Jan Hofírek

otec a trenér Benedikta Hofírka, mistra ČR v rapidu 2010 - H12, mistra ČR 2011 - H12

Šachy a rasismus

[01.02.2012 09:34:24]

Divné téma, že? A navíc dost výbušné, neboť psát o problematice rasismu a nedržet se přitom předem daných politicko-korektních klišé může v dnešní postdemokraturní společnosti zavánět kriminálem. No, snad mne následující text za katr nepřivede, vždyť (aspoň formálně) u nás prý stále máme svobodu slova a projevu... A dokonce i po projevu!

Začnu trochu provokativně, a to tím, že si představím hypotetickou situaci, kdy na ulici nějaký tazatel zastavuje lidi a pokládá jim následující otázku: "Jste rasista?" Je jasné, jak budou všichni dotazovaní odpovídat - totiž o překot ujišťovat, že rasisty samozřejmě nejsou, tvrdit, že je už samotná takováto otázka pohoršuje atd. Co se týká mne, odpověděl bych po pravdě - tedy, že nevím.

Ano, já opravdu nevím, zda jsem či nejsem rasista. Nebo - jinak řečeno - ani to vědět nemůžu, protože toto slovo má tolik významů či nejrůznějších odstínů, že kvalifikvaně a pravdivě odpovědět je značně složité. V každém případě bych nejdříve potřeboval vědět, co to rasismus vlastně je. A to já opravdu nevím, resp. těch definic je tolik, že odpovědět jednou větou - "Jsem (nejsem) rasista" - dle mého názoru ani nejde.

Pokusím se to vysvětlit na jednoduchém příkladu: Existuje jakýsi úředník, jehož přesnou náplň práce nechápu, ale je to něco ohledně tzv. lidských práv - myslím, že se mu říká vládní zmocněnec pro lidská práva. Dnes tuto funkci zastává jakási mně neznámá paní, dříve to byl zpěvák a hudební skladatel Michael Kocáb. Pokud si dobře vzpomínám, tak jeho hlavním záměrem bylo tzv. "začleňování Rómů do většinové společnosti", čehož chtěl dosáhnout tzv. "pozitivní diskriminací", což v praxi znamenalo, že tomuto etniku byly ze strany státu poskytovány nejrůznější výhody, které je měly motivovat k onomu začleňování. A nyní se dostávám k tomu hlavnímu.

Ti, kdo s takovouto "pozitivní diskriminací" nesouhlasili, byli šmahem označováni za rasisty, neonacisty, extrémisty apod. Pokud je tedy otázka nastavena takto, pak i já jsem bezesporu rasista, neboť se zvýhodňováním Rómů nesouhlasím. Pokud se ale na věc podíváme zdravým selským rozumem, pak se karta obrací a rasistou se pro změnu stává pan Kocáb. Jestliže totiž někdo zastává názor, že Rómové nejsou schopni se o sebe postarat a potřebují pomoc ze strany státu, pak je zřejmé, že je považuje za méněcenné lidi. A to je podle mne rasismus jak vyšitý. A v tomto ohledu já rasista rozhodně nejsem, neboť se domnívám, že Rómové žádnou pomoc od státu nepotřebují, protože to nejsou méněcenní, neschopní a intelektuálně zaostalí lidé, ale naopak lidé jako všichni ostatní. Zvýhodňování Rómů je tedy podle mne jasným projevem rasismu a xenofobie.

To, že lidé mají různou barvu kůže, je empirický fakt. Nechápu proto, jak může být např. už pouhé slovo "černoch" považováno za rasistické. Mně např. označení "běloch" nevadí, stejně jako mně nevadí, pokud nám Cikáni říkají "gádžové". Samozřejmě ani slovo "Cikán" nepokládám za něco neslušného, vždyť právě mnozí Cikáni nesou s nelibostí, jsou-li označováni za Rómy...

Rasismem je prý také názor, podle něhož některé etnikum je v určitém směru horší, "méněcennější" než jiné. V tomto případě jsem rovněž rasista, neboť se domnívám, že např. černoší jsou rozhodně "nadřazeni" nám bělochům v některých atletických disciplínách, boxu a basketbalu. A je možné, že i v hudbě. Setkal jsem se i s názorem, že Asiaté jsou intelektuálně nejlépe disponovanými lidmi, což ovšem nedokážu posoudit. Rozhodně bych ale nikoho, kdo tento názor zastává, nepokládal za rasistu.

Dostávám se k šachu. Je možné, že právě zde se dá problematika rasismu, resp. rasové nadřazenosti či podřazenosti nejlépe posoudit. Pokud totiž nějaké etnikum vyniká např. v některém sportu, dá se to snadno vysvětlit tělesnými dispozicemi a těžko tedy lze někoho označit za rasistu jen proto, že má černochy za "nadřazené" v běho na 100 m a "méněcenné" v gymnastice. Ale co šachy - tedy navýsost intelektuální záležitost? Říci, že černoši jsou rychlejší v běhu a běloši obratnější v gymnastice - to lidskoprávní fanatici mohou jen těžko zpochybnit a označit za rasismus. Ale říci, že některé etnikum je chytřejší (hloupější), protože hraje lépe (hůře) šachy, na nichž se dá velmi dobře a snadno poznat IQ? To by už asi rasismus být mohl. Jak to tedy je?

Podle mého názoru a zkušeností si myslím, že některá etnika v šachu opravdu vynikají. Nemyslím si ale, že tato výjimečnost je zapříčiněna nějakými lepšími intelektuálními dispozicemi, ale zcela zjevně tréninkovými metodami a společenskou podporou šachu. Rozhodně si nemyslím, že např. naše děti jsou hloupější než jejich vrstevníci v Arménii, Indii nebo Číně. Jsou asi línější a rozmazlenější, nikoli však blbější. Pokud by měly rovnocenné podmínky a nechyběla jim zdravá ctižádost, jistě by se svým "žlutým" či "snědým" soupeřům vyrovnaly.

Vraťme se na závěr do našich poměrů a položme si kontrolní otázku: Opravdu je to tak, že naši Rómové potřebují státní pomoc, protože sami si pomoci nedovedou? Mají pravdu všichni ti pseudoaktivisté a lidskoprávní "humanisté", kteří dělají z Cikánů blbce, aby se následně přiživovali a parazitovali na "rómské problematice"? Odpověď nám mohou dát právě šachy - Ánand a Puranik jsou rovněž Cikáni...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobrazeno(23425x) | příspevky(67x)

vkládání nových příspěvků bylo pozastaveno

příspěvky k článku

26.04.2012 13:20:34 | Honour

Nevím, ale podle mě jsou s cigány jen problémy.  Je těžké tento problém vyřešit v ČR naši politici dělají to, že spíše tuhle cigánskou komunitu chrání včetně médií. Potom se nelze divit, že v naší společnosti jsou radikální názory. Česká republika je stát bílých občanů takže pokud by chtěli ,,snědí občané" zde bydlet tak se musí také řádně chovat. Když tomu tak není tak je potřeba vyhodit  z České republiky pryč tam kam patří do Indie.

17.02.2012 19:11:00 | OPEN PRAHA

RE Jan Hofírek: „Ovšem nejsou znevýhodňováni ze strany státu!“

Však jsem nepsal, že jsou znevýhodňováni ze strany státu. Napsal jsem pouze to, že jsou i znevýhodňováni. Podle mě se stát snaží pomoci společensky znevýhodněné menšině, což není nepochopitelné ani nedemokratické. To, že je tento přístup /touto menšinou/ zneužívaný, je jiná věc.

Napsal jste: „Jestliže děti ve škole nechtějí sedět s Romy, pak to není z důvodu státem nařízené rasové segregace, ale z důvodů osobní zkušenosti s nimi.“

Nepřu se. Většinová společnost v ČR má s Romy špatnou sociální zkušenost. Přesto všechny děti Romů nejsou hloupé ani špatné vychované. Asi se nebudeme přít, že součástí státu je společnost. Pokud se tato společnost řídí předsudky /i když založenými na zkušenosti/, tak je potřeba to změnit. Nejsem obhájcem žádné menšiny, ale uvědomuju si, že nelze házet všechny do jednoho pytle.

Napsal jste: „Zaměstnavatelé nepřijímají Romy - ano, ale nikoli proto, že by k tomu byli nuceni státem, nýbrž proto, že s nimi mají špatné zkušenosti. Pokud by např. nějaký Rom byl pracovitý odborník, jistě by neměl problém se zaměstnáním.“ Opět, většinová společnost v ČR má s Romy špatnou sociální zkušenost. Koho by si /podle vás/ vybral běžný zaměstnavatel v ČR, kdyby měl /hypoteticky/možnost vybrat ze dvou stejně kvalitních odborníků, jenom s tím rozdílem, že jeden z nich by byl bílé rasy a druhý by byl /např./ Rom? Jaká je /podle vás/ nálada ve společnosti?

Ptáte se, proč tyto problémy nejsou např. s Vietnamci? Nevím, jak s Vietnamci, ale zajímavé je to na co jsem narazil na internetu. Odkaz jsem uváděl už u příspěvku pro Bonda. Odkaz znovu uvádím zde. Co vy na to?

Napsal jste: „Pokud stát Romy zvýhodňuje pomocí tzv. pozitivní diskriminace, tak nejenže jedná rasisticky, ale prokazuje samotným Romům medvědí službu, protože oni pak nemají žádnou motivaci se vzdělávat a o něco se snažit - vždyť sám stát jim dává pozitivní diskriminací najevo, že jsou méněcenní a neschopní a proto potřebují, aby se o ně staral stát.“

Samotná pomoc státu není pozitivní diskriminací. Obzvláště pokud na stejnou pomoc mají nárok všichni občané ČR. Jak už jsem psal, to, že je tento přístup zneužívaný, je jiná věc. I s tou medvědí službou nemohu zcela souhlasit. Je to kategorické tvrzení, které nebere ohled na občany, kteří tuto pomoc skutečně potřebují a bez pomoci státu by v dnešní společnosti „nepřežili“.

17.02.2012 07:50:50 | Jan Hofírek

OPEN PRAHA - "Podle mne jsou Rómové i znevýhodňováni." Ovšem nejsou znevýhodňováni ze strany státu! Jestliže děti ve škole nechtějí sedět s Rómy, pak to není z důvodu státem nařízené rasové segregace, ale z důvodů osobní zkušenosti s nimi. Zaměstnavatelé nepřijímají Rómy - ano, ale nikoli proto, že by k tomu byli nuceni státem, nýbrž proto, že s nimi mají špatné zkušenosti. Pokud by např. nějaký Róm byl pracovitý odborník, jistě by neměl problém se zaměstnáním. Ostatně - proč tyto problémy nejsou např. s Vietnamci?

Pokud stát Rómy zvýhodňuje pomocí tzv. pozitivní diskriminace, tak nejenže jedná rasisticky, ale prokazuje samotným Rómům medvědí službu, protože oni pak nemají žádnou motivaci se vzdělávat a o něco se snažit - vždyť sám stát jim dává pozitivní diskriminací najevo, že jsou méněcenní a neschopní a proto potřebují, aby se o ně staral stát. Toto ponižování a demotivování Rómů ze strany státu pod pláštíkem pozitivní diskriminace vede nakonec k jejich společenské rezignaci a apatii. Podle mého názoru je tedy postup státu vůči Rómům jednoznačně rasistický - ostatně, jaké pozitivní výsledky "pozitivní diskriminace" za ta léta přinesla? Podle mne vůbec žádné a když, tak pouze negativní.

16.02.2012 22:03:25 | OPEN PRAHA

RE Bond(James):

Vím, že jde jen o příklad.

2) Když se mě někdo zeptá na můj názor, tak mu řeknu, že Cikány je třeba zabít.

A co když vám to řekne člověk, který má moc to udělat? Politik, voják, policista, soudce… Pak se vám to všechno může vymknout z rukou. Já vím, že nelze lidi trestat za jejich názory, ale přece jenom by tito lidé neměli mít možnost své názory šířit a podílet se na jejich realizaci. Víte, jak tomu účinně zabránit? Víte co dokáže strach a manipulace? A nejde jen o to, že vám někdo sdělí svůj názor. Když mu dáte příležitost, tak je tu i velké riziko, že nezůstane jen u 2 bodu. Součástí ústavního pořádku České republiky je přece i Listina základních práv a svobod. A kdo se s ní neztotožňuje, tak by neměl vykonávat tyto funkce. A teď by se i mohl někdo ozvat s tím, že toto není demokratický přístup, že je diskriminován za své názory a že má právo na svobodu slova atd.

16.02.2012 22:00:10 | OPEN PRAHA

RE Jan Hofírek:

Dobrý večer, s tím že stát zvýhodňuje Romy souhlasím. Správné by však bylo říci nejenom A, ale i B. Podle mě jsou Romové i znevýhodňováni. Děti ve školách nechtějí sedět s Romy. Zaměstnavatelé si raději vyberou zaměstnance, který není Rom. Romové nejsou obslouženi v restauracích a barech (soukromý klub) atd.

Napsal jste: „Vždyť ten, kdo vyhrožuje, je obvykle zbabělec, který k žádným činům nepřejde. Jak se říká - psi, kteří štěkají, nekoušou...“

Skoro každému útoku na Romy, předcházely výhružky, nebyly konkrétní, ale to nic nemění na tom, že byly naplněny. A co třeba šikana ve škole? I tam dochází k vyhrůžkám i k jejich vykonání. Právě zavírání očí před těmito jevy, je to nejhorší co můžeme udělat. Pak přichází kdyby…, ale to už je pozdě.

Napsal jste: „….kdybych měl např. já podávat trestní oznámení na ty, kdo mně nadávají či vyhrožují nebo na ty, které slyším vyhrožovat či nadávat jiným, nedělal bych nic jiného, než chodil na policii.“

Na toto není jednoduchá odpověď. Vždycky záleží na povaze výhružky i na tom kdo vám vyhrožuje. Jediné co můžete udělat je to, že se pokusíte vyhýbat místům i lidem, kterým nedůvěřujete. Chodíte ozbrojen a nebo alespoň trénujete nějaký bojový sport. A pokud se s někým pustíte do sporu, tak jen tehdy, když si to můžete dovolit. Trestní oznámení můžete podávat jen na ty, kteří se pohybují v mezích zákona. A i zde je výsledek nejistý.

Napsal jste: „Na druhé straně si však myslím, že demokracie přece jen do určité míry zaručuje lidem relativní svobodu.“

Existuje mnoho druhu demokracie. Podle mě se jen změnil způsob vlády. Za nitky tahají ti, kteří vládnou penězi. V tom to vidíme stejně. Naše svoboda je relativní, možná i podobná tomu o čem kdysi psal Orwell ve svém románu.

16.02.2012 18:40:31 | Fanda

Cikáni kradou drobku. Nahoře ta sebranka politiku a mafie kolem nich krade miliardy a lidem to nevadí a nechají si kálet na hlavu. Právě rasismus vládě hodně vyhovuje a proto ho vhodně rozdmíchává - všiměte si proti komu vedli kampaň- proti sociálním dávkám, takže nepřímo proti cikánům. Cikáni, ale dostávají drobky, jinak by tolik nekradli. Totiž oni dostanou na nájem, který jde do kapsy politikům, kteří jim pronajímají předražené byty. 

16.02.2012 16:53:28 | O_o

 " Co se týká výhrůžek a konkrétních činů, vidím to asi takto: Za slova (včetně výhrůžek) by lidé být trestáni neměli. Vždyť ten, kdo vyhrožuje, je obvykle zbabělec, který k žádným činům nepřejde. Jak se říká - psi, kteří štěkají, nekoušou... Ostatně vidíme, že skuteční zločinci (např. teroristé) své plány tají a nevytrubují je do světa. " S tímto nemohu souhlasit...jen tak namátkou z poslední doby, co třeba Breivik?

16.02.2012 15:56:44 | Bond(James)

Fáze rasismu:

1) Myslím si, že Cikány je třeba zabít.

2) Když se mě někdo zeptá na můj názor, tak mu řeknu, že Cikány je třeba zabít.

3) Vykřikuju na ulici, že Cikány je třeba zabít.

4) Potkám Cikána a řeknu mu, že ho zabiju.

5) Potkám Cikána a zabiju ho.

Podle mého trestné by měly být body 3-5, bod 2 je vlastně jen vyjádřením mého názoru, který nikomu nevnucuju (příklad je samozřejmě čistě hypotetický a nemá nic společného s tím, co si myslím).

16.02.2012 15:26:17 | Jan Hofírek

OPEN PRAHA - Já jsem nedefinoval rasismus jako státem řízenou genocidu. Pouze jsem řekl, že v určitých zemích (Německo za Hitlera) se jí může stát. U nás samozřejmě takovýto rasismus není. Ovšem přesto stát podporuje rasismus latentní, a to tím, že tzv. Rómy zvýhodňuje vůči ostatním lidem. Tím nepřímo přiznává, že postupuje rasisticky, neboť jestliže Rómy zvýhodňuje, je jasné, že je považuje za neschopné se o sebe postarat a tím za inteligenčně méněcenné. Já si myslím, že Rómové žádní dementní hlupáci nejsou, ostatně způsob, jakým dokáží "dojit" stát na sociálních dávkách a různých jiných výhodách svědčí o poměrně vysoké inteligenci.

Co se týká výhrůžek a konkrétních činů, vidím to asi takto: Za slova (včetně výhrůžek) by lidé být trestáni neměli. Vždyť ten, kdo vyhrožuje, je obvykle zbabělec, který k žádným činům nepřejde. Jak se říká - psi, kteří štěkají, nekoušou... Ostatně vidíme, že skuteční zločinci (např. teroristé) své plány tají a nevytrubují je do světa. Pochybuji, že např. nějaký vrah bude před tím, než někoho zabije, mu vyhrožovat. Samozřejmě, i takové případy jsou, ale kdybych měl např. já podávat trestní oznámení na ty, kdo mně nadávají či vyhrožují nebo na ty, které slyším vyhrožovat či nadávat jiným, nedělal bych nic jiného než chodil na policii. Jak říkám - pokud chceme trestat lidi za jejich názory (byť debilní nebo rasistické, fašistické...), kdo určí, co takovým názorem je? Nakonec se to obrátí proti celé společnosti, protože vlastně každého bude možno z politických či jiných důvodů označit za rasistu, fašistu atd. Když jsem v minulosti tu a tam šel na hokej nebo fotbal, často jsem tam slyšel skandování typu "Bijte je!", "Už to víme zase, že je klokan prase!", "Sparta, Sparta, buzerantů parta!" apod. Jak by se toto trestalo, vždyť to by museli odvézt v poutech polovinu stadiónu.

Souhlasím s vámi, že demokracie je pouze určitá státní forma a že hledat v ní spravedlnost je iluze. Ostatně již Aristoteles definoval demokracii jako zvláštní druh anarchie. Na druhé straně si však myslím, že demokracie přece jen do určité míry zaručuje lidem relativní svobodu. Bohužel - v poslední době se demokracie pozvolna přeměňuje v oligarchii či plutokracii, tj. systém, kde politickou moc mají ti, kdo mají moc ekonomickou. Myslím, že v naší zemi to vidíme zcela jasně.

 

16.02.2012 15:18:05 | OPEN PRAHA

Ta věta o adoptivních dětech v pěstounské péči je špatně řečena. Je rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí. Omlouvám se...

16.02.2012 15:10:46 | OPEN PRAHA

 RE Bond(james): Jde o to co hlásáte. A co říkate na... zde ?

16.02.2012 14:21:57 | Bond(James)

Je rozdíl mezi tím, že si něco myslím, něco hlásám a někomu vyhrožuju/někoho urážím. To třetí už jednoznačně za hranicí zákona je. Jestli by mělo být za hranicí zákona to druhé, je na debatu.

16.02.2012 14:12:40 | OPEN PRAHA

RE Jan Hofírek: Měl jsem spíše na mysli rozdíl mezi blbostí a její realizací. Přesněji, jak daleko mají slova od činů? Jak dokážeme zabránit tomu, aby se výhrůžky nestaly činy?

Píšete, „…že pokud někdo tyto debilní názory hlásá, nechť má k tomu plné právo, vždyť svoboda slova je podmínkou demokracie. Pokud ale přejde od slov k činům, má být potrestán a to tak, aby bylo všem podobným debilům jasné, že žvanit můžou cokoli, ale víc nic.“

Ne tak úplně. I v hospodě dostanete pár facek za neslušná slova. Obdobně i ztrestáte nevychovance, který by urážel vaši partnerku. Co teprve, kdyby si na ní dovoloval? Souhlasím s tím, že svoboda slova, je nutnou podmínkou demokracie, ale pokud jsou tato slova nenávistná a provokují-li k násilným činům, tak je trest na místě. I na toto by snad měl myslet zákon. Mimochodem, pro mě osobně, není demokracie ničím víc než jiná forma vládnutí lidu. Spravedlnost v ní nehledejte.

Hitler se nedostal k moci zcela legálně. Ale to je na delší diskuzi.

Co se týká IQ. Jak víte, jak velké množství dětí je počato v opilosti? Nevytvářejte si důkazy pro vaše tvrzení. Sám znám rodiny, kteří jsou pěstouny a tak jednoznačné to není. Byl jsem s nimi dost dlouhou dobu v přátelském kontaktu a znám jejich problémy s adoptovanými dětmi.

16.02.2012 14:01:55 | O_o

 Pane Hofírku, můžete mi prosím vysvětlit Váš protiargument na mou námitku, že IQ psa je dáno i rasou psa (tj. genetikou psí rasy) proti Vašemu nározu, že IQ člověka je dáno pouze výchovou? 

16.02.2012 12:45:13 | OPEN PRAHA

 RE js: Můžeme se dohadovat o přesném významu tohoto slova a třeba i o tom jak vzniklo, nicméně podstatné je co za tím slovem stojí. Dle mého názoru je to nenávist a nadřazenost. V tom se asi shodneme? S názorem p. Hofírka, že rasismus je státem řízená genocida nesouhlasím. Rasismus je nenávist, která může skončit genocidou; tj. vyhlazováním. Stát může i nemusí být jejím vykonavatelem. Myslí si snad p. Hofírek, že náš stát rasismus schvaluje, nabádá k němu nebo ho podporuje? Pochopím, pokud mi na mou otázku neodpoví. Já tvrdím, že ne. Stejně tak, jako si myslím, že současné Německo nepodporuje fašizmus. Ano i já kolem sebe vidím projevy nenávisti, nebo konkrétněji i projevy rasizmu, ale to není žádný důkaz o tom, že žiji ve státě, který takovéto jednání toleruje. Stejně tak vidím kolem sebe zloděje, lichváře, šlapky atd., a nedomnívám se, že i v tomto případě jde o státem řízenou činnost. Na druhou stranu uznávám, že dnešní společnost je bezskurpulní a materialistická. A je i možné, že svými názory patřím do menšiny v této společnosti.

Ještě k tomu tzv. rasismu. Mám zkušenost s tím, že ti samí lidé, kteří si od cizince koupili rifle, ho pak druhý den zbili pro barvu jeho kůže. Tedy alespoň to tvrdili. Samozřejmě, že neveřejně, v kruhu svých „souputníků“. Stejně tak mám zkušenost s tím, že byli zbiti cizinci se stejnou barvou pleti, protože jsou cizinci. Podle mě ani v jednom případě nešlo o barvu pleti a nebo národnost. Myslím si, že skutečným důvodem takového jednání vrozená agresivita a strach. Ale to už jsme zase u té genetiky a výchovy 

16.02.2012 09:48:40 | giocoso

Nadání a genialita není totéž...

16.02.2012 09:44:18 | Bond(James)

No mimo jiné se inteligence rozvíjí už tím, že píšeme, čteme, diskutujeme, argumentujeme. Takže pište dál pane Hofírek i všichni ostatní bloggeři v kyberprostoru, pomáháte tím zvýšit úroveň inteligence českého národa .

16.02.2012 08:36:39 | Jan Hofírek

OPEN PRAHA, js - Rozdíl mezi blbostí a její realizací je následující: Blbost je například tvrzení, že plešatí (tlustí, bílí, černí, vousatí...) lidé jsou méněcenní a je proto třeba je likvidovat. Tyto názory jsou debilní a myslím si, že to tak chápe i naprostá většina lidí, protože většina lidí nejsou debilové. Pokud někdo tyto debilní názory hlásá, nechť má k tomu plné právo, vždyť svoboda slova je podmínkou demokracie. Pokud ale přejde od slov k činům, má být potrestán a to tak, aby bylo všem podobným debilům jasné, že žvanit můžou cokoli, ale víc nic. Samozřejmě namítnete, že kdyby se tito lidé trestali už za své debilní názory, nemuselo by dojít až k činům. To je pravda, ale znamenalo by to, že o tom, co si lidé mají myslet a říkat, by rozhodoval stát. A to je jeden z hlavních znaků totality. Kromě toho by se docílilo pouze toho, že debilové by svoje myšlenky sice nevykřikovali do světa, ale stejně by si je mysleli dál a slušní lidé by se báli promluvit o čemkoliv, protože všechno může být státem označeno za rasismus, fašismus, extrémismus, neonacismus...

Hitler se dostal k moci zcela legálně, na základě demokratických mechanismů. Při posledních svobodných volbách v Německu před "uchopením moci" nacisty, volila většina Němců strany, které otevřeně hlásaly totalitní program - KPD a NSDAP dostaly dohromady přes 50 % hlasů. Většina Němců si tedy dobrovolně zvolila totalitu, takže měli, co chtěli. Ostatně u nás v relativně svobodných volbách v r. 1946 také lidé dali přes 40 % hlasů komunistům a logický důsledek tohoto byl únor 1948, kdy se (stejně jako nacisté v Německu!)pomocí demokratických procedur zmocnil Gottwald absolutní moci.

Je možné podobným excesům zabránit? Samozřejmě to možné je, ale pouze za předpokladu, že se zničí demokracie. Prostě ze strachu před možnou budoucí totalitou vytvořit totalitu okamžitě. Bohužel - něco podobného u nás - sice pozvolna - už probíhá. Např. ze strachu před rasismem se z učebnic odstraňují pohádky o kocouru Mikešovi, ze strachu před náboženskou nesnášenlivostí se nesmí kritizovat korán apod.

Co se týká IQ, hovořím samozřejmě o dětech, které nejsou mentálně postižené. Bohužel - hodně dětí se takto rodí, i když oficiálně se mezi postižené nepočítají - např. množství dětí je počato v opilosti a to se pochopitelně odrazí na jejich intelektu. Ovšem "normální" děti bez ohledu na etnikum se rodí jako intelektuálně rovnocenné, tj. geniální. Znám rodiny, které si adoptovaly Cikány, a tito se intelektuálně nijak neliší od ostatních dětí.

16.02.2012 06:21:05 | js

Open Praha dotaz p.Hofírkovi čím je dané IQ.

To již zde byla polemika nedávno. Pan Hofírek nepochopil, že kdyby si vzali dítě z kojeňáku, které zdědilo geny po rodičích s nízkým IQ, tak při veškeré péči rodiny z něj nejen nikdy nemůže být mistr republiky, ale  za  podpory a usilí všech jen tak tak dostuduje základní školu. Opravdu génii se všechny děti nerodí.

16.02.2012 06:11:39 | js

Hrozba a vykonání; Blbost a realizace.

Ano souhlas, nadávky na stadioně mohou přejít v konflikt i krveprolití. Bohužel, stalo se i,  ale píši, že to s rasismem nemá nic společného. Věci, které jsou nám šachistům (doufám) a dalším sportům, kde si váží soupeře, přiblblé, se na fotbalových stadionech dějí. Navádky, když soupeři nastupují. Vysmívání "vraťte se do dolů", "pražský sv..ě", "kde máš chobot ušáku", "chceš banán".  Prostě jakákoliv záminka, aby soupeře zesměšnili  Jestli jí je sídlo klubu, velké uši či jiná kůže, je jim jedno, hlavně, že se něčeho "chytí".  Jak jsem psal ubohé, ale ne rasistické.

 No a jestli naopak v jejich týmu hraje hráč se stejnou jinou kůží, tak by ho po úspěchu objímali, stejně jako, když čekají spolufandové, třeba černoši, se stejnými šálami klubu u hospody, tak se s nimi ruku v ruce láskyplně opijí. A budou si při tom vyprávět, jací jsou v jiných státech rasisti.

Rasismus je, jak píše pan Hofírek, je státem řízená genocida.

Mezi lidmi třeba to, že by se štítili jít do večerky, kde jsou prodavačky z jiných národů, protože měli v rukou potraviny, které si budu strkat do pusy. Stejně tak kupování oblečení, abych si dával na tělo, co měli v rukou prodavači jiné barvy kůže.

To je samozřejmě v Českých zeměpiných šířkách k zasmání, zda tomu tak je či to Češi naopak velmi často vyhledávají.

15.02.2012 23:50:18 | OPEN PRAHA

RE Jan Hofírek: Rád se mýlím pokud mi na mém omylu záleží méně něž na výsledku, který sleduji. Ten blog je o vás a vašem synovi.

15.02.2012 23:25:31 | OPEN PRAHA

 Re js: Jak daleko má hrozba k jejímu vykonání? Dokážete mi vysvětlit, jak se Hitler dostal k moci? Kde je ten rozdíl mezi blbostí a její realizaci? Děkuji.

15.02.2012 22:59:54 | OPEN PRAHA

 Dobrý večer pane Hofírku! Na základě čeho tvrdíte, že IQ je dané pouze výchovou? Děkuji za odpověď.

15.02.2012 21:30:04 | Jan Hofírek

js - Problém dneška je ten, že za rasismus bývá ve většině případů označováno to, co ve skutečnosti rasismem není a ani být nemůže. Příklad: Když běloch označí Cikána za "černou svini", je to nadávka, ale nikoli rasismus - to by totiž musel být rasismus i tehdy, kdy by jeden Cikán označil jiného Cikána za "černou svini". Vždyť různí hlupáci se dokážou posmívat druhým lidem nejen pro barvu kůže, ale i pro jejich plešatost, koktavost, tloušťku, hubenost, hluchoněmost, šilhavost...

Rasismem je pouze tvrzení, že určitá etnika je třeba fyzicky likvidovat, protože jsou méněcenná. Přesnější označení by ovšem mělo být genocida. Když např. nacisté zabíjeli duševně nemocné, nebylo to z rasistických, ale eugenicko-genocidních důvodů. Přesto si myslím, že ani za takové názory by jejich vyznavači neměli být perzekuováni - vždyť jsou to hlupáci a za blbost by se lidé do vězení posílat neměli. Pokud ale přistoupí k realizaci těchto zvrácených názorů, měl by být pro ně a jim podobné znovuzaveden trest smrti.

15.02.2012 21:06:56 | Jan Hofírek

O_o - Ano, IQ je dané pouze výchovou, resp. harmonickým rodinným prostředím, kdy rodiče neodkládají své děti do jeslí a školek, ale v prvních 5 -7 letech jejich života je jeden z nich doma a věnuje se jim. Pokud navíc nemají doma televizi a hodně jim čtou, pak IQ takových dětí bude vysoce nadprůměrné. Jak jsem už někde napsal - všechny děti se rodí jako géniové, ale jen málokteří rodiče jim vytvoří podmínky k tomu, aby tuto svou genialitu mohly rozvinout.

15.02.2012 17:00:30 | O_o

 to  OPEN PRAHA: On totiž pan Hofírek striktně zastává názor, že IQ je dané pouze výchovou, proto to bylo nutné zdůraznit :). Netvrdí to přímo tady, ale v minulých článcích už taková diskuze byla.

13.02.2012 22:09:03 | OPEN PRAHA

 RE O_o:

Já vím např.  zde  Ale ten vliv prostředí není zanedbatelný. Já zastávám názor, že obojí hraje roli. Do jaké míry je opravdu dikutabilní.

13.02.2012 21:42:42 | OPEN PRAHA

Více zde Ale sám pochybuji, že naměřené hodnoty jsou signifikantní. Obzvláště ten ohled na prostředí je diskutabilní.

12.02.2012 11:43:28 | Pawel

... a nejhorší jsou trpaslíci, ti vám vlezou všude....

12.02.2012 11:32:24 | js

Re: O_o

Ale zas na druhou stranu, zamyšlení nad pozitivní diskriminací jako takovou v úvodu článku se mi líbilo.

Naprostý souhlas.

k tomu včera ve Sportu strana 26 o rasismu na stadionech. Že se nejedná o žádný rasismus a že ti kdo nás kritizují, mají s tím daleko větší problém.

u nás jen ubohé, ale ne rasistické.

O tom  již podobně někdo chápavý o fotbale psal. Bohužel diváci pískají na hosty (to je špatně z toho si naopak pro šachy nebrat příklad). Ale pískají at jsou bílí nebo barevní. Kdyby měl běloh velké uši, tak to využijí k posměšků, stejně jako, že je někdo černý. Hledají záminku, jak soupeře zesměšnit.  Ubohé, ale ne rasistické.

Ale kdyby Cikán, Černoch, Asiat hrá za jejich tým a trefil by ve finále rozhodující gól a mohli by diváci vtrhnout na hřiště, tak by se s ním objímali, pusinkovali by ho.  Znak, že to rasismus není.

12.02.2012 00:54:27 | O_o

 Pane Hofírku a ještě pro vás mám malé genetické zamyšlení, po prohlédnutí komentářů už asi tuším Vaši odpověď na můj komentář. IQ je dáno výchovou (ne, není)...podívejme se tedy do zvířecí říše. I u psů se dá měřit inteligence, máte psa? Jak je možné, že za nejchytřejší rasy se považují vlčáci, pudli a border kolie? Proč právě vlčáci jsou vybíráni jako slepečtí psi nebo výcvikoví psi? Viděl už jste někdy jako výcvikového bloodhounda nebo mastifa? Vsadím se, že ne....a víte proč? protože tihle psi jsou prostě hloupí. Nenaučí se povely tak rychle a ani je nepochopí. Vlčák nebo border kolie se je naučí hned. Samozřejmě můžete mít nad/podprůměrného psa a nad/podprůměrného páníčka a pak to bude vypadat úplně jinak...ale bavíme se o průměru. A s trochou zjednodušení to máte takto i u lidí. Mají to dědičné, stejně jako ti psi.

12.02.2012 00:37:07 | O_o

Jo a indové i romové patří do europoidní rasy aby tu nevznikly nějaké zmatky. O rasách na wiki: http://www.mojebiologie.cz/mediawiki/index.php/Etnika. Cikáni jsou cikány kvůli jejich způsobu života, ne kvůli barvě kůže, to je hrubá nevzdělanost. Navíc i ta barva kůže je u Romů přeci jen trošku světlejší, protože jsou pomíchaní se všim možným, vemte si, kolika státy z té indie prošli.

12.02.2012 00:24:18 | O_o

Srovnávat romy s indy mi taky nepřijde úplně košér, někdo by si tu měl doplnit základní znalosti. Romové sice jsou původem z indie, ale pro romy je charakteristikou ten kočovný život, kterým se dostali až k nám (a tady jsou taky zakořeněné ty rasistické názory, proti indům v Indii neútočí nikdo, ind na pracovní cestě v Praze/či na návštěvě na turnaji by taky nebudil pohoršení. Ten Anad a Puranik si zasloužili minimálně uvozovky.

Možná se budete divit, ale průměrné IQ etnik opravdu už někdo naměřil. Vyniká mongoloidní rasa, následuje europoidní a nejnižší IQ má v průměru rasa negroidní. Což ovšem neznamená, že jsou všichni blbí a všichni číňané chytří, mluvím jen o průměru, tak mi to prosím nevyvracejte, je to fakt :). IQ je dědičné, takže se logicky vyvíjelo stejně jako např ochlupení či výška.

Vysoké IQ ovšem není jediným předpokladem k dobrému hraní šachů, snoubí se tam například ještě paměť, představivot, vytrvalost i tréninkové metody, takže jsme se opět ve Vašem článku setkali s přílišnou generalizací. Stejná generalizace by mohla být ve tvrzení je chytrý, protože hraje dobře šachy...nee v žádném případě. 

Ale zas na druhou stranu, zamyšlení nad pozitivní diskriminací jako takovou v úvodu článku se mi líbilo.

11.02.2012 12:21:48 | js

Ještě jednou pane Hofírku, ještě jednou.

Viz Váš osobní článek - viz výše, ještě jednou viz výše ne níže , do kterého jste dal jistě pečlivě své "já".

Nemyslím Vaše  odpovědi on-line v bohaté diskusi.

Vždyť jsem vám to zkopíroval ZE ČLÁNKU, pointu, kterou jste článek zakončil. Tak neříkejte, že jste nemyslel Ánanda, když to čtu.

re: Jetotak. Nemyslím přiblblý internetový test, ale ten skutečný, bohužel cca  za deset tisíc Kč, a netvrdím, že vyjde každému, někomu odtud a jinému odjinud.

10.02.2012 22:05:34 | Jetotak

S tím IQ ovlivnitelným výchovou jste se stal obětí korektčíky a pavědci hlásaného bludu, ochotně přebíraného a šířeného filoromskými neziskovkami (pokud by bylo veřejně uznáváno, že toto etnikum je geneticky inferiorní, nebyla by ochota cpát love do jeho "převýchovy").

Pokusy na dvojčatech adoptovaných do odlišně majetkově a kulturně vybavených rodin prokázaly pramalý efekt výchovy a prostředí na výši IQ (která se mění od dětství jen málo) - pomineme samozřejmě tzv. vlčí děti apod.  Myslíte, že srbští Romáci své děti zanedbávají víc než ti "naši" ?  A skórovali ještě hůře ... http://dienekes.blogspot.com/2006/10/iq-of-serbian-gypsies.html

Nazývat Indy Romáky je opravdu urážlivé, neboť oni tyto s největší pravděpodobností kdysi vyhnali z vlasti na toulky světem (nejedná se o jednotný národ, ale o hašteřící se kmeny a rody). Geneticky byli biti tím, že ti slušnější a schopnější od nich odpadávali a připojovala se k ním naopak ta nejhorší domorodá lůza.

Pro pána, co si myslí, že mu z jakéhosi testu vyleze, že je Afričan - http://dienekes.blogspot.com/2012/02/no-bottleneck-leading-to-homo-sapiens.html

Toto není vůbec nic jistého, pravděpodobnější je teorie o původu lidstva z oblasti dnešní Arábie - ostatně kosti hominida starého okolo milionu let se nedávno našly ve Španělsku.

A pokud někoho zajímá, co je to ten rasismus, pak mohu sloužit - je to nadávka vymyšlená židovským sexuologem (dnes ji zdatně sekunduje nesmyslný patvar homofobie a mnohé další).  http://jdem.cz/faux5

10.02.2012 21:15:25 | Hojdy

Jan Hofírek a js : Potkat v Praze vás dva,tak nevím...

10.02.2012 21:03:21 | Jan Hofírek

js - já - Kdybyste např. potkal v Praze na Václaváku Puranika... Vy -  Potkat v Praze Ánanda...

10.02.2012 20:17:23 | js

Re: Jan Hofírek

tak já asi neumím číst......

Viz článek ....... Ánand a Puranik jsou rovněž Cikáni...

10.02.2012 11:35:47 | Jan Hofírek

js - Jako příklad jsem nedával Ánanda, ale Puranika.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že označení "Cikán" používám jen velmi neurčitě, v tomto případě prostě tak, že např. Puranik je dle barvy své kůže mnohem spíše Cikán než běloch. Jde mi totiž o něco jiného - a to ukázat, že barva kůže nemá nic společného s inteligencí, resp. že "naši" Cikáni nejsou hloupí a neschopní se o sebe postarat, jak tvrdí tzv. ochránci lidských práv, ale že inteligenčně za námi "bělochy" nijak nezaostávají.

Jinak - Vaše tvrzení či názor, že člověk pochází z opice, je dávno vyvráceno a "věřit" v něj znamená vrátit se do vědeckého "středověku", tj. 19. století.

10.02.2012 09:58:35 | Bond(James)

Tak genetika hraje roli ve všem, i v inteligenci (tím není řečeno že rozhodující).

P.S. genetika nerovná se jací rodiče takové děti, kdyby to někdo bral takhle polopatisticky.

10.02.2012 08:23:15 | Eduard

Tak Sandokan a Gandhi byli Cikáni. To jsou mi věci. Jsem rád, že existují takové blogy, kdy se dovím takovou spoustu zajímavých informací.

A dokonce genetika nehraje roli v případě IQ, no jo, to nám pánbůh nadělil a rodiče rozvinuli. Přepiště učebnice!

PS: Ty šachovo-trenérské se už přepsat musely.

09.02.2012 21:46:40 | js

Pane Hofírku, jasně, všichni pocházíme z opice. Pak bylo osidlování kontinentů, stěhování národů. Kdož si nechal udělat test, zistil, že ačkoliv úplný běloch, předci přišli z Afriky. Říct, že Indové jsou Cikáni, to opravdu nemáte v ničem oporu. Potkat Ánanda v Praze a nevědět, že je to Ánand, tak opravdu mezi Cikány bych ho nezařadil.

09.02.2012 19:09:47 | Jan Hofírek

js - Předně chci říct, že slovo Cikáni píšu s velkým C a nepovažuji ho za nic pejorativního. Jestliže Indové nejsou Cikáni, co tedy potom jsou? Vždyť "naši" Cikáni k nám přišli právě z Indie.

Samozřejmě vím, že v Indii žije více odnoží (či jak to nazvat) tohoto etnika a že se i od sebe v leččems (co se týká např. způsobu života, zvyků atd.) liší, stejně jako se v tomto liší "naši" Cikáni. O toto se ale spor nevede, jde přece jen a pouze o barvu lůže. Kdybyste např. potkal v Praze na Václaváku Puranika, považoval byste ho zcela jistě za Cikána.

David - Váš názor, že IQ je dáno geneticky, je naprostý nesmysl. Jestliže mají cikánské děti průměrné IQ 79, není to "vinou" genetiky, ale zanedbané výchovy.

09.02.2012 12:18:51 | js

Pane Hofírku, takový celkem chytrý článek napíšete a pak to zkazíte jednou závěrečnou větou. Opravdu Indové nejsou cikáni.

09.02.2012 07:37:27 | David

 No, predevsim, vetsina mistru sveta v Sachum, i kandidatu na MS atd byli zide. IQ je dano geneticky, Podivejme se, kolik Nobelovych cen ziskali zide a kolik ostatni. Jeste vychodni asiate dosahuji mimoradnych vysledku. Ostatne svetoznamy psycholog Lynn se danou problematikou zabyval. A jeho studie to potvrzuji. 

http://zkracuji.cz/iqromskychdeti Objektivni vysledek mereni, zverejne na serioznim portalu rodina.cz !!!! 79 je prumerne IQ

 

Co se tyce Indu, Anand neni rom, jak zde nekdo psal, patri k jinemu etniku. V indii zije mbnoho skupin, a velmi se lisi schopnosti chapat. V Indii ziji domove. Od nich jsou romove odvozeni, 

 

04.02.2012 14:21:00 | Pavel Englicky

Moc hezky a vystizne napsano, naprosto s vami souhlasim. 

03.02.2012 18:32:34 | Jan Hofírek

rapo - Tak to jsem nevěděl, ten chlap je snad nesmrtelný, kolik mu může už být, když k nám jezdíval za Husáka odpočinout si mezi jednotlivými teroristickými akcemi (říkalo se tomu tenkrát národně-osvobozovací hnutí) - a to už nebyl nejmladší.  No - hlavně že sedí, ta 2 doživotí jsou ale dost málo, já bych mu dal pro jistotu ještě jedno...

03.02.2012 17:42:33 |

"Odpověď nám mohou dát právě šachy - Ánand a Puranik jsou rovněž Cikáni..." a JH je árijec - a šachy hraje hůř než kdejakej Untermensch.

03.02.2012 08:54:05 | Inconnu

Jelikož jsme prý všichni bratři a sestry, resp. přes nějaké to koleno navíc, tak by se geneticky jistě leccos našlo. Nicméně rozdíly nejsou dány zdaleka jen geneticky, jak všichni dobře víme.

03.02.2012 08:52:21 | Jan Hofírek

harekršna - To asi těžko, ten je už přece po smrti...

03.02.2012 08:43:10 | harekršna

Není Karlos ten neslavně známý terorista?

02.02.2012 17:42:16 | Karlos

Není ten harekršna z rasistické organizace Romea.cz? Ti taky v jednom kuse mudrují o Hitlerovi...

02.02.2012 17:38:02 | harekršna

Nejdřív si nechte udělat genetický rozbor a zjistěte si, jestli tam někde není taky ten indický (pro vás cikánský) gen. Až budete mít jistotu, tak buďte teprve tak striktní - abyste nedopadli jako Hitler s jeho čistým rasovým původem.

02.02.2012 16:18:51 | Karlos

Dva články k tématu, které dle mého názoru stojí za přečtení.

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/205486/Nasi-senatori-uz-maji-konecne-jasno-Za-problemy-Romu-mohou-Romove.html

http://zalom.blog.idnes.cz/c/241548/Zdrojem-rasismu-a-nesnasenlivosti-jsou-predevsim-romske-organizace.html

 

 

02.02.2012 14:07:19 |

pointa = nesmysl. co maji puranik + anand spolecneho s cikany? to uz spis je autor cistokrevny kelt.

01.02.2012 22:12:59 | Fanda

 H.N.Pillsbury: Vládě rasismus vyhovuje aspoň se může odpoutat pozornost od rozkrádaček. Všimni si proti čemu postavila kampaň vláda - proti cikánům, ale šla na to nepřímo a ne jak DSSS přímo. Prostě zaměřili kampaň proti sociálním dávkám.

Ale na druhou stranu proč ti cikáni tolik kradou? když mají velké dávky? Ono to s těma dávkami není totiž, tak slavný. Oni dostávají peníze na bydlení - jenže tyto peníze jdou majítelům bytů, kteří pronajímají byty cigánům a to hodně předražený. Je známá věc, že to tak dělá hodně politiků. 

01.02.2012 13:55:37 | H.N.Pillsbury

 Já se mohu jen připojit k obavám pana Hofírka, že jednoho dne slušní občané ztratí trpělivost a začnou tyto věci řešit sami. A neschopnost a neochota státních orgánů k tomu určitě přispívají. Místo toho se přijímají nesmyslné zákony - jako třeba ten dnešní o údajných " zásluhách " V.Havla, a skutečné problémy nikdo neřeší. Mám čím dál tím větší pocit - který se pomalu mění v jistotu - že za téhle vlády se společnost skutečně radikalizuje, protože velká část lidí má oprávněný pocit, že ti nahoře pouze rozkrádají státní peníze a na obyčejné  lidi s..... Přitom by stačilo, kdyby zákony skutečně platily pro všechny a policie se soudy důsledně trestaly zločince bez ohledu na to, zda jsou, bílí, hnědí, černí, atd. Naneštěstí je " pozitivní diskriminace " zcela běžná i v některých rozsudcích našich " nezávislých " soudů, což celou situaci jen zhoršuje...

01.02.2012 13:05:18 | Jan Hofírek

Bond (James), Inconnu - Ten problém je samozřejmě složitý sám o sobě, stejně tak jako jeho řešení. Bohužel právě všechna smysluplná řešení jsou vládní garniturou předem odmítána jako údajně "rasistická", přičemž jsou preferovány metody pozitivní diskriminace, což je ovšem rasismus skutečný. Tady je podle mne zakopán pes, přičemž jakékoli řešení je v nedohlednu důsledkem tzv. politické korektnosti, kdy se politikové bojí jasně se k problému postavit, protože jakýkoliv jiný postup než pozitivní diskriminace je automaticky považován za "rasismus".

01.02.2012 12:43:36 | Inconnu

Já se domnívám, že zde je každá rada drahá - nesestěhovávat a integrovat se lehko řekne, leč mnohem hůř v praxi provádí. Anžto je to etnikum komunitní. Jsou známy případy, kdy se romská rodina slušně etablovala jako nekonfliktní sousedé. A pak přijela návštěva, trochu se slavilo a milí romové po týdenním *synonymum pro nepořádek nebo vykřičený dům*provozovaném třiceti lidmi sami z reakcí okolí pochopili, že už si reputaci asi nenapraví.

 

01.02.2012 12:30:57 | Bond(James)

Tak podstata problému je jasná - cikáňata žijí v komunitě, kde je normální krást, není normální chodit do školy a snažit se vzdělávat - však on nám stát nějaké příspěvky dá a zbytek si nakrademe. A policie je na ně krátká - těžko běloch popíše konkrétně jak ten cikán vypadal, pro něho vypadají všichni stejně. Takže když útočí v hordách jsou prakticky nepostižitelní. Řešení ja nasnadě - nevytvářet romská ghetta, nesestěhovávat je dohromady, kde semelou i tu slušnou menšinu ale naopak je integrovat mezi ostatní, kteří si tu jednotlivou rodinu už ohlídají aby neprováděla bordel. A samozřejmě zvýšený důraz na vzdělání romské mládeže už od předškolního věku, jak z nich vyrostou náctiletí grázli, tak už se s tím opravdu nedá nic dělat.

01.02.2012 12:18:04 | Jan Hofírek

Inconnu - Kdy a jak by ta doba mohla přijít, to opravdu nevím, resp. je nejpravděpodobnější, že k tomu dojde tehdy, až se situace stane pro lidi nadále neúnosnou, tj. když rasové útoky dosáhnou takového stupně, že u "normálních" lidí převáží strach o vlastní život, rodinu a majetek nad strachem z vězení a státních represálií a začnou se - třeba se zbraní v ruce - bránit. Myslím, že k podobným situacím došlo např. na Šluknovsku a je možné, že k nim bude docházet i jinde. 

Kdybych měl uvést vlastní zkušenost, tak vesnice, v níž žiji (je nedaleko Brna), se stává pravidelně cílem nájezdů příslušníků rómského etnika, kteří vnikají do domů, okrádají lidi a ... nic se neděje. Každý se bojí něco podniknout, protože "mě ještě neokradli" a "co tě nepálí, nehas". Policie se zmůže pouze na to, že vždy po takovém nájezdu v naší či okolních vesnicích nechá místním rozhlasem vyhlásit, aby si lidi zamykali domy, popř. aby si dávali pozor na děti (dochází i k pokusům o únosy dětí). A to jsme kousek od Brna - jak to asi musí vypadat v nějakých odlehlejších oblastech? V samotném Brně je to tak, že mezi policií a tzv. "nepřizpůsobivými" existuje jakýsi neoficiální status quo: Tzv. "nepřízpůsobiví" mají vyhrazen prostor v  tzv. "brněnského Bronxu", což je oblast ulic Francouzská, Bratislavská, Cejl a okolí, kde se žije podle zcela jiných zákonů a kde policie zasahuje pouze v krajních případech - přestřelky ze samopalů, výrobny pervitinu, prodávání drog v novinových stáncích... Zde jsou tedy soustředěni tito lidé, a pokud neexpandují do dalších ulic a neporušují onen status quo, je zachováván "klid zbraní". Někdy je ta hranice takřka pouze několikametrová a přesto odděluje dva zcela rozdílné světy - např . moderní nákupní centrum Vaňkovka a přes ulici vybydlená a obávaná "rómská" čtvrť Mlýnská.

Nevím, jak je to v jiných městech či oblastech, ale současná státní "rómská politika" je cestou do pekel, protože slušní Cikáni jsou házeni do jednoho pytle s Rómy, nijak se mezi nimi nerozlišuje, pokračuje se vlastně v tom, co začali komunisté - tj. uplácení Rómů peněžními dávkami a zavíráním očí nad jejich tzv. "drobnou kriminalitou", což vede k jejich demoralizaci a k radikalizaci celé společnosti. Jak to celé skončí, ví Bůh...

01.02.2012 11:05:52 | Inconnu

Souhlasím. Máte představu, kdy a jak by mohla přijít ta doba? Resp. co by se muselo doslova posrat, aby to lidi pochopili? Já tedy ne...

01.02.2012 11:04:06 | Inconnu

A ještě - můj oblíbený výklad rasismu: Posouzení druhého na základně rozdílných biologických znaků (zjevu, potažmo barvy kůže) je zdaleka nejsnazší. Na základě toho mohu dovodit, že nesdílí stejný kulturní a hodnotový rámec, že může mít odlišné vzorce chování = je třeba mít se na pozoru. Je to samozřejmě "zlá" neliberální a nemoderní optika, řídící se zakořeněnou zkušeností, že vše, co pochází odjinud, nám pravděpodobně chce škodit (nájezdníci, kteří přišli znásilnit naše ženy a ukrást drahé kovy) nebo aspoň narušit staré "dobré" pořádky. Čili v tomto kontextu je rasismus způsob vypořádávání se s měnící se skutečností. Celkem jednoduchý způsob.

Toto lehké zjednodušení mělo krátce nastínit evoluční význam jevu, považovaného veskrze za negativní. Chápu, že daleko korektnější metoda přijetí Čingischánovvých hord by byla integrace a kulturní výměna, ale nějak tehdy ty moderní metody neznali. A ona ta výměna nakonec proběhla, jen v režii tatarů .

01.02.2012 11:00:52 | Jan Hofírek

Inconnu - Souhlasím s Vámi, jen bych snad ještě dodal, že ona pozitivní diskriminace nejvíce škodí samotným Cikánům, protože je pro ně ještě víc demotivující než pro většinovou společnost. Ovšem - Cikáni tento systém nevymysleli, vždyť v zákonodárných sborech žádní nejsou. Domnívám se, že tento tzv. "rómský problém" je uměle vytvářen a neustále stupňován různými darebáky, halícími se do hávu tzv. "ochránců lidských práv", kteří za tyto své pseudoaktivity dostávají štědré dotace od státu i EU. Snad přijde doba, kdy politici pochopí, že tito lidé vyřešení "rómského problému" ve skutečnosti sabotují a uzavřou těmto parazitům státní a unijní penězovody... 

01.02.2012 10:49:13 | Inconnu

A ještě ad pozitivní diskriminace (vaše tvrzení, že se jedná o projev rasismu je vcelku trefné) - tento na první pohled bohulibý úmysl (mimochodem je to tuším americký vynález) má mimo další negativa, z mého pohledu jeden velmi nešťastný důsledek, týkající se většiny: Je absolutně v rozporu s ideou rovnosti ( v tomto případě rovnosti šancí) a spravedlnosti, které považuji jaksi za nadřazenější. Respektive působí demotivačně na pozitivně nediskriminovanou většinu.

01.02.2012 10:42:07 | Inconnu

Opět jste nezklamal a vybral kontroverzní téma

Jen nechápu, proč by Anand či Puranik měli být také cikáni? Romské etnikum je sice původem z Indie (ale pryč už nějaký ten pátek), ale spíše než barva kůže je charakterizuje jeho kultura, hodnoty a způsob života, na naše poměry dost specifický. Pokud vím, v Indii je mnoho různých etnik, často geneticky i kulturně velmi rozlišných. Nemluvě o tom, že mezi Romy je také dost kulturních rozdílů. 

Untitled Documentceskecasino.com

www.praguechess.cz |
reserved by Pražská šachová společnost, o.s. | designed by pb | optimalized 1024x768 IE, FireFox