZK 12 205 CZK
# 2 Dítě 5 119 CZK 4 335 (3 845 + 490) CZK 9 454 CZK
# 3 Dítě 5 119 CZK 4 335 (3 845 + 490) CZK 9 454 CZK
Celková cena: 17 878 CZK 13 235 (11 765 + 1 470) CZK 31 113 CZK

Předpokládám (jen spekulativně a z vlastní zkušenosti hledání letenek do různých tramtárií), že pokud bychom na daný termín hledali letenky dříve, např. v květnu, nebo v červnu, měli bychom najít levnější, řekněme tak za 7-8 tisíc za osobu. Ten příklad, který jsem uváděl včera, byli Rakušani, Air Austria.

Ohledně "seriozních" aerolinek a nízkonákladovek: Kromě RyanAiru, který mi přijde z mnoha důvodů jako ultrasocka a kde bych očekával něco na levačku na každém kroku, bych se zde v Evropě nebál letět s nikým. Ale to je jen můj soukromý názor.

26.08.2011 12:15:56 | Alice

Myslím si, že ty pravidla ohledně kontumace mobilu či jiných věcí je opravdu zvrácená.Ten, kdo je zavedl měl zřejmě chorý mozek, nebo to byla skupina lidí, která neumí do pěti napočítat. .Podle mě je mnoho jiných fíglů a triků, kterýmí se šachová federace tak tvrdě nezabývá např. namátkou nápovědy hráčů, tajné místnosti, úprava hodin apod.

Rozhodně vám zde nebudu říkat moje speciální triky musíte si na ně přijít sami , ale řeknu vám jedno pokud budou partie kontumovány kvůli mobilnímu telefonu tak  šachová pravidla jsou špatně dělaná a šachy mají zvrácenou tvář.. Co má mobil společný s kontumací vůbec nic, aby kvůli pípnutí byla partie kontumována je zvrácenost a kdo tohle vymyslel či podporuje tak je to ,,šachová  kunda" největšího kalibru. Ať trestají nápovědy šachových tahů kontumací to je těžký šachový přestupek ne mobil. Časté chození na záchod je podezřelé už tím, že soupeř podvádí.

 

26.08.2011 11:51:15 | tmw

to Bond: Svaz samozřejmě pochybil, když se domníval, že všichni rodiče dětí dokáží odhadnout cenu dopravy a dohonca pochopí slovní spojení nevratná záloha.
P. Hofírek přiznal, že ani jednu z těchto složitých věcí nedokázal zvládnout, takže třeba věřit, že mu to v budoucnu napíší srozumitelněji.

26.08.2011 11:10:34 | Pavel

Všichni, kdo byli v Koutech, ví, že nikdo nikomu žádný batoh neprohledával. Pan Hofírek se za 5 měsíců nedokázal zeptat syna a manželky, jak to přesně bylo. A nebo se zeptal a nechce napsat pravdu. Raději se ohání anonymním příspěvkem nějakého METHA, který si honí pubertální triko a nic přesně neví.

Pane Hofírku, zeptejte se syna a manželky a napište už konečně, jak to opravdu přesně bylo. A jestli syn řekne, že batoh mu byl prohledáván, napište, kdo batoh prohledával a jména všech svědků. A bude po diskuzi.

26.08.2011 08:35:46 | Bond(James)

No v jednom má p.Hofírek pravdu - pokud se celkové náklady daly odhadnout, tak je měl svaz uvést do propozic, a pokud ne, tak to byl od nich tak trochu podraz a neměli vybírat nevratnou zálohu. A mě by teda taky zajímalo - byl Benediktův batoh skutečně prohledán a když ano tak kým nebo byl o to pouze pořádán a batoh si prohledat nenechal?

26.08.2011 08:26:02 | js

Pane Hofírku, vzhledem k tomu, že stále používáte obecnou informaci o "prohledávání", je zřejmé, že byl vyzván snad i v přítomnosti zák. zástupce, zda by ukázal obsah batohu, se kterým opakovaně od partie odchází na toaletu. Za sebe mohu říci, že ikdyž byl možná jediný z 500 lidí (jak jsem psal, jiní nejspíš s batohem na WC opakovaně neodcházeli), tak ačkoliv se zdá být tvrdé, bylo činěno v plné koreknosti toho kam mohou rozhodčí či org. výbor zajít.

Pokud by došlo k tomu, že by mu byl batoh odebrán a někdo se v něm bez jeho přítomnosti štrachal, tak to by bylo špatně, ale to byste nám jistě již přes mnoho blogů barvitě popsal jak mu brali a štrachali v osobní věci, jak probíhalo. Z vaší opakované obecné formulace si pro sebe vyvozuji, že proběhlo dle prvního odstavce a nemám s tím problém. Znovu říkám, že nesmějí-li zakázané přístroje do hrací místnosti, nesmí být skrýváno v zavazadle, musí být možnost  kontroly, to by pak pravidlo bylo pro kašpárky.

  Zároveň chápu, že ho mohl ve 12 letech samotný dotaz znervóznit, to ano, ale jako snad budoucí úspěšný sportovec, což mu přeji, si musí zvyknout na podobné věci. Byla to první zkušenost, přesto se stal mistrem ČR, příště již přejde podobné zkušeností s nadhledem. Zároveň bude mít pohodu v tom, že soupeři, alespoň v Koutech, těžko fixlují, když jsou tam tak precizní rozhodčí, kteří dbají na fér hru. Vše se dá obrátit v to lepší.

26.08.2011 08:03:17 | tmw

Pani Hofírku, jak byste nazvali člověka, kteřý zaplatí nevratnou zálohu, aniž si na internetu zjistil cenu dopravy, ačkoli ví, že tuto cenu bude muset zaplatit?

26.08.2011 06:55:04 | Jan Hofírek

Pavel Samiec - Myslím si, že na Vaše otázky jsem již mnohokrát odpověděl. Takže ještě jednou:

1. Zpáteční cenu letenky do Varny jsem neznal. Jestliže ji (Vašimi slovy) umí přibližně stanovit snad každý, proč nebyla její přibližná suma napsána již v tom prvním dopise?

2. Myslím si, že nejdůležitějším úkolem opravdového trenéra je naučit svého svěřence trénovat samostatně. Domnívám se rovněž, že tento svůj úkol jsem splnil - syn si sám vypracoval dlouhodobý plán přípravy a s velkou důsledností ho realizuje. Jsem přesvědčen, že pro synovu šachovou budoucnost je to ideální.

3. Mám za to, že jsem kauzu "prohledávání batohu" vysvětlil již mnohokrát. Co ještě chcete vědět?

4. Komu a za co se mám omlouvat? Ostatně - proč  mne o správném, "chlapském" jednání poučujete zrovna Vy, který mne v prvním odstavci Vaše diskusního příspěvku naprosto nepochopitelně obviňujete ze lží, "překroucenin" a urážek....?

5. Ano, vím, že šíření pomluv je trestné. Doufám, že to víte i Vy!

26.08.2011 01:07:30 | Pavel Samiec

A odpovězte i na moje dotazy prosím. Zajmala by mě Vaše odpověď.

25.08.2011 22:09:41 | logicky uvažující člověk

 Ano, jsou vidět rozpory v tvrzení Metha na nss a v diskuzi zde...

ALE jsou vidět velké nesrovnalosti ve vašich tvrzeních!! byl synovi batoh opravdu prohledán? Kým? Jak to opravdu bylo s tím, že byla vaše manželka požádána aby měla batoh u sebe, či aby si jej Ben nechával u rozhodčích? Zameťte si před vlastním prahem (bude to docela fuška)..

25.08.2011 21:41:23 | Jan Hofírek

js - Je neskutečné, až k jakým absurditám jste schopen - a ochoten - ve své obhajobě neobhajitelného jednání organizačního týmu na MČR zajít. Váš příklad s policistou je toho zřejmým důkazem. Pokud policista zastavi řidiče a chce, aby mu ukázal doklady, je to snad něco úplně jiného než kdyby mu začal prohledávat auto s tím, že přišlo anonymní udání, že v něm veze např. metrák výbušnin. V takovém případě snad má člověk právo žádat vysvětlení, nebo ne?! Myslím si, že každý jen trochu logicky uvažující člověk vidí do očí bijící rozpory v tvrzeních pana Metha alias Martina Siebera na NŠS v diskusi pod zmíněným článkem.

25.08.2011 18:52:57 | js

Pane Hofírku, Vy vidíte chybu v org. týmu a u toho, kdo na to poukázal, když se nic nenašlo. (Navíc jen Vy po zjištění od syna a manželky byste mohl objasnit, jak to z oním "prohledáváním" opravdu probíhalo, zda to bylo tak horké, ještě jste to nenapsal, takže asi nebylo tak horké).

Přeci, má-li někdo dohlížet, tak by měl i zkontrolovat. To jste si stěžoval na Policajta, že vám kontroloval v autě doklady, když jste je měl v pořádku? Nebo na FÚ, že vás vyzvali ke kontrole, když řádně daně platíte. Tak přeci, když má rozhodčí dohlížet, že tam nejsou elektr. pomůcky, zapnuté mobily, tak nemohu říci, "můžete kontrolovat kdekoliv, jen v mém zavazadle, ne". To by bylo pravidlo pro smích, zvlášť, když se zavazadlem odcházím na onu místnůstku.

Rozesmálo mne, že v diskuzi, kde se s jinými častujete urážkami, vulgarismi, že Vám vadí, že  jsem nazval batoh báglem. Omlouvám se tedy za tento výraz nebohému batohu, který se nemůže bránit, jeho majiteli - Vašemu synu, zákonnému zástupci majitele batohu, a snad i mne neznámému výrobci batohu, atd..........    

25.08.2011 18:28:14 | jarda

Pane Svatoš, na ME se neletí v říjnu ale 10.září a návrat je 21.září. Propozice jsou na webu ŠSČR. Letí asi 25 lidí, převážně děti. Letecká společnost musí být seriozní, ne dobrodružná, jak psal pan Vokáč na NSS, když žádal o pomoc a radu. Prosím, dejte zde odkaz na vhodné letenky. Moc díky.

25.08.2011 17:33:33 | HonzaSvatoš

Nechci se vyjadřovat ke zde probíhajícím sporům, jen si dovolím malou poznámku k ceně letenky do Varny:

Cena za letenku PRG - VAR a zpět 10 kKč je skutečně hodně, jen namátkou jsem kouknul na vyhledávač letenek, a hle, běžná cena (zkusil jsem říjen 2011) se pohybuje mezi 6 a 7 kKč včetně poplatků při letu přes Vídeň. Ty poplatky činí kolem 4 kKč. A to jsem neprohlížel nízkonákladovky, ale vzhledem k těm poplatkům se asi nejde reálně dostat pod 4 kKč.

Čili rozladění pana Hofírka z ceny dopravy 10 kKč docela chápu, nic více a nic méně.

25.08.2011 16:28:08 | Jan Hofírek

Štěpán - Nechápu, co je na Vámi citované větě urážlivého? Pokud se někdo k urážkám uchyluje, jste to jen a pouze  vy - třeba tím, že mne označujete za "cvoka".

js - Víte, Vaše argumentace mi připadá značně jednostranná. Jakoby už dopředu vidíte vinu na mně a ne na rozhodčích, resp. organizačním týmu. Prohledávání označíte za "požádání o ukázání obsahu", z batohu uděláte "bágl" - zdá se mi, že jste zaujatý v můj neprospěch

25.08.2011 16:14:49 | js

 Ono s tím batohem se to také napíše jedním slovem "prohledávali". Asi, pokud vůbec (později dementováno, že jen požádali, aby ho nebral sebou na toaletu), ale pokud ano, tak třeba ho požádali (nejlépe před zákonným zástupcem či osobou v tu chvíli za dítě zodpovědnou), zda by mohl ukázat obsah, zdali tam nemá zařízení proti pravidlům a tečka. Tak by to mělo proběhnout, Vaše manželka a syn jistě vědí, jak to proběhlo.

Nic se proti vám pane Hofírku neotáčí. Kdyby jste o tom nepsal, tak já, který jsem byl v Koutech celý týden, tak o tom ani nevím.  Prostě rozhodčí má v pravdidlech co hráči nesmějí a tudíž z toho pramenící povinnost dohlédnout/zkontrolovat. Já vím, bylo tam 500 lidí, kontrolovali jen vašeho (možná dalšího, který o tom nepíše proto to také nevíme). Jasně 500 lidí, ale každý nechodil s báglem na WC a přeci jen, každý nehraje o titul (ti jsou více na očích). Tak již toho nechme.

25.08.2011 14:09:13 | Štěpán

Jan Hofírek: A proč vy pořád urážíte např. slečny Olšarovy, trenéry, funkcionáře?

"A pokud druhá z "Olšarek", šachově podprůměrná a zcela bezperspektivní Tereza..."

Nebojte, za to, že si o Vás myslím své, se Vám omlouvat nebudu... Je to k smíchu, když mluvíte o funkcionářích jako o mafiánech jen proto, že nevíte, kolik stojí letenka do Varny... A své laciné fráze, že inteligentní lidé ví, kde je pravda, to zkoušejte někde mezi blbci, ne mezi šachisty... Fráze, fráze, a zase jenom fráze... Typická Hofírkovská demagogie!

25.08.2011 13:12:31 | Jan Hofírek

Štěpán - Proč mne stále urážíte? Již několikrát jsem napsal, že v okamžiku placení zálohy jsem nevěděl o výši doplatku. Ta mi byla sdělena až asi měsíc po tom. Opravdu jsem nevěděl, že zpáteční letenka do Varny stojí 10 000 Kč. Nikdy jsem ještě letadlem neletěl, tak to nevím. Ostatně cena letenky připadala nezvykle vysoká i některým lidem v diskusi. Jediný můj "prohřešek" tedy spočívá v tom, že jsem si sám nezjistil, kolik bude činit ta "doprava". Ovšem - proč to nebylo řečeno hned, že cena letenky bude cca 10 000 Kč ? Pak bych žádnou zálohu neposílal a okamžitě sdělil, že na ME syn nepojede. Takto jsem zbytečně vyhodil 3 000 Kč a ještě musím čelit nařčením lidí Vašeho typu...

25.08.2011 08:38:57 | Štěpán

Hofírek Jan: "Náklady na hráče v roce 2010 doprava + cca 5.000 Kč" Inteligentní člověk by pochopil, že 14000=9000 na dopravu + 5000 na další poplatky. 50% lžete, 50% mluvíte polopravdy, urážíte a neodpovídáte na dotazy...

24.08.2011 20:57:48 | salát

Spíše jde o to, že nikdo nemá právo a ani rozhodčí a organizátoři někoho prohledávat. Prohledávat baťoch dítěti je největší zvrhlost. Prostě by za to měli nést organizátoři zodpovědnost a né se snažit hledát divné důvody pro tuto činnost. 

24.08.2011 20:31:57 | salát

 H.N.Pillsbury:

12.2. Hráči nesmí opustit "hrací prostor" bez dovolení rozhodčího. Hracím prostorem se rozumí hrací místnost, místo pro odpočinek a občerstvení, prostor určený pro kouření a jiná místa, určená rozhodčím. Hráč, který je na tahu, nesmí opustit hrací místnost bez dovolení rozhodčího.

Že by tohle pravidlo porušovali na vyšší úrovni? Divné, ale možná skutečně. Kauzu Natsidis jsem nesledoval.

24.08.2011 19:31:11 | H.N.Pillsbury

Realita je taková, že se podvádění za pomoci mobilu vyskytuje, třeba na nedávném mistrovství Německa. Kdyby se na to nepřišlo, tak by Ch.Natsidis získal normu  IM a tučnou finanční prémii. V posledním kole se však prozradil tím, že odcházel na WC při svém tahu, soupeř začal mít podezření, nahlásil to rozhodčímu a společně jej dopadli při činu. A navíc existují i další, dokonalejší způsoby, které nedávno popsal na nšs Pavel Háse (pokud bych s ním někdy v budoucnu hrál, určitě si na něj dám velký  pozor)  . Uvedený případ v Koutech nad Desnou ukazuje, že kvůli několika málo podvodníkům se mohou ocitnout v podezření i slušní hráči. Já mohu jako rozhodčí jen vyjádřit souhlas s druhou větou příspěvku js, ale také doporučit svým kolegům, aby zasahovali pouze v případech, kdy k takovému podezření mají skutečně vážné důvody. Já jsem v Koutech nebyl, takže nemohu posoudit, zda šlo o bezdůvodné šikanování, poněvadž se někdy hranice, kdy by rozhodčí měl zasáhnout, hledá opravdu těžko.

24.08.2011 18:19:12 | Krolop Petr

Já pana Hofírka osobně neznám a ani necítím  žádnou povinnost jej hájit. Stejně si však myslím, že zášt a nenávist jež čiší z těchto příspěvků, není úměrná jeho stylu psaní a případným jeho prohřeškům. Budiž mu útěchou, že většina jeho kritiků má evidentně takovou inteligenci se kterou by ani žádný článek nenapsala ! Tak jsou alespoň sprostí !! Přece jen je to jednodušší a hlavně je nás hodně !!!

24.08.2011 16:59:43 | salát

js: Obhajovat paranojů lidí je velký nesmysl. Tyhle záchodové analýzy by ani ničemu nepomohli a ba naopak by vedli k daleko horším výsledkům. Mně osobně by nevadilo, kdyby hráč s ELO kolem 2200+ běhal analyzovat na záchod, myslím, že bych to pro něj mělo více záporů než užitků. Představte si sebe, jak by jste takhle podváděl. Ono si chce přestavit danou situaci a ne slepě obhajovat paranojidní názory.

24.08.2011 13:16:40 | Jan Hofírek

js, Štěpán - Je neuvěřitelné, jak celou věc dokážete překroutit v můj neprospěch. Ale aspoň ti inteligentnější čtenáři nyní vidí, kde je pravda.

salát - Děkuji, jsem rád, že jsou zde i takoví diskutující jako Vy.

24.08.2011 11:32:30 | Štěpán

js: Přesně tak...

Jenže pokud má slabá dvoutisícovka porazit hráče 2200+, nezbývá než bojovat na více frontách... To asi bude dítě vychovávané tímto blogerem dobře chápat...  Pochopil to i Danailov v zápase Topalov - Kramnik. Když nejde soupeře porazit na šachovnici, je třeba ho nalomit, zdiskreditovat... Na zápas s takovou předehrou by přistoupil jen málo kdo. Musely by v tom být peníze, sázka... To by si pak ale frajer rychle rozmyslel, jestli by vsadil na kulhajícího koně...

Mám silný pocit, že PŠS buď pořádá nějaký utajovaný sociologický průzkum, a nebo má prostě jen zájem porazit Novoborský šachový server ve sledovanosti... Způsob jakým se tento cvok vyjadřuje o mladých slečnách, které tady navíc skoro všichni znají, je odporný a musí existovat hodně dobrý důvod, že mu toto všechno ještě prochází...

24.08.2011 09:21:46 | js

Tak konečně víme, proč si vzal p. Hofírek na mušku sl. Olšarovou.

Chtěl bych všechny požádat (dospělé hráče, žáky, trenéry, rodinný doprovod), aby nejen dodržovali pravidla, ale aby svým chováním u partie nezavdali příčinu k tomu, aby soupeř mohl nabýt pocitu, že přijímají hráči cizí pomoc.

To se týká častých odchodů se zavazadlem, hovoření s třetí osobou, skrývání předmětu pod vestou a nenápadné dívání se něj v koutku místnosti.

To by pak mohlo přejít v cíl, že úmyslně vytvářím dojem nedovoleného, abych soupeře znervóznil. Soupeř by se obrátil na rozhodčího, já bych se mu vysmál, že pod vestou mám jen lízátko a požádal rozhodčího o potrestání soupeře za neoprávněné nařknutí (jak by si přál p. Hofírek)..

 Není nic horšího pro hráče, a do té situace by se mohl dostat i Váš syn pane Hofírku, když vidí, že soupeř dělá něco podezřelého; Nemůže se pak kloudně soustředit.

  Vše se dá řešit, rodiče vers. dítě. Ikdyž matka neví jak táhne kůň, tak prostě v nutném případě (léky, kapesník, klíč od pokoje...) jde za rozhodčím a před ním dítě osloví, aby soupeř, který je zmerčí (a neví, že matka nepochází z Ruska a tudíž není mistryní, či KM) viděl, že je u toho rozhodčí. To samé, vedete-li dítě, že si má dát na své věci pozor, bojí se nechat batoh u partie, tak požádá rozhodčí o pohlídání či ji to dá ke stolku. Vše se dá řešit. A když nedopatřením uvedu soupeře v  možné domění, že jsem cizí pomoc mohl přijímat, hned vysvětlím, dokáži, omluvím se a zabezpečím, aby si to příště soupeř nemohl myslet. Rozhodně o tom nebudu psát měsíce na webu. Také proto, že by si někdo mohl omylem vyložit stokrát diskutovanou lež za pravdu.     

24.08.2011 08:55:57 | Radovan Pokorný

Pane Hofírku, děkuji. A pro případné zájemce odkaz: http://krolopp.blog.cz/1106/ostravsky-konik-2011-2

23.08.2011 22:39:21 | salát

Vidíme to tady na tomhle příspěvku, co napsal: METH: Opravdu jsme museli přistoupit k onomu zkontrolování obsahu jeho batohu (mluvím za organizační tým), jelikož se stížnosti na pravidelné odchody Benedikta na toaletu vždy s batohem na zádech množily a bylo to nejmenší zlo." 

Pak se METH vymluví, že ke kontrole nedošlo, že si pouze myslel, že kontrolu udělal rozhodčí. Navíc kontrolu potvrdil v několika příspěvcích na nss.cz. Z mého pohledu k prohledání baťužku došlo a teďka se to pouze snaží  ututlat a využívá se toho, že pan Hofírek má horší reputaci. 


 

23.08.2011 22:24:14 | salát

Jsou vždycky tři pravdy. Naše, vaše a ta skutečná... 

23.08.2011 22:14:27 | Pavel Samiec

Pane Hofírku,

udivuje mě Vaše drzost, kdy jste schopen uvádět polopravdy, "překrouceniny", lži, pomluvy a urážky, aniž byste tyto informace nějak podložil, či logicky argumentoval, nedejbože se někomu omluvil. Proto bych Vás chtěl požádat o zodpovězení pár otazek. Pokud se rozhodnete mi odpovědět, používejte prosím důkazy a logické argumenty.

Tvrdil jste, že v době placení one zálohy jste nevěděl, kolik budete platit za účast svého syna na ME, ikdyž ve vyjádření svazu na nss.cz je jasně řeceno jak to je.  Cenu letenky je shopen přibližne stanovit snad každý.

Také jste nedávno tvrdil, že jste dobrým trenérem pro svého syna a že ho nehodláte předat do péče někoho jiného, což jste udělal. Předal jste ho do péče sobě samému(viz. jedna vaše reakce pos tímto článkem). Proč jste takto učinil?Myslíte si že je to dobré pro šachovou budoucnost Vašeho syna?

Proč píšete o prohledávání batohu Vašeho syna bez zjistění bližších informací jak to vůbec bylo, a tím pádem vrháte špatný stín na organizátory a rozhodčí toho to turnaje? Nebylo by lepší kontaktovat zůčastněné(manželku, slečnu Marianu Olšarovou a organizátory), a až potom něco kritizovat?

Dále by mě zajímalo,proč se apoň neomluvíte lide, které neprávem nařknete. Považuju to za slušnost a poud se i vy považujete za slušného člověka měl by jste takhle učini(nejlépe veřejně)

A v neposlední řadě,mezi náma chlapama (doufám tedy z Vaší strany) mi příjde zcela nevhodné publikovat to, co si jak  sám říkáte štěbetají ptáčci na střeše. Asi si neuvědomujete, že šíření nepravdivých informací(ještě uplně out of topic) může být trestné?.

Díky za odpověd´

23.08.2011 19:22:55 | Jan Hofírek

Mariana Olšarová - Uznávám, že jste se za této situace zachovala správně a jsem rád, že jste mně celou záležitost v mnoha směrech objasnila. Děkuji.

23.08.2011 18:33:06 | Mariana Olšarová

Jan Hofírek - Pravidla FIDE, 13.7 a) Zjistí-li kdokoliv jakoukoliv nesprávnost, může o tom informovat výhradně
rozhodčího.
 

To se také stalo. Rodiče zjistili "nesprávnost", popř. měli podezření na nesprávnost a zašli za rozhodčím, aby ji vyřešil (v tomto případě zde šlo o podezření z porušení článku 12.3 a) Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoli poznámky, informační zdroje, rady nebo analyzovat partii na jiné šachovnici.). V pravidlech není napsáno, že některé nesprávnosti mají být ohlašovány písemně a rozhodčí tedy nemá právo toto po divácích či hráčích vyžadovat. 

Já jsem se pak snažila vyřešit vše tak, aby Váš syn nebyl poškozen, ale aby se zároveň zabránilo dalším podezřením. Vaší paní jsem toto vše vysvětlila. 

Váš syn (či Vaše paní) se mohli bránit - ať už mohli vznést námitku k mně, k hlavnímu rozhodčímu či k řediteli turnaje. Z reakce Vaší paní jsem ale měla pocit, že mnou navržené řešení (aby si odkládal batoh u ní či u mého stolku) přijímá a vyhovuje jí. Myslím, že řešit zde něco, co se mělo řešit před několika měsíci, je již zbytečné.
 


 

23.08.2011 18:01:05 | Jan Hofírek

Mariana Olšarová - Pokud si někdo stěžuje, že se mu zastavily hodiny, jistě by bylo absurdní po něm žádat, aby to vyjádřil písemně. Jestliže je ale hráč obviněn z podvádění, mělo by se to podle mne řešit jinak, tj. tak, aby se jasně zjistilo, zda je tato stížnost oprávněná či nikoli.  Vámi zvolené "řešení" totiž znamená, že se obviněný hráč ani nemůže nijak bránit, protože anonymita stěžovatelů to znemožňuje. Navíc - pak může každý obviňovat kohokoli z čehokoli, aniž by za své stížnosti (v tomto případě pomluvy a lži) mohl být volán k odpovědnosti.

23.08.2011 17:43:20 | Mariana Olšarová

Jan Hofírek - Je běžnou praxí, že pokud má hráč či divák nějaký problém, tak zajde za rozhodčím a ten - pokud je to v jeho moci - se jej pokusí vyřešit. Neumím si představit, že bych řešila pouze problémy, které mi jsou předloženy písemně. Ani si nejsem vědoma, že by se to kdekoliv jinde - ať už u nás nebo ve světě - takto řešilo. 

Meth se v diskuzi na nss.cz podepsal jako Martin Sieber - tedy člověk, který měl v místnosti, ve které hrál i Váš syn, na starosti online přenos.  

23.08.2011 17:35:38 | Jan Hofírek

Mariana Olšarová - A kdo je tedy ten tajemný Meth? A hlavně - když si někdo přijde za rozhodčím na někoho stěžovat, měla by být z jeho strany snad tato stížnost nějak zaprotokolována a řádně vyšetřena. Proč jste tyto stěžovatele k tomuto nevyzvala a proč jste se tímto jejich "podezřením" vůbec zabývala, nebyli-li ochotni je vyjádřit písemně či nějakou obvyklou (myslím neanonymní) formou?  

23.08.2011 16:59:27 | ateista

hofírku, zas ti něco nevyšlo... pokolikáté už?

23.08.2011 16:45:50 | Mariana Olšarová

Jan Hofírek - Nevím, kým byl Benediktovi prohledáván batoh, to musí vědět on či Vaše žena (pokud u toho byla) - jedná se mi o to, že to nebyl žádný rozhodčí! Pokud Benediktovi opravdu někdo prohledával batoh, bylo by nejlepší, kdybyste o tom řekli ještě během turnaje rozhodčímu (popř. u řediteli turnaje - pokud je Vaše stížnost vedena proti práci rozhodčích). 

Přiznám se, že po přečtení diskuze na nss.cz jsem si myslela, že to prohledávání batohu inicioval právě Meth, ale po té, co jsem ho kontaktovala mi bylo řečeno, že si myslel, že jsem to byla já (když tam bylo napsáno rozhodčí). O stížnostech na onen batoh věděl (rodiče totiž byli i za ním, ale on je poslal za mnou, jakožto za rozhodčím), tak si myslel, že jsem ten batoh opravdu prohledávala a chtěl se mě takto zastat. Já ale trvám na tom, že k žádnému prohledávání batohu ze strany rozhodčího nedošlo!

Pokud si Váš syn nepamatuje, kdo mu to ten batoh prohledával, navrhuji tímto tuto diskuzi uzavřít, vice se k ní nevracet a případné podobné problémy řešit ihned na místě s kompetentní osobou!

23.08.2011 16:24:06 | Jan Hofírek

salát - To bych právě také rád věděl.

23.08.2011 16:10:14 | salát

oprava . příspěvky, které by mohly

23.08.2011 16:09:05 | salát

 Jan Hofírek: Prosím kdo měl ten baťoh konkrétně kontrolovat?

 Alice:  Tak Olšarovi jsou na holky celkem dobrý a snad se ještě zlepší. Ale souhlasím, že by za svazové peníze neměl být žádný šachista podporován a to ani talenti typu Navara a Láznička, pokud se chce někdo šachy živit, tak ať si sežene sponzory. Neznám žádný sport, kde by ostatní saláti sponzorovali pár vyvolených. Takévé přerozdělování funguje jen v šachovém společnosti. Proto platíme přehnaně vysoké příspěvky, které by mohli být daleko menší a přesto by svaz peníze na svou činnost měl. 

23.08.2011 15:46:32 | pawn

Proboha, proč se tu odvoláváte na nějakého METH z diskuze? Jestliže byla na místě Vaše žena, musíte hlavně od ní vědět přesně, kdo měl batoh prohledávat. Tak to napiště konkrétně.

23.08.2011 15:21:26 | Jan Hofírek

Mariana Olšarová - Vážená sl. Olšarová, chci především zdůraznit, že proti Vám vůbec nic nemám a ani Vás z ničeho neobviňuji. Pouze jsem konstatoval, že synovi byl na základě stížností mně neznámých osob kontrolován obsah batohu. Je možné, že o tom nevíte, že však k tomu skutečně došlo potvrdil mj. i na NŠS v diskusi pod článkem jistý člověk, skrývající se pod pseudonymem METH, který byl podle vlastních slov členem organizačního týmu. Cituji z jeho vyjádření: "Opravdu jsme museli přistoupit k onomu zkontrolování obsahu jeho batohu (mluvím za organizační tým), jelikož se stížnosti na pravidelné odchody Benedikta na toaletu vždy s batohem na zádech množily a bylo to nejmenší zlo." Nevím, jaký je rozdíl mezi rozhodčími a organizačním týmem, ale nedovedu pochopit, jak mohou členové org. týmu zkoumat obsah batohu bez toho, aby o tom řekli rozhodčím? Samozřejmě Vám věřím v tom smyslu, že jste o onom kontrolování nevěděla, ale jak si to tedy celé vysvětlujete Vy?  

23.08.2011 14:45:15 | Mariana Olšarová

Pane Hofírku, mohl byste prosím uvést jméno onoho rozhodčího? Jediným rozhodčím na MČR mládeže v Koutech nad Desnou 2011 jsem - pro kategorii H12, stejně jako pro další kategorie, které byly ve stejné místnosti -  byla já, Mariana Olšarová. Na turnaji byli i další rozhodčí (např. IA Jaroslav Benák nebo Marian Sabol), ti ale byli v jiných místnostech. 
 

Je pravda, že za mnou zašli - nezávisle na sobě - dva rodiče s tím, že Benedikt chodí pokaždé na záchod s velkým batohem a jestli by se s tím nedalo něco udělat, že to je podezřelé. Protože to ale bylo před kolem a nechtěla jsem Vašeho syna rozhodit, zašla jsem za jeho maminkou - Vaší manželkou, a té jsem vysvětlila o co jde a poprosila ji, jestli by si syn mohl nechávat batoh u ní, popř. že si ho klidně může nechávat u mého stolku, že tím předejdeme zbytečným problémům. Paní mě ujistila, že to není problém. S Vašim synem jsem tedy vůbec nepřišla do styku, jeho batoh jsem v ruce neměla a ani jsem ho neprohledávala a Vašeho syna nijak jinak neponižovala (jak jste již dříve v diskuzích na nss.cz uváděl). Po té, co jsem mluvila s Vaší paní, jsem zašla za hlavním rozhodčím IA Jaroslavem Benákem, kterému jsem o problému řekla. Nevěřím tomu, že by jiní rozhodčí, kteří pracovali na jiných patrech, si odskočili, aby prohledali batoh Vašeho syna!

Věřím, že jsem jednala správně a za svým jednáním si stojím!

Poté, co jste o onom "ponižování ze strany rozhodčího" psal na nss. cz jsem se musela zodpovídat nejen hlavnímu rozhodčímu turnaje, ale i dalším šachistům, kteří byli na turnaji a věděli, že oním rozhodčím, jsem já! 

23.08.2011 13:31:04 | Jan Hofírek

Radovan Pokorný - Já zápis té partie nemám, ale je možné ji najít, když dáte do vyhledávače heslo Krolop a potom kliknete na třetí odkaz odshora.

23.08.2011 13:28:36 | Alice

Nepodporujte žádného Hofírka, žádné slečny Olšarovy stejně žádného jiného šachového saláta, který je podle vás talent. Kdo chce získávat normy, jezdit po turnajích ať si to platí každý sám. Šetřete penězmi.

Nemohu si pomoci kolik blábolů pan Hofírek, který pořád obhajuje své zde v diskuzi je a kolik oponentů, kteří se zase zastávají nějakých nic neznamenajících  slečen Olšarových.

Je přeci jasné, že Lázničkovi a Navarovi nemůže u nás nikdo konkurovat. Co mi je po nějakém Hofírkovi či Olšarové, když takové saláty nacházíte v každém klubu. To by byl za chvíli šachový svaz pez peněz.

 

 

23.08.2011 13:07:24 | Jan Hofírek

B. Eichler - Já jsem syna z turnaje "neztáhl", naopak, chtěl jsem, aby hrál, ale akceptoval jsem jeho rozhodnutí dát nakonec přednost domácí přípravě, protože nový repertoár zahájení dělá asi 3 měsíce a další 3 měsíce (do turnaje Na Myslivně)  ještě dělat bude. V době, kdy jsem ho na turnaj přihlašoval, ještě nevěděl, že se to tolik protáhne, ale uvědomuje si, že pokud chce jít šachově dál, musí se ještě hodně učit. Já ho již netrénuji, připravuje se sám a já mu chci nechat v tomto volnost. Ostatně - kde je psáno, že by s T. Olšarovou na turnaji hrál? Co se týká toho, že (jak píšete) kolem sebe kopu, uvedu Vám jeden příklad: Když se hrálo MČR v Koutech nad Desnou, volal mně Benedikt jednou večer, že mu rozhodčí prohlíží batůžek, jestli tam nemá nějaký počítač nebo co. Dělo se tak na základě jakéhosi anonymního udání. Je to "kopámí kolem sebe", když jsem na tyto praktiky, jimž byl syn vystaven, upozornil? Jestliže někdo "kolem sebe kope", je to nutně něco špatného? Proč se nesnažíte vniknout do podstaty věci a zjistit, kdo má poravdu? Proč paušálně vyvozujete, že já ji nemám? Proč Vás ani nenapadne, že mohu být  v právu a snažím se upozornit na nějaké bezpráví? Mohu Vám zodpovědně říci, že mi řada rodičů poté, co viděli, čemu všemu je syn na turnajích často vystavován, vyčítala, že ho nebráním. A když se bráním, přijdete Vy s tím, že kolem sebe kopu. Co se týká sl. K. Olšarové, stalo se pouze toto: V diskusi na NŠS kdosi navrhl, zda by Benedikt nesehrál zápas s V. Plátem. Odpověděl jsem, že je Vojta pro něj příliš silným soupeřem a navrhl, že bych uvítal Benediktův zápas s Karolínou (pokud jsem tím K. Olšarové ublížil, chci se dodatečně omluvit). Z reakcí jejího okolí jsem vyrozuměl, že o zápas nemá zájem, což plně respektuji. Vše ostatní jsou spekulace lidí, kterým nerozumím. To je všechno. 

23.08.2011 10:01:29 | Radovan Pokorný

Omllouvám se, dávám tento odkaz na více míst: Pane Hofírku, nemohl by jste zveřejnit zápis partie Benedikta s K. Olšarovou na Ostravském koníku? Děkuji!

23.08.2011 09:41:12 | B. Eichler

Milý pane Hofírku,

jsem z Brna dokonce ze stejného klubu jako Váš syn. Za sebe musím prohlásit, že téměř ve všem, co jste tady a v dřívějších diskusích prohlásil, nemůžu souhlasit. Je mě z toho hlavně smutno, jak kolem sebe kopete. Nechci se zapojit do dalšího jitření vášní, protože Vy bohužel žádné argumenty nepřijímáte.

Jen jedna konkrétní otázka. Z nějakého mě neznámého důvodu Vám leží v žaludku sestry Olšarovy. Vyzýváte k utkání Benedikta s Karolínou a celkem nechutně špiníte Terezu. Když ale máte možnost postavit Benedikta " ASPOŇ " proti Tereze, tak ho z turnaje stáhnete. Nezlobte se, ale omluvě, že týden před zahájením festivalu začnete připravovat nový repertoár zahájení moc nevěřím.

Takže otázka - Proč jste nevyužili příležitosti k duelu s Terezou ?

Trochu mě to připomíná klasika : Mnoho povyku pro nic.

Ještě jednou shrnu svůj dojem : Smutek ze ztráty soudnosti dospělého člověka - otce nadějného šachisty.

22.08.2011 22:30:40 | Kerharťák

Bezperspektivní jste hlavně vy, pane Hofírku! Doufám, že sebou nestáhnete svého syna. Docela by mne zajímalo, jaký názor má váš syn, protože se to týká hlavně jeho. (Nemyslím názor na dotace, ale názor na to, že trvdíte o našich špičkových hráčkách, že jsou bezperspektivní...)

22.08.2011 18:05:24 | Vojta Rut

To že jste velice podprůměrný hráč a ostře kritizujete hru hráčů, jejichž pochopení královské hry, je naprosto mimo vaše rozumové schopnosti ještě snesu. Ale je to omezenost a komplex méněcennosti. To že nedokážete pochopit termín "nevratná záloha" a obtěžujete funkcionáře svazu nesmysly (pravděpodobně smyšlenými) taky ještě snesu. Ale je to buranství a patologická snaha o získání pozornosti. Ale to že veřejně (na blogu, který bohužel čte nemálo šachistů) urážíte dvě mladé slušné dívky, co vám nic neudělali a Terezu dosti hrubě (a ještě nejspíše neprávem, soudě z několik příspěvků pode mnou) to je naprostá špína, za kterou by se měl dospělý muž stydět! Jediné štěstí že vás už vůbec nikdo nebere vážně, jinak byste zasloužil po tlamě. Takhle je to jenom štěkání mokrého, zablešeného psa co skučí o poslední zbytky pozornosti. Vážím si pánů Viktora Novotného, Zděnka Fialy a Davida Kaňovského, že s vámi stále ještě jednají jako s člověkem. Jsou to profesionálové a musí tak svou práci dělat dobře, ať už narazí na koholiv. My ostatní se můžeme pokoušet vám otevřít oči (Ano, opravdu nevím proč bojuji s těmi větrnými mlýny).

 

22.08.2011 10:55:11 | Viktor Novotný

Řadu odpovědí nabízí příspěvek předsedy komise mládeže na nss.cz: http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4483&strankovani=0&zobrazeni=ano

22.08.2011 08:23:48 | Inconnu

Alice: a kdo určí (cca správně) perspektivnost hráče? Domnívám se, že svaz by měl podporovat naděje, oba jmenovaní pánové jsou myslím příkladem lidí, kterým už moc nikdo pomáhat nemusí, jsou sdostatek dobří a předpokládám i finančně nezávislí (Přeci jen na jejich úrovni už jsou ty peníze trochu zajímavější, ale do toho příliš nevidím. Minimálně sponzorům už stojí za povšimnutí.). Chápu to tak, že investice by měly jít primárně do rozvoje.

21.08.2011 21:58:43 | Rock

Staropramen:  

21.08.2011 21:38:07 | Staropramen

A víme, že sestry Olšarovy jsou tři? Nepleteme si náhodou Terezu s Marianou? Nejsme tak trochu trapně mimo mísu?

21.08.2011 20:23:18 | Alice

Pan Hofírek stále nechápe, že jeho rozmazlený syn na to nemá a nikdy mít nebude a bude si muset vše platit ze svého. To je k panu Hofírkovi.

slečny Olšarovy šachově na to také nemají a nevím proč šachový svaz jim finančně pomáhá, vždyť to jsou hráčky na úrovni okresního přeboru a každy si snimi vytře prdel ve světě. Takže platí jednoduché:

Šachový svaz by měl šetřit penězmi ne je plýtvat na nějaké jejich vyhlídnuté hvězdy, kterými nejsou nikdy a nikdy nebudou, nebo se zase budou zvedat příspěvky kvůli debilům, kteří neumějí hospodařit na šachovém svazu. Stejně, jak dnešní vláda co je u moci plus ta opačně levicová co byla u moci dříve projedla mnoho peněz a patřila by někam do (nebudu raději psát - bylo by to silné slovo)  Takže pánové ze šachového svazu šetřete penězmi, nebo přivedete šachy do záhuby. Nebudu podporovat nějaké slečny Olšarovy, nebo Hofírka či podobné struktury, když na to prostě  šachově nemají. A pokud to činitelé ze šachového svazu nebudou brát vážně tak by měli jít od kormidla, protože to co dělají oni může dělat každá ,,švigrmutra".

Jedině kdo nedělá ostudu v šachu  je pan Láznička a pan Navara. To jsou velcí hráči. Těm to hraďte. Ostatním NE!

 

21.08.2011 18:49:58 | Účastník Czech Tour v Praze

Jan Hofírek - co je podle vás "mírně řečeno dost nevhodně"? Jen pro ujasnění... Povídali si? Smáli se? 

21.08.2011 18:05:25 | Jan Hofírek

Martin Habina - Tak moment. Co hulvátského jsem o slečně napsal?! Snad to, že hraje podprůměrně? Nebo to, že se spolu s P. Šimáčkem na turnaji Czech Tour v Praze chovali přímo v hrací místnosti mírně řečeno dost nevhodně? A za to mne chcete žalovat?

21.08.2011 17:08:05 | Martin Habina

Je opravdu nechutné, kam až máte posunutu hranici. Psát takto o jakékoliv slečně je hulvátství. I kdyby jste se výrazy typu "dojmy, postřehy" nebo třeba formulací "musím se chtě nechtě ptát..." nekroutil jako had a psal rovnou jasné tvrzení tak by to bylo nechutné, ale alespoň by se tomu nedalo vytknout, že jen zbaběle ublíženecky pomluváte (jen tak by jste totiž nesl fakticky kůži na trh, hrozila by Vám žaloba).

Navíc, opět Vás v diskuzi ani nenapadne odpovídat k věci, jen si účelově vybíráte na co reagovat chcete. MH

19.08.2011 21:37:52 | Eduard

Hofírku, pořád nechápeš? Vyjadřuj se k čemu chceš, ale nelži a nepomlouvej!

19.08.2011 20:31:51 | Jan Hofírek

Václav Klaus - Nemohl jste slyšet mé jméno ve smyslu vynikající šachista, protože hraju šachy blbě. Ale znamená to snad, že se nemohu vyjádřit o hře někoho jiného, kdo to taky hraje blbě? Nebo jinak - musí být např. literární kritik vynikajícím spisovatelem, politický komentátor úspěšným politikem apod.?

19.08.2011 18:49:35 | Václav Klaus

Gentleman by neměl urážet dámy, zejména pokud jde o něco tak špatně měřitelného jako šachová výkonnost.

Já za sebe jsem v životě neslyšel jméno Hofírek (ve smyslu vynikající šachista), zato jsem již několikrát zaznamenal v médiích výkony obou sester, jakož i jejich otce (nevidomého šachisty - nebo jde jen o shodu příjmení? - to je jedno).

U Vašich jiných dadaisticko-provokačních blogů jsem se občas bavil (a myslel, že to je nadsázka a neberete se tak vážně), tenhleten je zlej a zamindrákovanej.
V.K.
 

19.08.2011 15:10:33 | Inconnu

Co se týká obsahu, musím se pana Matochy zastat - je zde celkem zajímavý mix blogerů a i když se s názory pana Hofírka převážně neztotožňuji (nevadí mi ani tak konzervativismus, jako spíš černobílý pohled na svět, zjednodušování a jistá sebestřednost - můj dojem), oceňuji jejich odvahu. Diskuse pod články jsou toho důkazem. Proto i jeho blog považuji za přínos.

Ovšem informace, kdo s kým spí, jsou dost trapné. To tak lidé sem tam dělají (vč. křesťanů, mimochodem). Doporučuji slečně omluvu.

19.08.2011 13:59:39 | Ota Válek

Zapomněl jsem se podepsal, sorry.

19.08.2011 13:58:29 |

Paní Alice, mohu Vám s radostí sdělit, že už mne to netrápí. Urážlivých webů se vyskytuje spousta a člověk je nemusí číst. Zmátla mne nesourodost bloggerů. Pravidelně čtu rytířské texty Davida Navary, vtipné glosy V. Klause a literární skvosty R. Cveka. Sem jsem zabloudil náhodou. Poté, co jsem se dozvěděl, že pan vydavatel je liberál a poté, co jsem připustil, že mé dosavadní chápání významu slova liberál mohlo být zkreslené, pochopil jsem to, co pro mne bylo zpočátku nepochopitelné - jak je možné, že se objevil takový paskvil v tak ušlechtilé společnosti. Texty pana Hofírka napříště oželím. Těším se na naši další plodnou diskusi pod články jiných bloggerů.    

19.08.2011 09:54:25 | Bond(James)

Re Kobyla, Ryšan:

19.08.2011 08:16:37 | Lóšaď

Ja by chatěl, što by tavaryšč Gofirek ostanovil sa majim generalnym tavaryščem-schefem na mojej rabotě. Eto óčeň charkternyj i rabotnyj čelavěk i  manager (mnogo bogov malo děngov). I tavaryšč Matocha i drugije tavaryšči, katorych myšlenie jesť kak myšlenie tavaryšča Matochy, štoby u nas v Rossii rabotali na ÚV KSSS kak Wiktory čisťaci.

 

19.08.2011 00:58:17 | Petr Korbel

a pak Ryšan s Eduardem šli na dalšího panáka...

18.08.2011 19:50:30 | Eduard

Pane Matocho, děkuji z Váš neoliberální přístup z pohledu vedení těchto stránek. Sociální deprivant musí mít radost, kdyy přenechávate možnst osobní mastrubace nad konkrétními událostmi. Cíl se podařilo splnit, zase vyšší čtenost, včera šachového dneska bulvárního plátku.  Jste také deprivantem pane Matocho? Anebo jde jen o prachy?

18.08.2011 17:25:22 | Ryšan

A hlavně ať Benedikt objíždí lukrativní openy!!! 1000 euro tady, 1000 doláčů tam - a k čemu pak bude nadace? Syn pak může podporovat otce, ale i další mladé šachisty-talenty!

18.08.2011 14:13:35 | Belbo

Nadace: rozumná otázka. Jan Hofírek: méně psát, namísto toho více vydělávat, obejít v regionu firmy, mecenáše. Být pozitivní, ne negativní.

18.08.2011 12:58:47 | Nadace

My sponzorujem šachy, proč bychom však měli sponzorovat syna člověka, který jiných uráží?

18.08.2011 12:12:06 | Babčert

Belbo -> ta sbírka byla avizovaná na řadě míst a jedinej, kdo přispěl solidní částkou, byl jeden nejmenovanej člověk, kterej rád ochotně sponzoruje. Jinak si z pana Hofírka spíš dělali legraci, vpodstatě nikdo nepřispěl.

18.08.2011 09:25:41 | Belbo

16.08.2011 13:14:23 | Belbo

Dotaz - jak to dopadlo s tou sbírkou avizovanou na 63plus1.cz, pomohla?

18.08.2011 01:07:39 | Viktor Novotný

Nerad bych komukoliv křivdil, tak aby bylo jasno, mám k dispozici pouze citovaný mail, který dokládá, že žádost o vrácení zálohy nebyla nijak zdůvodněna, jak píšete chybně v článku. Proto jsem hlasoval proti. V kategorii H12 nemáme taky na ME nakonec žádného zástupce, což je škoda, jsem přesvědčen, že někdo z Benediktových konkurentů by rád využil možnost zahrát si takový turnaj, když má pobyt hrazen organizátory.

Ohledně informace, že jste o částce věděl při placení zálohy, jsem teď již podruhé vyrušoval Marka Vokáče na jeho svazové dovolené v internetovém stínu na turnaji ve Starém Městě, který mi z hlavy potvrdil, že může být pravda, že při platbě zálohy jste měl informaci o ceně "cca 5000 Kč + cesta" a až pak jste dostal informaci, že to je dohromady 14 000. Nicméně i tak jste tedy přibližnou cenu věděl v okamžiku placení zálohy, jeden z níže uvedených příspěvků tyto kupecké počty celkem přesně popisuje, dnes stojí jen ta letenka do Varny přes 11.000 Kč, i proto se nakonec letí do Bukurešti a odtamtud autobusem. 

Jinak bych upřesnil, že ministerstvo boduje pouze výsledky do 16. místa, z této dotace na reprezentaci jsou pak náklady reprezentace převážně hrazeny. Třeba vloni byla Karolína na ME v hodnocené kategorii D18 5., zatímco našem elitnímu mužskému týmu se už pár let bodovat nepodařilo.

17.08.2011 23:22:13 | Karel Infeld Prácheňský

pane Hofírek, vy jste skutečně neuvěřitelně namyšlený hulvát... (původně jsem chtěl napsat hovado, ale to se do seriózní diskuze nehodí)

17.08.2011 22:53:48 | fordman

Nebylo by lepší pane Hofírku pro příští akce spíš se věnovat víc skutečnému shánění pěnez na start vašeho syna než plivat na všechny kolem, dokonce i na ty co nemají se sporem přímou souvislost ? Samozřejmě to není v dnešní době nic jednoduchého, ale věřím, že by se u vás v Brně určitě našel nějaký sponzor i na MS Brazílii.   

17.08.2011 22:43:01 |

Jo pan Hofírek, ten ví, jak rozčeřit diskuzi. Přímá výzva v minulém článku, no nic moc. Ale útok na sestry Olšarovy, to je panečku tutovka.

17.08.2011 22:26:35 |

Čumte na tohle, z toho se asi poserete

 

http://hofirekjan.blog.idnes.cz/

 

Nejlepší je "O autorovi: Křesťan,...."

17.08.2011 22:00:35 | Jan Hofírek

Pavel Matocha - Vážený pane Matocho, děkuji Vám za Vaši reakci na můj článek, resp. za prostor, který mně navzdory přání řady diskutujících, aby byl můj blog zrušen, chcete i nadále poskytovat. Ve svém příspěvku jste mj. napsal, že by mně měla být vrácena nevratná záloha v případě, že jsem v okamžiku jejího zaplacení nevěděl o výši doplatku. Právě toto se mi stalo a proto jsem napsal, že mi má být ta záloha vrácena. Již jsem to zmiňoval, ale napíšu to tedy ještě jednou: Zálohu 3 000 Kč bylo nutno zaplatit do 30.4. 2011 - zaplatil jsem ji 4.4 2011. O výši doplatku jsem neměl nejmenší tušení, byl mi sdělen až 12.5.2011 dopisem p. Vokáče. Pan Novotný tedy nemluví pravdu, když píše, že jsem o výši doplatku věděl už v okamžiku placení zálohy. Opakuji, že jsem to nevěděl a kdybych to býval věděl, zálohu bych neplatil. Nevím, proč předseda svazu tyto nepravdy rozšiřuje a proč je odmítáno mi zálohu vrátit. Chci se pokusit - jakmile budu mít trochu času - uveřejnit všechny emaily a dopisy s činovníky svazu a dokázat tím, že to nejsem já, kdo lže a podvádí...

17.08.2011 21:56:17 | 2Milada

Měla byste si o akcích, o kterých mluvíte něco zjistit, přestala byste psát tyto nesmysly.

17.08.2011 21:48:34 | Milada

Neco na protekci sl. Olsarovych asi bude. Vzpominam na MITROPU. Olsarova hrala na ukor stanovene jednicky, aby si uhrala titul. Dopadla stejne spatne jeko ted v Indii. Taky u toho byl nejmenovany IM, ktery pak svedcil pri Disciplinarce. Tedy ve prospech Olsarove. 

17.08.2011 19:35:15 | Alice

Pane Válku, v tom případě si budete muset počkat na případné trestní oznámení ze strany sester Olšarových a případný soud (nebo předběžné opatření atd.)- jiná cesta, jak se bránit podobným výlevům, není.

17.08.2011 19:13:07 | Ota Válek

Paní Alice, pokud je Vaším a páně Matochovým vzorem idnes, těžko si porozumíme. Já se řídím jiným, o poznání starším kodexem.

17.08.2011 14:45:27 | Alice

2Ota Válek: Provozovatel má právo  s články nakládat jak chce (a jak je v jeho zájmu) - zodpovědnost za uveřejněné články nesou samotní blogeři. Pro srovnání Vám mohu jen doporučit  k přečtení Kodex blogera na Idnes (http://info.blog.idnes.cz/c/30939/Kodex-blogera.html), který je velmi formální, kdežto zde jsou blogy provozovány s největší pravděpodobností na neformální gentlemanské dohodě (což je docela sympatické).

Možná o něco více zajímavější je, že pan Matocha, jako zástupce Praguechess, napsal v ŠT 24 eufemisticky: "Nový

blogger Jan Hofírek přispěl celou sérií článků, z nichž především ten, ve kterém sám sebe označil za jednoho ze tří špičkových trenérů v republice, vzbudil výrazné emoce a diskusi." si nyní pokládá čistě řečnickou otázku "Tento negativní a útočný příspěvek pana Hofírka se mi hodně nelíbí, ale je to důvod pro červenou kartu?".

Za sebe Vám mohu pan Matocho říci: dávat červenou kartu za jeden článek není dobrý nápad. Škoda jen, že dosud nezůstalo právě pouze u tohoto jednoho jediného článku.

 

 

 

17.08.2011 14:25:34 | Jakoubek

Ty "Olšarky" leží panu Hofírkovi nějak v žaludku, zajímalo by mě proč :-) Těžko s ním ale souhlasit, pokud je někomu 20 a patří k nejlepším v republice pak bez diskuze nějakou perspektivu má. Zdá se, že ona bezperspektivnost je pouze zbožným (či bezbožným) přáním pana Hofírka.

17.08.2011 13:34:22 | Ota Valek

Pane Adame, p. Hofírek neprezentuje svůj názor, s nímž by bylo možné polemizovat, ale pomlouvá členy svazu a hulvátsky napadá sestry Olšarovy. Jestliže to provozovatel zjistí, měl by zjednat nápravu.  Nezdá se mi, že by liberalismus spočíval v neregulovaném umožnění šíření lží a urážení ctihodných občanů.  

17.08.2011 13:01:13 |

 Rozdíl mezi tímto blogem a blogem na aktuálně.cz (nebo na idnes.cz-kam mimochodem pan Hofírek taky přispívá) vidím v tom, že šachisté jsou prakticky společnost sama pro sebe. Hodně šachistů se zná navzájem a u šachistů vyšší výkonnosti už to je pravidlem. Na idnes a aktuálně se uráží různě-vláda, celebrity.... ale tady se pan Hofírek strefuje do našich známých, pátel, navíc do osob, které na takový "mediální tlak" primárně nejsou zvyklé a poškozuje to. Tím, že tady má možnost publikocat, se takové chování jen podporuje, protože on tu zatím skoro nic jiného nedělá. O žádné pořádné metodice jsme si nepřečetli.

Tento blog totiž není ničím přínosný, je to jen místo, kde si pan Hofírek může postěžovat, pomluvit, urážet nebo případně vyzdvihovat vlastní osobu. 

17.08.2011 12:37:12 | Adam

ad Ota Válek: četl jste někdy blogy třeba na aktualne.cz? majitel či provozovatel webové stránky poskytuje prostor lidem, kteří tam chtějí mít blog a oni jsou primárně odpovědní za to, co tam píší... vypíná se, až když to přesáhne mez trestných činů typu rasismu, pedofilie atd. Takže za blog pana Hofirka není odpovedný pan Matocha, ale pan Hofírek. Z reakce pana Matochy jsem pochopil, že je liberál a poskytuje prostor i těm, s nimiž nesouhlasí. Tak to, pane Válku, v liberálních médiích chodí.

17.08.2011 11:29:33 | Kefalin

ad Dejf721: Omlouvám se, příspěvek jsem špatně pochopil.

ad Bond: Plně souhlasím tolik kategorií a soutěží je zbytečně moc. Nepochopil jsem ani MEU to nestačí ME? Navíc v nejmladších kategoriích bych nechal hrát holky a kluky spolu.

 

17.08.2011 10:11:31 | Inconnu

Nikdy jsem si nepomyslel, že i v šachu je něco jako bulvár...

17.08.2011 09:52:56 | Bond(James)

No k obsahu toho článku nemá smysl se vyjadřovat, zvláště ta pasáž o sestrách Olšarových je úplný blábol, takže jen obecně. Počet dětských kategorií mi přijde nadbytečný, bohatě by stačily 3 - U10, U16, U20. Ti talentovaní by se prosadili i tak a ti méně talentovaní ať si počkají až odrostou a šachově dozrají. Koneckonců věk není v šachu rozhodujícím faktorem na rozdíl od jiných sportů.

17.08.2011 09:52:04 | dejf721

Já bych jenom upřesnil, že netvrdím, že pan Hofírek lže, je možné, že mi volal a mluvili jsme spolu třeba jenom půl minuty a že už jsem tento hovor z hlavy vypustil...:) Mám toho v poslední době hodně, takže něco takového se klidně mohlo stát. Zatím jsem p. Hofírka pouze poprosil, aby mi připomněl, kdy přesně to mělo být.

DK

17.08.2011 09:42:09 | Kefalin

zapomněl jsem podpis :)

17.08.2011 09:41:22 |

Dobrý den,

včera jsem si přečetl článek pana Hofírka a diskusi pod ním, dnes jsem to již nevydržel a musím přihodit taky svoji trošku do mlýna:

Osobně si myslím, že výlety na různá MS, ME nebo dokonce MEU jsou zbytečná a rodiče by si je měli hradit sami (hlavně pokud se podobné akce konají v Indii, Brazílii apod.). Nemyslím si, že by to mladým hráčům nějak prospělo, spíše se tam utápí peníze, který by mohl Český šach použít jinde. David Navara podobné "výlety" neabsoloval a kam to dotáhl :)

Ale chápu, že svaz chce umožnit (pomoci) nejlepším hráčům reprezentovat naši zemi na podobných akcích. Spíše bych to omezil a na podobné akce přispíval méně a menšímu počtu hráčů (těm opravdu nejlepším).

Pane Hofírku teď jedna rada pro vás: Přestaňte urážet lidi kolem sebe, vytváříte si tím nepřátelské prostředí, které neprospěje ani vašemu synovi. Slečny Olšarové mají dlouhodobé výsledky a zdůvodňovat jejich podporu vztahem s nějakým IM je UBOHÉ....

Co se týče obsahu dopisu, který vaše paní dostala od pana Fialy: Z něj jsem pochopil, že celková částka kterou budete muset na ME vynaložit bude vyšší než 10 000 (cca 5000+cesta), tudíž nechápu co řešíte. Záloha vám propadla právem.... Navíc pokud jste dopis obdržel od Pana Fialy, nevím proč jste poté kontaktoval pana Vokáče a pana Kaňovského (pokud jste je vůbec kontaktoval). Navíc David Kaňovský popřel, že by s vámi vůbec komunikoval, můžete se k tomuto vyjádřit? Jeden z vás (nebude asi těžké uhodnout který....) lže.

 

A poslední rada na závěr, vykašlete se na neustálé urážení české šachové veřejnosti (trenérů, funkcionářů, hráčů apod.) a raději pište o čem jste chtěl psát původně. Nejsem si jistý, jestli to bude pro někoho přínosné (já si to rád přečtu), ale aspoň vám tento blog nezruší

 

Pěkný den

 

17.08.2011 09:37:23 | Belbo

Dotaz na pana Hofírka:

Jak to dopadlo s tou sbírkou avizovanou na 63plus1.cz, pomohla?

17.08.2011 08:54:15 | Ota Válek

Reakce pana Matochy je příliš bohorovná. Jako vydavatel webu je zodpovědný za jeho obsah. Měl by buď pomocí přesvědčivých důkazů doložit pravdivost tvrzení pana Hofírka, nebo jeho text stáhnout a omluvit se svazovým funkcionářům za pomluvu.

17.08.2011 08:36:32 | divak

Stále říkám, že trenéři jsou zbyteční. Pan Hofírek ať si to platí ze svého, když chce, aby syn uspěl co mě je po nějakém Hofírkovi. V šachu nic nedokázal - to samé slečny Olšarovy proč takové hráčky preferovat, když si snimi každý pohraje a nemají šachovou úroveň. Proč plýtvat penězmi. Ať si to slečny Olšarovy platí ze svého. Stačí půl roku a každý je bude porážet dnes je možnost se šachy naučit během 1 roku a porážet i velmistry. Ledy se hnuly. Pan nějsou v šachu peníze, když si každý jezdí kam nemá. To je otřesné.

 

17.08.2011 00:12:13 | Pavel Matocha

Nemusím s každým souhlasit, ale to neznamená, že mu nedám prostor blogovat na těchto stránkách. Tento negativní a útočný příspěvek pana Hofírka se mi hodně nelíbí, ale je to důvod pro červenou kartu?

Považuji za hloupé a neslušné to napadání Terezy a Karolíny Olšarové. Obě se podávají dlouhodobě ve svých kategoriích velmi dobré výkony, ratingově patří nejlepší české šachistky, navíc jsou obě slušné a milé. Nevím nic, že by se těšily nějaké protekci na svazu. Nominaci na ty mezinárodní akce si zasloužily. Karolína vyhrála poslední MČR žen, Tereza uhrála velmi dobrý výsledek na Sněženkých a Machrech 2010, mj. porazila legendárního Lajose Portische. Fakt, že se Karolíně v Indii nedařilo znamená, že se jí nepovedl tento jeden konkrétní turnaj, nic víc.

Napadání funkcionářů ŠSČR mi sice v tomto konkrétním případě také nepřijde úplně košer - zatím pan Hofírek nevyvrátil tvrzení pana Novotného, že v době, kdy posílal zálohu 3.000 Kč, tak věděl, kolik bude činit doplatek (pokud by tomu tak nebylo, zdálo by se mi fér, aby mu ta nevratná záloha byla vrácena) - ale tolik mi to nevadí. Funkcionáři z titulu své funkce musí snést i ostřejší kritiku.

16.08.2011 23:01:01 | dejf721

Zdravím, jenom bych prosil upřesnit jednu věc: kdy přesně jsem Vás měl ve věci vrácení zálohy odkázat na p. Fialu? Já si totiž ničeho takového nejsem vědom. Schválně jsem se i díval na maily, žádný takový jsem však nenašel a že bychom to řešili telefonicky si neuvědomuji. Tak mi to prosím zkuste připomenout, děkuji. (DK)

16.08.2011 22:50:28 | Sofie

Kdy Vám došel dopis ze svazu, ve kterém je psaná výše nevratné zálohy a výše doplatku?

16.08.2011 22:24:30 |

 Pane Hofírku myslím, že by jste si měl uvědomit, co zde zveřejňujete. Vaše věčné strefování do Olšarových už je totiž skoro na nějakou stížnost nebo žalobu-hlavně v případě Terezy, protože tohle jsou každopádně pomluvy.

Za druhé- píšete: " Náklady na hráče v roce 2010 doprava plus cca  5 000 Kč." Co je zahrnuté pod pojmem doprava? Zpáteční doprava do Bulharska autobusem mě stála 3000. Jestliže by byla tato doprava letecky (což nevím, jestli v případě ME je), tak si každý rozumně kalkulující člověk dokáže spočítat, že to může být klidně i 7000. To už tedy máme 12 000. Když je někde psané cca 5000, tak to neznamená, že to bude přesně těch 5000, může to být klidně i více. A jestli jste si myslel že se se do Bulharska a zpět dostanete za 500, tak jste opravdu hodně naivní, protože za tu cenu sotva přejedete vlakem přes ČR.

Za třetí. Myslím, že už by někdo z řad pražské šachové společnosti (správce nebo autor stránek?) měl zakročit a tento blog zablokovat. Tohle je už i jejich ostuda. 

 

16.08.2011 22:02:53 | uz jsem se neudržel

Internet je krásná věc, ale nabízí také duševně postiženým lidem zveřejňovat ujeté články. Ještě, že na tuto stránku nechodím, pokud mi zrovna někdo nepošle odkaz na něco vtipného, abych se mohl zasmát

16.08.2011 21:32:47 | Vladimir

Aktualne statistiky FIDE:

Hofirek - 83. zo svetovych hracov vo svojej kategorii, 36.973 zo vsetkych aktivnych hracov

Olsarova K. - 12. zo svetovych hracok vo svojej kategorii, 5.926 zo vsetkych aktivnych hracov (bez ohladu na pohlavie)

 

16.08.2011 21:18:52 | Jan Hofírek

sofie, hendryx - Chtěl bych říci následující: Po skončení MČR v Koutech nad Desnou byl mojí ženě (já jsem tam nebyl) předán p. Fialou dopis s názvem "Úvodní informace k účasti na MS, ME a MEU mládeže". V dopise se mimo jiné píše: "ME HD 8-18 proběhne v Albena , Bulharsko, 10. - 21. 9. 2011. Propozice dosud nejsou k dispozici. Náklady na hráče v roce 2010 doprava plus cca  5 000 Kč. ... Po vydání propozic a zajištění letenek  bude výše uvedený odhad nákladů akce upřesněn." Dopis mohu případně otisknout v plném znění. 4. 4. 2011 jsme odeslali zálohu na svaz. 12. 5. nám pan Vokáč poslal dopis, v němž nás vybízí k zaplacení 14 000 Kč (doprava, vklad do turnaje, trenérská příprava). Teprve na naši žádost nám napsal konkrétně, co je do těch 14 000 Kč všechno zahrnuto. I tyto dopisy (emaily) mohu předložit. Opakuji, že v okamžiku odesílání 3 000 Kč na ŠSČR jsem nevěděl, že doplatek bude činit 14 000 Kč. Kdybych to věděl, zálohu bych neposílal. Onen doplatek byl navíc oznámen až po termínu zaslání oněch 3 000 Kč - zálohu bylo třeba dle instrukcí p. Fialy zaplatit nejpozději do 30. 4. 2011, výše doplatku byla oznámena 12. 5. 2011. Domnívám se, že tu s rodiči reprezentantů nebylo jednáno férově - nejdříve v dobré víře zaplatili zálohu 3 000 Kč, a teprve poté se dozvěděli o výši doplatku, přičemž odkaz na 5 000 Kč v r. 2010 je měl zřejmě přesvědčit, že i letos bude cena podobná. Proč jinak by tam ten odkaz na náklady v r. 2010 byl?

16.08.2011 21:13:34 | divák

Co by dal Karolíně zápas s takovou nulou, jakou je Benedikt? Ona je  mistryně republiky, reprezentant, o 300 bodů silnější šachistka? Proč by s ním měla ztrácet čas?

16.08.2011 20:49:46 | Jan Hofírek

ryšan - Ano, o zápase Benedikta s Karolínou se hovořilo, syn je stále připraven zápas sehrát, bohužel pro druhou stranu je prý příliš slabým soupeřem a o zápas tedy není z její strany zájem. S Vojtou Plátem Benedikt zatím úspěšně soupeřit nedokáže.

16.08.2011 20:34:02 | ryšan

Pane Hofírku,

podlud je mi známo, uvažovalo se o extramači B. Hofírka se "silnější" Olšarkou, nakonec z toho nic nebylo... Pak se měl uskutečnit jiný atraktivní zápas B. Hofírek - Plát, Druhý jmenovaný s duelem souhlasil. Jak to vypadá?

Přece síla hrářů (a jejich trenérů či týmů) se nejlépe pozná v PŘÍMÉM MĚŘENÍ SIL. Výsledek Terezy O., o němž se nelichotivě zmiňujete jako o "ostudě" našeho šachu, se prostě stal. Možná by si s ní měl zahrát Benedikt - a uvidělo by se, kdo je "ostuda"!!!

 

16.08.2011 20:12:45 | Sofie

Jan Hofírek: čtenář - O jaké mé "odhalené lži" ze strany pana Novotného mluvíte? Myslíte snad jeho větu "není tedy pravda, že byste žádost odůvodnil uvedením v omyl"?

- čtenář měl zcela jistě na mysli: "......žádost o zaplacení nevratné zálohy je ve stejném dopise jako vyčíslení nákladů ME, které se tedy dodatečně neměnily..." -> při placení nevratné zálohy jste musel vědět, kolik je doplatek.

16.08.2011 20:06:45 | Hendrix

Děkuji za odpověď. 

ad a + b) Bohužel z Vaší odpovědi není jasné, zda jste nejprve zaplatil nevratnou zálohu a teprve poté došlo k navýšení celkových nákladů. Asi by to chtělo nějaký konkrétní důkaz, jako např. oskenované dokumenty atd., kromě toho podle vyádření V. Novotného to bylo trochu jinak - bez hmatatelného důkazu Vám jen stěží dá někdo za pravdu.

ad c) Nevidím žádní neférové jednání v tom, že Vás lidé nekompetetní k daným rozhodnutím odkázali na někoho jiného.

ad d)  To, že je systém odměn nastavený možná špatně je jedna věc (a lze o tom jistě debatovat), druhá věc jsou zbytečné osobní útoky na lidi, které daný systém zvýhodňuje - a tedy pouze využívají možností, které jsou jim nabízeny. Pokud to chápu správně, tak svaz více dotuje ty hráče, kteří mají šanci získat finanční prostředky (skrze body) pro následný rozpočet - z hlediska fungování svazu mi to připadá docela logické.

ad e) Špatné výkony se stávají, ale hovořit o totálním znemožnění českého šachu mi připadá krajně přehnané. A zbytečné.

16.08.2011 19:54:26 | Mamlas

Začínáte mi být sympatickej...způsob jakým Svaz rozděluje dotace taky moc nechápu...škoda jen, že pořád nevím kdo je onen tajemný iM...

16.08.2011 19:54:24 | Jan Hofírek

čtenář - O jaké mé "odhalené lži" ze strany pana Novotného mluvíte? Myslíte snad jeho větu "není tedy pravda, že byste žádost odůvodnil uvedením v omyl"? Ano, v emailu jsem to nenapsal, ale copak o to se vede spor? To slovíčkaření p. Novotného a odvádění věci od její podstaty Vám nevadí?

16.08.2011 19:29:53 | čtenář

Proč nereagujete na zjevné odhalení vaší lži uvedené v reakci předsedy svazu, pana Novotného? 

16.08.2011 18:02:28 | Jan Hofírek

Hendrix -

a - Nevím, co je "původní smlouva". V Koutech nad Desnou bylo řečeno, že půjde o 3 000 Kč zálohy a 5 000 Kč doplatku. Pak nám přišlo oznámení o 14 000 Kč doplatku.

b - Rozdíl činil 9 000 Kč.

c - Panu Fialovi jsem se neozval proto, že jsem ztratil důvěru v možnost férového jednání s činovníky svazu. Možná to ještě udělám - držte mně palce...

d - Finanční částky, udělované svazem sl. Olšarovým jsou uvedeny na svazovém webu. Charakteristický je v tomto smyslu příspěvek V. Novotného, který píše o zásluhách K. Olšarové, která prý přinesla ČR několik tzv. "bodovaných míst" z ME a MS. Jde o to, že Ministerstvo školství vydalo naprosto nesmyslné tabulky "úspěšnosti" reprezentantů, a šachový svaz namísto toho, aby podobné praktiky odmítl, se jim poslušně přizpůsobil. V praxi je to tedy tak, že umístnění sl. Olšarové na nadcházejícím ME např. na 58. místě bude (podle tabulek MŠ) "úspěchem", za který dostane svaz tzv. "body". A proto K. Olšarová pojede do Albeny jako tzv. "extra" hráčka, protože prý má šanci umístnit se do "bodovaného" 60. místa. Jinými slovy - šachový svaz přistoupil na diskriminující výmysl Ministerstva školství, kdy např. 1. místo na MS v H12 se "bodově" nepočítá, zatímco ve vyšších kategoriích stačí umístnění kolem 60. místa k zisku tolik glorifikovaných "bodů".

e - Nedivím se, že o tom nevíte, protože jediná zpráva o "výkonu" sl. Olšarové na MS juniorů je na 63 plus 1...

16.08.2011 17:59:11 | středočech

Dodatek. Kdo jezdí po turnajích ví, o které IM se jedná a pane Hofírek, být jím tak vám dám přes hubu, protože veřejně se navážet do mě a věřejně a nesmyslně zavdávat jakoukoli protekci za "postelové hrátky" bych si líbit nenechal. A myslím, že pár facek by vám jen prospělo.

16.08.2011 17:55:41 | středočech

Pominu-li tradiční nabubřelost a neschopnost vidět si na špičku nosu a také naprosto neopodstatněné sebevědomí, hloupost, závist a neustálé se navážení do někoho, komu jak lidsky (vy), tak šachově (syn) nesaháte ani po kotníky, pak jen připomenu malý detail. Ano, výkon K.Olšarové byl výbuch, totální zkrat, to se ve sportu stává, ale i tak předvedla výkon, který je nad úrovní síly vašeho syna.

16.08.2011 16:15:15 | Mamlas

Docela dobře jsem se pobavil... jenom by mě zajímalo, kdo je onen tajemný IM...

16.08.2011 16:07:57 | Viktor Novotný

 Dal jsem si tu práci a našel Váš mail z 1. července: 

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se můj syn nezúčastní ME, žádám Vás o vrácení částky 3 000 Kč, která byla zaslána ŠSČR. Jan Hofírek 

Není tedy pravda, že byste žádost odůvodnil uvedením v omyl. A to pravděpodobně proto, že Marek Vokáč ví, že žádost o zaplacení nevratné zálohy je ve stejném dopise jako vyčíslení nákladů ME, které se tedy dodatečně neměnily, a jeho byste asi tak snadno v omyl neuvedl jako nevědomé čtenáře tohoto blogu. 

Záloha je nevratná, aby bylo co nejméně případů, kdy někdo odřekne účast na poslední chvíli, protože náhradník se pak hledá už jen těžko. Je to tvrdé opatření, ale nikdo vás nenutí to zkoušet. 

Co se protěžování Olšarek týká, je třeba si uvědomit, že Karolína je aktuální mistryně republiky a v minulosti přinesla ČR hned několik bodovaných míst z ME a MS, Tereza nás reprezentovala třeba na posledním ME žen.Obě jsou trojnásobné vítězky ženské extraligy. Ženskou reprezentaci má na starost GM Hába a jsem přesvědčen, že žádné nadstandardní vztahy s kýmkoliv ho při výběru reprezentantek neovlivňují. 

16.08.2011 15:36:03 | Hendrix

Dobrý den, zajímala by mě některá doplňující fakta:

a) Bylo v původní smlouvě napsáno, že finanční podmínky se mohou změnit?

b) Co znamená - "výrazně se lišila"? Byla tato změna nějakým způsobem zdůvodněna?

c) Proč jste se neozval panu Fialovi, když už jste byl na něho odkázán? Předpokládám, že první dva oslovení neměli kompetenci tuto věc řešit.

d) Mohl byste doložit své tvrzení, že svaz platí řádově vyšší částky sl. Olšarovým? Máte nějaký důkaz, že jsou jakkoli zvýhodňovány oproti jiným hráčkám, které by se stejných soutěží zúčastnily (popř. měly stejné výsledky, elo atd.)?

e) Můžete vystvělit tvzení, že sl. Olšarová totálně znemožnila český šach?

Předem děkuji za odpověď.

16.08.2011 14:41:52 |

Máte pravdu, pane Hofírku, lehce mafiánské praktiky na svazu panují, lepší je věnovat se jiným sportům,
i když si o bafuňářích iluze nedělám ani jinde...

 

16.08.2011 13:14:23 | Belbo

Dotaz - jak to dopadlo s tou sbírkou avizovanou na 63plus1.cz, pomohla?

 

16.08.2011 12:45:01 | Martin_Vacek

Tento článek jsem stihl přečíst v jeho původní podobě. :D

Untitled Documentceskecasino.com

www.praguechess.cz |
reserved by Pražská šachová společnost, o.s. | designed by pb | optimalized 1024x768 IE, FireFox